BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Dorota (Uniwersytet Łódzki), Matuszewska-Janica Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kompa Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Wybrane aspekty aktywności zawodowej kobiet w sektorach turystycznym oraz ICT w krajach z regionu Morza Bałtyckiego
Selected aspects of professional activity of women in the tourism and ICT industries in the Baltic Sea Region countries
Źródło
Kobieta i Biznes, 2016, nr 1-4, s. 3-13, s. 38-48, wykr., tab., bibliogr. 35 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa kobiet, Turystyka, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Zatrudnienie
Female economic activity, Tourism, Information and Communication Technology (ICT), Employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji związanej z aktywnością zawodową kobiet w sektorze ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) oraz w sektorze wybranych usług turystycznych w państwach Regionu Morza Bałtyckiego (BSR) należących do Unii Europejskiej. Region Morza Bałtyckiego stanowi jeden z makroregionów UE, dla których są formułowane specjalne strategie. Strategie te mają na celu m.in. zacieśnienie współpracy transnarodowej, co w rezultacie może prowadzić do zwiększenia spójności terytorialnej oraz potencjału regionu. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu WINNET (Winnet Centre of Excellence), a dokładniej w ramach działania określonego jako: WP4 - Gender analysis of the SMEs in ICT and tourism in the BSR - quantitative approach. (fragment tekstu)

The purpose of the study is to present the situation of professional activity of women in the ICT industry (information and communication technology) and the industry of selected tourist services in the countries of the Baltic Sea Region (BSR) which are EU member states. The Baltic Sea Region forms one of the micro-regions of the European Union for which special strategies are formulated. These strategies aim, among others, to strengthen transnational cooperation, which can as a result lead to greater territorial cohesion and potential of the region. The research was conducted as part of the WINNET (Winnet Centre of Excellence) project, and more precisely, within the scope of measure defined as: WP4 - Gender analysis of the SMEs in ICT and tourism in the BSR - quantitative approach. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anghel B., Rica S. de la, Dolado J.J. [2011], The effect of public sector employment on women's labour market outcomes, World Bank, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper, No. 8468.
 2. Barón J.D., Cobb-Clark D.A. [2010], Occupational segregation and the gender wage gap in private- and public-sector employment: A distributional analysis, "Economic Record", No. 86.
 3. Becker G.S. [1964], Human capital, Columbia University Press, Nowy Jork.
 4. Blau F.D. [2012], Gender, inequality, and wages, red. A.C. Gielen, K.F. Zimmermann, Oxford University Press, Oxford.
 5. Borowska A. [2013], Determinanty i bariery przedsiębiorczości kobiet w Polsce, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 3(5), 152-162.
 6. Burchell B., Hardy V., Rubery J., Smith M. [2015], A new method to understand occupational gender segregation in european labour markets, http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/,dostęp 15.02.2016.
 7. Cazes S., Verick S., Heuer C. [2009], Labour market policies in times of crisis, ILO Working Papers Employment Sector - Employment Working Paper, No. 35.
 8. Cipollone A., Patacchini E., Vallanti G. [2014], Women labor market participation in Europe: Novel evidence on trends and shaping factors, "IZA Journal of European Labor Studies", No. 3.
 9. Cygler J. [2003], Program działań proinwestycyjnych dla sektora ICT w Polsce - wnioski z raportu, w: Innowacyjność polskiej gospodarki, red. M. Gorzyński, R. Woodward, Zeszyty Innowacyjne, CASE.
 10. Eberharter V.V. [2001], Gender roles, labour market participation and household income position, "Structural Change and Economic Dynamics", No. 12, 235-246.
 11. England P. [2005], Gender inequality in labor markets: The role of motherhood and segregation, "Social Politics", No. 12(2), 264-288.
 12. Genre V., Gomez-Salvador R., Lamo A. [2010], European women: Why do(n't) they work, "Applied Economics", Vol. 42(12), 1499-1514.
 13. Haager D.M. [2000], How do investments in human capital differentially affect gender income? An analysis of the gender wage gap, "The Park Place Economist", No. 8.
 14. Hakim C., [2002], Lifestyle preferences as determinants of women's differential labor market careers, "Work and Occupation", No. 29, 428-459.
 15. Hakim C. [2006], Women, careers, and work-life preferences, "British Journal of Guidance and Counselling", No. 34(3), 279-294.
 16. Jarosz I. [2006], Gospodarcze znaczenie turystyki w krajach UE i w Polsce, Wydawnictwo PROMOTOR, Kraków.
 17. Jaumotte F., [2003], Female labor force participation. Past trends and main determinants in OECD countries, "OECD Economic Studies", No. 37, 52-108.
 18. Karpińska-Mizielińska W., Konat G., Smuga T. (red.) [2008], Sezonowe zatrudnienie w przedsiębiorstwach sektora usług turystycznych, Raport przygotowany przez Instytut Badań Rynku,Konsumpcji i Koniunktur na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, Warszawa.
 19. Kotowska I.E. [2008], Zmiany aktywności zawodowej a proces starzenia się ludności, w: Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk o pracy i polityce społecznej, red. J.T. Kowaleski, P. Szukalski, Zakład Demografii i Gerontologii Społecznej UŁ, Łódź.
 20. Kotowska I.E., Sztanderska U., Wóycicka I. (red.) [2007], Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w Polsce, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 21. Kryńska E., Kwiatkowski E. [2013], Podstawy wiedzy o rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Kuropatwa A. [2014], Problem dyskryminacji kobiet - analiza wybranych teorii neoklasycznych opartych na założeniu o niekonkurencyjnych rynkach pracy, "Wroclaw Economic Review", nr 20(4), 53-68.
 23. Kurowska A. [2012], Modelowanie decyzji o prokreacji i aktywności zawodowej, "Polityka Społeczna", nr 10, 1-10.
 24. Kwiatkowski E. [2002], Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Lisowska E. [2001], Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 26. Matuszewska-Janica A. [2016], Wybrane aspekty aktywności zawodowej kobiet w państwach UE. Analiza dla lat 2006-2014, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" (w druku).
 27. Polachek S.W. [1981], Occupational self-selection: A human capital approach to sex differences in occupational structure, "The Review of Economics and Statistics", No. 63(1), 60-69.
 28. Polachek S.W. [2004], How the human capital model explains why the gender wage gap narrowed, "IZA Discussion Paper", No 1102.
 29. Rykowska J., Sawicka J., Stolarczyk P. [2013], Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Mazowsza z perspektywy gender, w: Rynek pracy na obszarach wiejskich Mazowsza - perspektywa gender, red. J. Sawicka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 30. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015 [2015], GUS, Warszawa, s. 17, http:// stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwoinformacyjne/ spoleczenstwo-informacyjne/, dostęp 15.02.2016.
 31. Szatanderska U., Grotkowska G. [2009], Rynek pracy kobiet w Polsce w latach 1992-2007, w: Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce, red. I.E. Kotowska, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 32. Tsani S., Paroussos L., Fragiadakis C., Charalambidis I., Capros P. [2013], Female labour force participation and economic growth in the South Mediterranean countries, "Economics Letters", No. 120, 323-328.
 33. Witkowska D. (red.) [2004], Statystyka w zarządzaniu, AND, Łódź.
 34. Women active in the ICT sector [2013], http://europa.eu/rapid/ press-release_IP-13-905_en.htm, dostęp 15.02.2016.
 35. Zdon-Korzeniowska M., Rachwał T. [2011], Turystyka w warunkach światowego kryzysu gospodarczego, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, nr 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu