BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The Impact of Vertical Trust on the Pro-Innovation Attitude of Employees
Wpływ zaufania wertykalnego na proinnowacyjne postawy pracowników
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 2 (18), s. 53-68, rys., tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie organizacyjne, Postawy pracowników
Organizational trust, Employee conducts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zidentyfikowanie wpływu zaufania wertykalnego na proinnowacyjne postawy pracowników. Duże zainteresowanie zaufaniem zarówno w relacjach interpersonalnych, relacjach pomiędzy organizacjami, jak i w skali makro podkreśla jego znaczenia we współczesnym świecie. Artykuł prezentuje rezultaty badań na podstawie 262 respondentów. Założono, że im wyższy poziom zaufania w relacjach przełożony - podwładny, tym bardziej stymulująco działa na postawy proinnowacyjne podwładnych. Uzyskane rezultaty potwierdziły założoną tezę. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the impact of vertical trust on the proinnovation attitude of employees. Huge interest in trust in interpersonal relations and relations between organizations, even at the macro level, underlines the significance of this phenomenon in the modern world. This article presents the results based on a group of 262 respondents. It was assumed that a higher level of trust in the relations with superiors stimulate pro-innovation attitudes in knowledge-based enterprises. The results obtained confirm the argument set out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aburdene P.: Megatrends 2010: The Rise of Conscious Capitalism Charlottesville: Hampton Roads.
 2. Allen N.J.: Meyer J.P.: The measurement and antecedens of affective, continuance, and normative commitment to the organization. "Journal of Occupational Psychology". Vol. 63, 1990.
 3. Ciancutti A., Steding T.: Built on trust: Gaining competitive advantage in any organization. Contemporary Books, Chicago 2001.
 4. Dirks T.K., Ferrin D.L.: Trust in leadership: meta-analytic findings and implications for research and practice. "Journal of Applied Psychology", Vol. 87, 2002.
 5. Drucker P.F.: Managin Oneself. "Harvard Business Review", No. 3, 1999.
 6. Gomez C., Rosen B.: The leader-member exchange as a link between managerial trust and employee empowerment. "Group and Organization Management". March, Vol. 26 (1), 2001.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Oficyna Publishing House, Krakow 2009.
 8. Herting S.R.: A curvilinear model of trust and innovation with implications for China's transition. "Chinese Public Administration Review", No 1 (2/4), 2002.
 9. Hetherington K.: Expressions of Identity: Space, Performance, Politics. Sage Publications by Kevin Hetherington, 1998.
 10. Holton J.A.: Building trust and collaboration in a virtual team. "Team Performance Management", Vol. 7, Issue 3/4, 2001.
 11. Hosmer L.T.: Trust: the connecting link between organizational theory and philosophical ethics. "Academy of Management Review", No. 20 (2), 1995.
 12. Joseph E.E., Winston B.E.: A correlation of servant leadership, leader trust, and organizational trust. "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 26, Issue 1, 2005.
 13. Lane C., Bachmann R.: Trust Within and Between Organizations: Conceptual Issues and and Empirical Applications, [in:] Lane C. (ed.): Theories and Issues in the Study of Trust. Oxford University Press, Oxford 2000.
 14. Lewicki R.J., Bunker B.B.: Developing and maintaining trust in work relationships, [in:] Kramer R.M., Tyler T.R. (ed.): Trust in organizations: Frontiers of theory and research. Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 1996.
 15. Loon Hoe S.: Is interpersonal trust a necessary condition for organisational learning? "Journal of Organisational Transformation and Social Change", Vol. 4 (2), 2007.
 16. Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman D.: An integrative model of organizational trust. "Academy of Management Review", Vol. 20, 1995.
 17. McAllister D.J.: Affect- and cognition-based trust as foundations for interpersonal cooperation in organizations. "Academy of Management Journal", No. 38 (1), 1995.
 18. McElroy M.W.: Social Innovation Capital. "Journal of Intellectual Capital", Vol. 3 (1), 2002.
 19. Mishra J., Morrissey M.A.: Trust in employee/employer relationships: A survey of West Michigan Managers. "Public Management", Vol. 19 (4), 1990.
 20. Oxendine A., Borgida E., Sullivan J.L., Jeckson M.S.: The importance of trust and Community in Developing and Maintaining a community Electronic Network. "The International Journal of Human-Computer Studies", Vol. 58, 2003.
 21. Paliszkiewicz, J.: Orientacja na zaufanie w przedsiębiorstwach". www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2011/082.pdf, 2001.
 22. Putnam R., Bowling A.: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster, New York 2000.
 23. Sako M. Does trust Improve Business Performance?, [in:] Kramer R.M. (ed.): Organizational Trust. Oxford University Press, Oxford 2006.
 24. Seppanen R., Blomqvist K., Sundqvist S.: Measuring inter-organizational trust - a critical review of the empirical research in 1990-2003. "Industrial Marketing Management", No. 36, 2007.
 25. Shockley-Zalabak P., Ellis K., Winograd G.: Organizational trust: what it means, why it matters. "Organization Development Journal", No. 18 (4), 2000.
 26. Spitzer D.R.: Transforming Performance Measurement: Rethinking the way we measure and drive organizational success. AMACOM, New York 2007.
 27. Sułkowski Ł.: Kulturowa zmienność organizacji. PWE, Warszawa 2002.
 28. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Znak Publishing House, Kraków 2007.
 29. Tzafrir S.S., Eitam-Meilik M.: The impact of downsizing on trust and employee practices in high tech firms: A longitudinal analysis. "Journal of High Technology Management Research", Vol. 16, 2005.
 30. Tzafrir S.S., Gur A.B.A.: HRM Practices and Perceived Service Quality: The Role of Trust as a Mediator. "Research and Practice in Human Resource Management", Vol. 15 (2), 2007.
 31. Wang R., Rubenstein-Montano B.: The Value of Trust in Knowledge Sharing in Knowledge Management: Current Issues and Challenges. Coakes E. (ed.), IGI Publishing, Hershey 2003.
 32. Whitener E.M., Brodt S.E., Korsgaard M.A., Werner J.M.: Managers as initiators of trust: an exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior. "Academy of Management Review", Vol. 23 (3), 1998.
 33. Wojtczuk-Turek A.: Kulturowe determinanty innowacyjności przedsiębiorstwa, [in:] Juchnowicz M. (ed.): Kulturowe uwarunkowania zarzadzania kapitałem ludzkim. Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 34. Zaheer A., McEvily B., Perrone V.: Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance. "Organization Science", No. 9 (2), 1998.
 35. Zeffane R., Connell J.: Trust and HRM in the new millennium. "International Journal of Human Resource Management", Vol. 14 (1), 2003.
 36. Zhang A.Y., Tsui A.S., Song L.J., Li Ch., Jia L.: How do I trust thee? The employeeorganization relationship, supervisory support, and middle manager trust in the organization. "Human Resource Management", No. 47 (1), 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu