BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żukowska Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Miąsek Dagmara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rola coachingu w karierze menedżerskiej kobiet
The role of coaching in managerial careers of women
Źródło
Kobieta i Biznes, 2014, nr 1-4, s. 23-35, s. 56-66, tab., bibliogr. 47 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Coaching, Kobieta, Menedżer, Kariera zawodowa
Coaching, Woman, Manager, Professional career
Uwagi
streszcz., sum.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie coachingu jako narzędzia zwiększającego szanse kobiet na realizację menedżerskiej ścieżki kariery przez wykorzystywanie osobistego potencjału w radzeniu sobie z wewnętrznymi i zewnętrznymi ograniczeniami. Mimo że stosowanie czy przebieg procesu coachingu nie jest różnicowany ze względu na płeć klienta, autorki wskazują na zasadność jego zastosowania w rozwoju zawodowym kobiet, które dążą do bycia menedżerami i konkurują o to stanowisko z mężczyznami. Na podstawie analizy współczesnej literatury krajowej i zagranicznej, jak również wywiadów prowadzonych z kobietami, które procesów przeszły i piastują wyższe funkcje w organizacjach, można powiedzieć, że coaching może być narzędziem ułatwiającym i przyspieszającym rozwój kariery. Prawdopodobnie pełni on podobną funkcję w przypadku mężczyzn, jednakże niniejsze opracowanie poświęcone jest udziałowi kobiet w procesie coachingowym.(fragment tekstu)

Coaching is a fast-growing concept that can help women develop the tools to successfully compete for top managerial positions traditionally held by men, a development that could lead to better business results. Despite the fact that the coaching process is not differentiated in respect to the client's sex, the authors justify its application in the professional development of women who want to be managers and compete for managerial positions with men. An analysis of contemporary Polish and international literature, as well as interviews conducted with women who underwent this process and hold top positions in organizations, suggests that coaching can be used as a tool facilitating and accelerating career development. It probably plays a similar role in the case of men, but this paper is devoted to the involvement of women in the coaching process.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams M. [2011], Myślenie pytaniami, Warszawa, Wydawnictwo Studio EMKA.
 2. Bacon T.R., Spear K.I. [2003], Adaptive Coaching: The Art and Practice of a Client-Centered Approach to Performance Improvement,Nicholas Brealey Publishing.
 3. Ballinger M.S. [2000], Participant Self-perceptions about the Causes of Behavior Change from a Program of Executive Coaching, unpublished doctoral dissertation, Capella University.
 4. Bombuwela P.M., Del Avis A. Chamaru [2013], Effects of Glass Ceiling on Women Career Development in Private Sector Organizations - Case of Sri Lanka," Journal of Competitiveness", Vol. 5, Issue 2.
 5. Bougae C. [2005], A Descriptive Study of the Impact of Executive Coaching from the Perspective of the Executive Leader, unpublished doctoral dissertation, Capella University (Retrieved March 22, 2010, from ABI/INFORM Global. Publication No. AAT 3162727).
 6. Calayst [1990], Women in corporate management: Results of a Catalyst survey, New York.
 7. Davis L. [2014], Women on Boards; https://www.gov.uk/government/ uploads/system/uploads/attachment_data/fi le/320000/biswomen- on-boards-2014.pdf.
 8. Desvaux G., Devillard S., Sancier-Sultan S. [2010], Women Matter 2010. Women at the top of corporations: Making it happen, McKinsey & Company.
 9. Downey M. [2003], Effective coaching, TEXERE, New York.
 10. Elston F., Boniwell I. [2011], A grounded theory study of the value derived by women in fi nancial services through a coaching intervention to help them identify their strengths and practise using them in workplace, "International Coaching Psychology Review". Vol. 6.
 11. Falla S.K. [2006], Unfolding the story of executive coaching through the eyes of the pioneers. Obtained from the base Pro- Quest Digital Dissertation (UMI No. 3230487).
 12. Filsinger C., Worth S. [2012], Women and Leadership: Closing the Gender Gap, "International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring", Vol. 10, No. 2.
 13. Gallwey T.W. [2007], Tenis - wewnętrzna gra, ParaFraza, Warszawa.
 14. Galuk D. [2009], Executive Coaching: What Is the Experience Like for Executive Women? University of Minnesota. Pozyskane z bazy ProQuest Digital Disserta.
 15. Izba Coachingu [2012], http://www.izbacoachingu.com/fi les/2012/ 11/22/ic_system_akredytacji_2211.pdf.
 16. Kampa-Kokesch S. [2001], Executive coaching as an individually tailored consultation intervention: does it increase leadership? (Doctoral dissertation, Western Michigan University). Pozyskane z bazy ProQuest Digital Dissertation (UMI No.3020230).
 17. Kilburg R. [2000], Executive coaching. Developing managerial wisdom in a world of chaos, Washington, DC, US: American Psychological Association.
 18. Leimon A, Moscovici F., Goodier H. [2010], Coaching Women to Lead (Essential Coaching Skills and Knowledge), Routledge, London.
 19. Lennard D. [2013], Coaching Models: A Guide to Model Development: for Practitioners and Students of Coaching, Routledge, London.
 20. Lovejoy M., Stone P. [2012], Opting Back In: The Infl uence of Time at Home on Professional Women's Career Redirection after Opting Out Gender, "Work and Organization", Vol. 19, No. 6.
 21. Lublin J. [2011], Kobiety potrzebują coachingu, aby dotrzeć do wysokich stanowisk, The Wall Street Journal Europe.
 22. Maitland A. [2007], Make ready for the mother of all job changes women in business: Companies are offering maternity coaching to ease the return to work and hold on to key female staff, Financial Times.
 23. Parke C., Bingham L. [2012], Maternity coaching - Ernst & Young employees share their experiences: Short case studies and research papers that demonstrate best practice in rewards, Strategic HR Review.
 24. Passmore J. [2009], Coaching Ethics: Making Ethical Decisions - Novices and Experts, "The Coaching Psychologist", No. 5 (1).
 25. Peltier B. [2011], The Psychology of Executive Coaching: Theory and Application, Routledge, Londyn.
 26. Report Deloitte [2010], Women in the boardroom: A global perspective. Published by Deloitte Global Center for Corporate Governance.
 27. Report Deloitte [2012], Kobiety i władza w biznesie. Czy płeć ma znaczenie dla budowania pozycji i wpływu w organizacji?, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local Assets/ Documents/Raporty, badania, rankingi/pl_ Raport_Deloitte_ Kobiety_Wladza_2012.pdf.
 28. Report Deloitte [2014], Top 500, http://www.deloitte.com/assets/ Dcom-Poland/Local Assets/Documents/Raporty, badania,% 20rankingi/Deloitte_TOP500_Report.pdf.
 29. Report Grant Horton [2014], http://grantthornton.pl/kobiety_ na_stanowiskach_menedzerskich_raport_w_liczbach.
 30. Report PWnet (Polish Professional Women Network), 2011, Menedżerka sukcesu. Szanse i ograniczenia kariery kobiet w Polsce, http://www.pwnet.pl/?s=publikacje;menedzerka.
 31. Ratajczak A., Pilipczuk P. [2010], Dlaczego warto inwestować w coaching?, http://icc.coachingpartners.pl/2010.03.05.
 32. Sanson M. [2006], Executive coaching: an international analyzies of the supply of executive coaching services, Difo-Druck, Bamberg.
 33. Schuck K., Liddle B.J. [2004], The Female Manager's Experience: A Concept Map and Assessment Tool, Consulting Psychology "Journal: Practice and Research", Vol. 56(2).
 34. Sidor-Rządkowska M. [2012], Profesjonalny coaching, Wolter Kluwer, Warszawa.
 35. Smółka P. [2009], Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów, One Press, Gliwice.
 36. Smółka P. [2012], Coaching Innowacyjności. Wsparcie dla liderów nowatorskich przedsięwzięć , w: L. Czarkowska (red.), Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, Poltext, Warszawa.
 37. Starman J. [2007], The impact of executive coaching on job performance from the perspective of executive women, Capella University (ProQuest Digital Dissertation, UMI 3268605).
 38. Stevens J.H., Jr. [2005], Executive Coaching from the Executive's Perspective, "Consulting Psychology Journal: Practice and Research", Vol. 57(4).
 39. Szulc W. [2008], Coaching - misja życia, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice.
 40. Thorpe S., Clifford J. [2004], Podręcznik coachingu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 41. Tulpa K., Bresser F. [2009], Coaching in Europe, in: Passmore J. [2013], Diversity in Coaching. Association for Coaching, UK, USA.
 42. Turner C.E. [2003], Executive Coaching as a Leadership Development Strategy, "Dissertation Abstract International", Vol. 64(4).
 43. Whitmore J. [2011], Coaching. Trening efektywności, Wydawnictwo G+J, Warszawa.
 44. Wilczyńska M., Nowak M., Kućka J., Sawicka J., Sztajerwald K. [2011], Moc Coachingu. Poznaj narzędzia rozwijające umiejętności i kompetencje osobiste, Gliwice.
 45. Wildflower L., Brennan D. [2011], The handbook of knowledgebased coaching - from theory to practice, Jossey-Bass, San Francisco.
 46. Witherspoon R., White R.P. [2003], Essential Ways That Coaching Can Help Executives, "Journal of Excellence", Vol. 8.
 47. Vinnicombe S., Singh V. [2003], Women-only management training: an essential part of women's leadership development, "Journal of Change Management", Vol. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu