BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondrat Marlena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Równouprawnienie kobiet w Szwecji
Equal rights for women in Sweden
Źródło
Kobieta i Biznes, 2015, nr 1-4, s. 23-31, s. 52-60, bibliogr. 15 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Rynek pracy, Polityka rodzinna, Polityka społeczna
Equal rights for women and men, Labour market, Family policy, Societal policy
Uwagi
streszcz., sum.
Kraj/Region
Szwecja
Sweden
Abstrakt
Opracowanie jest poświęcone równouprawnieniu kobiet i mężczyzn w Szwecji z uwzględnieniem dwóch sfer: rynku pracy i rodziny. Przez cały okres powojenny Szwecja podejmowała działania zmierzające do włączenia problematyki równości płci do polityki społecznej. Wspieranie aktywności zawodowej kobiet oraz umożliwianie im godzenia obowiązków domowych z pracą poza domem przejawiała się m.in. tym, że stworzono urlopy rodzicielskie dla ojców, co znacznie ułatwiło kobietom rozwój kariery zawodowej. W 1980 r. 95% kobiet żądało przekształcenia świadczeń macierzyńskich w świadczenia rodzicielskie, dostępne również dla mężczyzn [Sainsbury 2003:94]. W latach 80. uchwalono ustawę o równości kobiet i mężczyzn w miejscu pracy wprowadzającą zakaz dyskryminacji i ustanawiającą urząd rzecznika ds. równouprawnienia.(fragment tekstu)

The paper focusses on gender equality in Sweden in two spheres of life: the labour market and the family. Throughout the post-war period, Sweden took measures aimed at incorporating the issue of gender equality into social policy. The professional activity of women was supported and the reconciliation of housework with work outside the home was rendered possible among other things through the creation of paternity leaves, which greatly facilitated the women's career development. In 1980, 95 percent of women wanted maternity benefits to be transformed into parental benefits, that would be available to men as well [Sainsbury 2003:94]. The 1980s saw the adoption of the Act on Equality between Women and Men at the Workplace, which imposed a ban on discrimination and established an office of Equality Ombudsmen.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alfredsson K., Ranveig J. [1995], Równa wartość, Instytut Szwedzki, Trelleborg.
 2. Anioł W. [2013], Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku, IPS UW, Warszawa.
 3. Bakalarczyk R. [2010], Społeczeństwo obywatelskie w państwie opiekuńczym, w: Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 4. Czapiewska A. [2012], Fakty dot. polityki równouprawnienia w Szwecji, Światowe Forum Ekonomiczne, http://www.forumekonomiczne. pl/article/fakty-dot-polityki-rownouprawnienia-wszwecji/#. VkYbb3YvfIU
 5. Frączek A. [2009], Miejsce kobiet w życiu społeczno-politycznym Szwecji, "Studia Gdańskie" t. VI: 170-177.
 6. Lisowska E. [2010], Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Motiejūnaitė A. [2008], Female employment, gender roles, and attitudes. The Baltic countries in a broader context, "Acta Universitais Stockolmiensis", Vol. 29.
 8. Olofsson Ch. [2015], Gender Equality Index Puts Pressure on EU Governments, Swedish Secretariat for Gender Research, Stockholm.
 9. Oryńska O. [2009], Czy równouprawnienie kobiet to specyfika krajów protestanckich?, www.luteranie.org/
 10. Sainsbury D. [2003], Gender equality and Welfare States, Cambridge University Press.
 11. Saxonberg S. [2010], Model szwedzki ma się dobrze, w: Szwecja. Przewodnik nieturystyczny, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 12. Szelewa D. [2004], Szwedzka polityka rodzinna, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i dyskusje" nr 7.
 13. Tubylewicz K. [2015], Kościół może być też taki - poznajcie Kościół Szwedzki, www.ktubylewicz.natemat.pl/5633,kosciolmoze- byc-tez-taki-poznajcie-kosciol-szwedzki; data dostępu 05.01.2015.
 14. Wiśniewski J. [2005], Ewolucja szwedzkiego i brytyjskiego modelu polityki społecznej w latach 1993-2003, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 15. Zygmunt A. [2006], Postulat równości płci w sferze zatrudnienia i pracy w teorii i praktyce państw UE i w Polsce, www.sbc.org.pl/ Content/4438/doktorat2665.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KiB.2015.1-4.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu