BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka-Strzałecka Anna (Polish Academy of Sciences)
Tytuł
Świadomość konfliktu interesów jako akademicki standard etyczny
Awareness of Conflict of Interest as an Academic Standard of Ethics
Źródło
Annales : etyka w życiu gospodarczym, 2017, vol. 20, nr 1, s. 7-16, bibliogr. 17 poz.
Annales. Ethics in Economic Life
Słowa kluczowe
Konflikt interesów, Nauka, Finansowanie badań naukowych, Etyka
Interests conflict, Science, Financing scientific research, Ethics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I23
summ.
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na przedstawieniu istoty konfliktu interesów w nauce, pokazaniu pewnych przykładów tego zjawiska wraz z jego destrukcyjnymi konsekwencjami oraz zarysowania modelu zarządzania ryzykiem pojawienia się tendencyjności w badaniach naukowych. Głównym celem pracy jest przedstawienie argumentów na rzecz postulatu głoszącego, iż świadomość konfliktu interesów polegająca zarówno na ogólnej wiedzy obejmującej tę problematykę, jak i trafnej ocenie własnego usytuowania wobec zagrożenia braku obiektywizmu powinna stanowić minimum etyczne każdego pracownika naukowego. (fragment tekstu)

The paper shows that conflicts of interest in science undermine its ethos. Some ex-amples of this phenomenon have been analysed from the point of view of its de-structive consequences. The need to counter them has also been identified in our country and some legal regulations and self-regulations are gradually being intro-duced. However, they are not always respected in practice. In the last part of the paper a model of management of risk of bias in scientific research has been outlined. The main thesis says that an awareness of conflict of interest embracing both knowledge of the general issues and relevant assessment of personal risk of lack of objectivism should be an ethical minimum of every scientific worker. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnes D.E., L.A. Bero, Why Review Articles on the Health Effects of Passive Smoking Reach Different Conclusions, "The Journal of American Medical Association" 1998, vol. 279, nr 19, s. 1566-1570.
 2. Bekelman J.E., Y. Li, C.P. Gross, Scope and Impact of Financial Conflicts of Interest in Biomedical Research: A Systematic Review, "The Journal of American Medical As-sociation" 2003, vol. 289, nr 4, s. 454-465.
 3. Carrick-Hagenbarth J., G.A. Epstein, Dangerous interconnectedness: economists' conflicts of interest, ideology and financial crisis, "Cambridge Journal of Economics" 2012, vol. 36, nr 1, s. 43-63.
 4. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, http://www.nauka.gov.pl/publikacje-ministerstwo/archiwum,1.html.
 5. Grabski M.W., Uczciwość i wiarygodność nauki. Praktyka. "Nauka" 2009, nr 2, s. 37-59.
 6. Kodeks etyki pracownika naukowego, Załącznik do uchwały nr 10 Zgromadzenia Ogólnego PAN z 13 grudnia 2012 r., http://www.nauka.gov.pl/publikacje-ministerstwo/kodeks-etyki-pracownika-naukowego.html.
 7. Krimsky S., Nauka skorumpowana?, PIW, Warszawa 2006.
 8. Lewicka-Strzałecka A., Konflikt interesów [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Ga-sparski, WP PWN, Warszawa 2012, s. 249-288.
 9. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa 1982.
 10. Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli "Wykorzystanie środków publicz-nych na naukę", https://www.nik.gov.pl/plik/id,4361,vp,6190.pdf.
 11. Sędzią we własnej sprawie? List prof. K. Jaskułowskiego o recenzjach NPRH, http://obywa-telenauki.pl/2013/11/list-prof-jaskulowskiego/.
 12. Turner C., G.J. Spilich, Research into Smoking or Nicotine and Human Cognitive Perfor-mance: Does the Source of Funding make a Difference?, "Addiction" 1997, vol. 92, nr 11, s. 1423-1426.
 13. vom Saal F.S., S.C. Nagel, B.G. Timms, W.V. Welshons, Implications for Human Health of the Extensive Bisphenol A Literature Showing Adverse Effects at Low Doses: A Re-sponse to Attempts to Mislead the Public, "Toxicology" 2005, vol. 212, nr 2-3, s. 244-252.
 14. Wiens C., A. Cota, Lecturer conflicts of interest in medical school education: Raising the bar in BC, "BC Medical Journal" 2009, vol. 51, nr 4, s. 162-163, http://www.bcmj. org/mds-be/lecturer-conflicts-interest-medical-school-education-raising-bar-bc.
 15. Wilson R.A., Feminine Forever, M. Evans Co, New York 1966.
 16. Writing Group for the WHI Investigators, Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results from the Women's Health Initia-tive randomized controlled trial, "The Journal of American Medical Association" 2002, vol. 288, nr 3, s. 321-333.
 17. http://www.pka.edu.pl/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-2226
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/1899-2226.20.1.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu