BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedlikowska Dorota (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Opinie kobiet naukowców na temat różnic genderowych w zawodzie naukowca
Opinions of women scientists regarding gender-related differences in the scientist's profession
Źródło
Kobieta i Biznes, 2014, nr 1-4, s. 14-24, s. 47-55, bibliogr. 13 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Płeć, Szkolnictwo wyższe, Praca kobiet
Gender, Higher education, Female labour
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą opisu środowiska akademickiego z perspektywy gender, to znaczy zwracającej uwagę na różnice między kobietami a mężczyznami. Wnioski zawarte w artykule stanowią rekonstrukcję problemów wyłonionych w trakcie wywiadów pogłębionych. Celem artykułu jest prezentacja materiału badawczego zebranego na podstawie wywiadów przeprowadzonych z kobietami naukowcami zarządzającymi uczelniami wyższymi w Krakowie w latach 2008-2012. Oś zainteresowań badawczych przebiegała wzdłuż problemów: rodziny i pracy, definiowania karier naukowo-administracyjnych oraz dostrzegania barier społeczno-kulturowych z perspektywy subiektywnego doświadczenia kobiet.(fragment tekstu)

This paper is an attempt to portray the academic community from the perspective of gender, indicating differences between women and men. The conclusions included in the paper are derived from problems that emerged during in-depth interviews. The objective is to present research material gathered through interviews with women scientists managing tertiary schools in Cracow during 2008- 2012. The research focused on problems regarding family and work, defi ning scientifi c and administrative careers, and perception of socio-cultural barriers from the perspective of the subjective experiences of women.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acker J. [2006], Inequality regimes: gender, class and race in organizations, Gender and Society, 20 (4), s. 441-464.
 2. Bradley H. [2008], Płeć, Sic!, Warszawa.
 3. CBOS [2009], Prestiż zawodów, Warszawa.
 4. CBOS [2013], Prestiż zawodów, Warszawa.
 5. Charmaz K. [2009], Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Górniak J., Jelonek M., Keler K., Krupnik S., Machnicki J., Worek B. [2008], Ocena projektów i programów: wybrane techniki badawcze i ich zastosowanie, w: Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, red. B. Pietras-Goc, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, Kraków.
 7. Hammersley M., Atkinson P. [2000], Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.
 8. Konecki K. [2000], Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Kvale S. [2010], Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Siemieńska R. [2009], Kobiety w (męskim) zawodzie naukowca, w: Kobiety dla Polski. Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009, Fundacja Feminoteka, Warszawa.
 11. Wesołowski W., Domański H. [2000], Prestiż - formy historyczne, w: Encyklopedia Socjologii, Ofi cyna Naukowa, Warszawa.
 12. Wnuk-Lipińska E. [1995], Zawód - pracownik akademicki, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 6, s. 5-22.
 13. Znaniecki F. [1984], Społeczne role uczonych, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu