BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajowiak Małgorzata (Politechnika Poznańska)
Tytuł
The Role of Informal Institutions in Sustainable Economy
Znaczenie instytucji nieformalnych w zrównoważonym rozwoju
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 2 (18), s. 81-97, bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Organizacje nieformalne, Kapitał społeczny, Zaufanie, Rozwój społeczno-gospodarczy
Sustainable development, Informal organizations, Social capital, Trust, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie roli instytucji nieformalnych dla możliwości zrównoważonego rozwoju. Należy podkreślić, iż pojawiająca się niepewność behawioralna wynikająca z niedoskonałości mechanizmu rynkowego uniemożliwia optymalną alokację. Stan taki utrudnia osiągnięcie warunków typowych dla zrównoważonego rozwoju. Prawo, umowa czy ekonomiczna racjonalność są konieczne, ale nie są warunkiem wystarczającym dla zapewnienia długotrwałego rozwoju. Z tego też powodu powinny być uzupełnione o kapitał społeczny, który obecnie jest postrzegany za główny czynnik umożliwiający zawieranie transakcji rynkowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the role of informal institutions in a Sustainable Economy. It should be emphasized that the occurrence of random and behavioral uncertainty, resulting from the unreliability of the market, prevents resources to be optimally allocated. Those factors disturb stable economic development and contribute to a lack of coherence. The law, contract agreements and the economic rationality are a necessity, but not a sufficient condition for securing economic and social order. Hence, they should be complemented with social capital, which, being an informal institution, is perceived as the main factor making market transactions possible. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Będzik B.: Deficyt kapitału społecznego zwiastunem nadchodzących kłopotów. "ACTA Scientarium Polonorum, Oeconomica", No. 9, 2010.
 2. Boni M. (ed.): Polska 2030. Wyzwania rozwojowe. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2008.
 3. Coleman J.S.: Podstawy decyzji zbiorowych, [in:] Kempy M., Szmatka J.: Współczesne Teorie Wymiany Społecznej. PWN, Warszawa 1992.
 4. Czapiński J., Panek T. (ed.): Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 5. Dasgupta P.: Trust as a commodity, [in:] Gambetta D.G. (ed.): Trust: Making and Breaking Cooperative Relations. Basil Blackwell, New York 1988.
 6. Earle T.C., Cvetkovich G.T.: Social trust: Toward a cosmopolitan society. Praeger, Westport 1995.
 7. Giddens A.: Konsekwencje nowoczesności. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 8. Gracia E.: Kryzys argentyński w świetle nauki społecznej Kościoła. "Społeczeństwo", nr 2, 2002.
 9. Hausner J.: Za dużo kapitalizmu, za mało ... kapitału społecznego, [in:] Gołata K. (ed.): Bohaterowie polskiej transformacji. Wydawnictwo WAB, Warszawa 2009.
 10. Herbst M.: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 11. Horodecka A.: Instytucjonalizm i podejście instytucjonalne do polityki gospodarczej. "Polityka Gospodarcza", nr 5-6. 2002.
 12. Knack S., Keefer P.: Instutuions and Economic Performance: Cross-Country tests Using Alternative Institutional measures. "Economic and Politics", No. 7, 1995.
 13. Kochanowski J.: Rozpad i odbudowa kapitału społecznego. Referat na Konferencji 25 listopada 2002 r. "Kapitalistyczna gospodarka rynkowa a tzw. Sprawiedliwość społeczna". Zeszyty Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zeszyt 7, styczeń 2003.
 14. Kołodko G.W.: Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy. "Ekonomista", nr 5, 2004.
 15. Kuder D.: Instytucje wspierające wzrost gospodarczy w wymiarze teoretycznym, [in:] Kopycińska D. (ed.): Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych. Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2008.
 16. Matysiak A.: Źródła kapitału społecznego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 17. North D.C.: Economic Performance Through Time. "American Economic Review", No. 84, 1994.
 18. North D.C.: The process of Economic Change, UNU/WIDER, March 1997.
 19. Orłowski W.M.: W pogoni za straconym czasem. Wzrost gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej 1950-2030. PWE, Warszawa 2010.
 20. Poławski P.: Po ciemniej stronie: o niezbyt dobrym kapitale społecznym i społecznych więziach. "Polityka Społeczna", nr 5-6, 2011.
 21. Przybysz J., Sauś J.: Kapitał społeczny. Szkice socjologiczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 22. Skawińska E.: Rola kapitału ludzkiego i kapitału społecznego we wzroście konkurencyjności, [in:] Skawińska E., Cyrson E., Zalewski R.I.: Konkurencyjność przedsiębiorstw. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 23. Skawińska E.: Transformacja systemowa polskiej gospodarki, [in:] Skawińska E., Sobiech-Grabka K.G., Nawrot K.A.: Makreoekonomia, Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej. PWE, Warszawa 2010.
 24. Sobiech K., Woźniak B.: Ekonomia instytucjonalna, [in:] Ratajczak M. (ed.): Współczesne teorie ekonomiczne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 25. Sobiech-Grabka K.G.: Współczesne szkoły myślenia ekonomicznego w makroekonomii, [in:] Skawińska E., Sobiech-Grabka K.G., Nawrot K.A.: Makroekonomia, Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej. PWE, Warszawa 2010.
 26. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa, 20 maja 2010.
 27. Veblen T.: The Place of Science in Modern Civilisation and Other Essays. New York 1919.
 28. Wiśniewski J.: Homo oeconomicus i ograniczenia jego racjonalności. "Acta Universitatis Nicolai Copernici", No. 295, Toruń 1995.
 29. Woźniak M.G.: Instytucjonalne uwarunkowania spójności społeczno-ekonomiczne, [in:] Kopycińska D. (ed.): Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych. Wydawnictwo Print Group, Szczecin 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu