BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Rumińska-Zimny Ewa (Gender Studies IBL PAN)
Tytuł
Innowacyjność firm prowadzonych przez kobiety w sektorach turystyki i kreatywnych przemysłów/usług w krajach Morza Bałtyckiego
Innovativeness of women-owned businesses in the sectors of tourism and creative industries/services in the Baltic Sea countries
Źródło
Kobieta i Biznes, 2016, nr 1-4, s. 14-21, s. 49-56, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Turystyka, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorczość, Kobieta w biznesie
Tourism, Enterprise innovation, Entrepreneurship, Women in business
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje bałtyckie
Baltic countries
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza działalności innowacyjnej firm prowadzonych przez kobiety w sektorze turystyki oraz sektorze kreatywnych przemysłów/ /usług w wybranych krajach Morza Bałtyckiego. Analiza zmierza do wskazania, na ile firmy kobiece reprezentujące oba sektory są podobne, a na ile różne, jeśli chodzi o wprowadzane innowacje. Istotnym elementem analizy są także czynniki motywujące kobiety do zakładania własnych firm i ich wpływ na innowacyjność.(fragment tekstu)

The article aims at analysing the innovative activity of women-owned businesses in the sectors of tourism and creative industries/services in the selected Baltic Sea countries. The purpose of the analysis is to determine to what extent women-owned businesses representing both sectors are similar, and to what extent they are different, in terms of the introduced innovations. Another important element of the analysis are factors that motivate women to set up their own business and what kind of impact these factors have on innovativeness.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alsos G.A., Ljunggren E., Hytti U. [2013], Gender and innovation: state of the arts and a research agenda, "International Journal of Gender and Entrepreneurship", 5 (3), 236-256.
 2. Andersson S., Berglund K., Gunnarsson E., Sundine E. (red.) [2012], Promoting innovation: Policies, practices and procedures, Vinnova Report VR 2012, 08, Stockholm.
 3. Baltic Development Forum [2011], National and cross-national policies on women's entrepreneurship in the Baltic Sea Region. A comparative perspective, http://www.bdforum.org/ wp-content/uploads/2016/02/thematic_reports_women_entrepreneurs_ 2011.pdf
 4. Bourne K.A. [2010], The paradox of gender equality: an entrepreneurial case study from Sweden, "International Journal of Gender and Entrepreneurship", 2 (1), 10-26.
 5. Danilda I., Thorslund G. (red.) [2011], Innovation and gender, Vinnova Information VI 2011:03 Stockholm; http://www.vinnova. se/upload/EPiStorePDF/vi-11-03.pdf
 6. Dobiegała-Korona B. [2003], Innowacje a zarządzanie wiedzą o kliencie, w: Wspólna Europa: innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, red. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Difin, Warszawa.
 7. Dodd F. [2012], Women leaders in the creative industries: a baseline study, "International Journal of Gender and Entrepreneurship", 4(2), 153-178.
 8. Doing Business [2016], Measuring Regulatory Quality and Efficiency, 13th ed., World Bank, Washington.
 9. Drucker P.F. [1992], Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa. EIGE [2013], Gender equality index - country profiles, European Institute for Gender Equality, Vilnius.
 10. European Commission [2013], Gendered innovations, how gendered analysis contributes to research, Report of the Expert Group "Innovation through Gender", Luxemburg.
 11. European Commission [2014], Statistical Data on Women Entrepreneurs in Europe, September, Luxemburg.
 12. Gibson J.L., Ivancevich J.M., Donnelly J.H. [1988], Organizations: Behavior, structure, processes, Business Publications, Plano, Texas.
 13. Grzegorzewska-Mischka E. [2010], Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 14. Hesmondhalgh D. [2002], The cultural industries, Sage, London.
 15. Hofstede G., Hofstede G.J. [2007], Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, wyd. II, PWE, Warszawa.
 16. Howkins J. [2001], The creative economy: How people make money from ideas, Penguin Group (USA) Incorporated.
 17. Hughes K.D. [2003], Pushed or pulled? Women's entry into self-employment and small business ownership, "Gender, Work & Organization", 10(4), 433-454.
 18. Lisowska E. [2001], Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, "Monografie i Opracowania" nr 494, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 19. Niemczewska M., Mrowiec K., Paterek A. [2007], Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości wysokich technologii, PARP, Warszawa.
 20. OECD [2005], Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data, OECD and Statistical Office of the European Communities, Paris.
 21. Orhan M. [2005], Why women enter into small business ownership, w: International handbook of women and small business entrepreneurship, red. S.L. Fielden, M.J. Davidson, Edward Elgar Publishing Ltd., Cheltenham.
 22. PARP [2011], Przedsiębiorczość kobiet w Polsce, Warszawa.
 23. Pocztowski A. [2008], Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa.
 24. Schumpeter J. [1934], The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle, Harvard University Press, Cambridge.
 25. Stevenson N. [2002], Motywowanie pracowników, Liber, Warszawa.
 26. UNCTAD [2010], Strengthening the creative industries for development in Zambia, United Nations, New York, Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu