BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mącik Radosław (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Nalewajek Monika (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland), Jóźwik Bartosz (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Tytuł
Influence of the Level of Internationalization on ICT Usage in Communication and Marketing Activities by Enterprises in the Lublin Region
Wpływ poziomu internacjonalizacji na wykorzystanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w komunikacji i działaniach marketingowych przez przedsiębiorstwa z woj. lubelskiego
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 2 (18), s. 99-115, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Technologia informacyjna, Technologie telekomunikacyjne, Marketing
Internationalization, Information Technology (IT), Telecommunication technologies, Marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w komunikacji i innych działaniach marketingowych sprzyja internacjonalizacji przedsiębiorstw, będąc wciąż jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej względem firm mniej zaawansowanych we wdrożeniu ICT. Głównym celem artykułu jest eksploracja powiązań pomiędzy wykorzystaniem ICT we wspomnianej dziedzinie przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w woj. lubelskim a postrzeganym poziomem konkurencyjności na rynkach zagranicznych i krajowych. Główna część artykułu opisuje dwa modele ścieżkowe wspomnianych zależności estymowane z próby 1680 przedsiębiorstw. Dodatkowo na poziomie opisu statystycznego potwierdzono, że im wyższy poziom internacjonalizacji, tym większa intensywność wykorzystania komunikacji internetowej oraz działań e-marketingowych. (abstrakt oryginalny)

ICT usage for communication and marketing activities plays an important role in facilitating the internationalization of firms, and is a source of competitive advantage in comparison to firms less advanced in ICT deployment. The main goal of this paper is to explore the relationship between the use of ICT in the aforementioned fields by firms in Lublin Province, and the perceived competitive advantage on international and domestic markets. The paper focuses on two path models of influence of such activities on perceived competitive advantage, estimated using a survey of 1680 firms. Generally the higher the level of internationalization, the greater the usage of internet communications and e-marketing activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aspelund A., Moen Ø.: Internationalization of small high-tech firms: The role of information technology. "Journal of Euromarketing", Vol. 13, No. 2/3, 2004, p. 85-105.
 2. Bicak K.: International knowledge transfer management: Concepts and solutions for facilitating knowledge transfer processes in multilingual and multicultural business environment. Shaker, Herzogenrath 2005.
 3. Buckley P.J., Casson M.C.,: The Future of the Multinational Enterprise. Macmillan, New York 1976.
 4. Byrne B.M.: A primer of LISREL: Basic applications and programming for confirmatory factor analytic models. Springer-Verlag, New York 1989.
 5. Carmines E.G., McIver J.P.: Analyzing models with unobserved variables, [in:] Bohrnstedt G.W., Borgatta E.F. (eds.): Social Measurement: Current Issues, Sage, Beverly Hills, CA, 1981.
 6. Caves R.E.: Multinational Enterprise and Economic Analysis, 3rd Ed, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 7. De la Torre J., Moxton R.W.: Introduction to the symposium e-commerce and global business: The impact of the information and communication technology revolution on the conduct of international business. "Journal of Internationalization Business Studies", Vol. 32, No. 4, 2001, p. 617-639.
 8. Dunning J.H.: American Investment in British Manufacturing Industry. Allen and Unwin, London 1958.
 9. Gawlikowska-Hueckel K., Umiński S.: Handel zagraniczny województwa lubelskiego, [in:] Ciżkowicz P., Opala P. (red.): Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego. Wydawnictwo Ernst & Young, Warszawa 2011, s. 137-230.
 10. Gorynia M., Jankowska B.: Teorie internacjonalizacji. "Gospodarka Narodowa", Vol. 2011, No. 4, 2007, s. 21-44.
 11. Hennart J.F.: A Theory of Multinational Enterprise. The University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, 1982.
 12. Hoffman D.L., Novak T.P.: A New Marketing Paradigm for Electronic Commerce. Working paper, http://elabresearch.ucr.edu/blog/uploads/papers/A_New_MarketingParadigm for Electronic Commerce [Hoffman, Novak - Oct 1996].pdf.
 13. Hymer S.H.: The International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment. MIT Press, Cambridge, MA, 1976.
 14. Jarvenpaa S.L., Ives B.: Organizing for global competition: The fit of information technology. "Decision Sciences", Vol. 24, No. 3, 1993, p. 547-580.
 15. Johanson J., Vahlne J.E.: The Internationalization process of the firm - a model of knowledge development and increasing foreign market commitments. "Journal of International Business Studies", Vol. 8, No. 1, 1977, p. 23-31.
 16. Johanson J., Vahlne J.E.: Management of Foreign Market Entry. "Scandinavian International Business Review", Vol. 1, No. 3, 1992, p. 9-27.
 17. Johanson J., Wiedersheim-Paul F.: The Internationalization of the Firm - Four Swedish Cases. "Journal of Management Studies", Vol. 12, 1975, p. 305-322.
 18. Jöreskog K.G.: A general approach to confirmatory maximum likelihood factor analysis. "Psychometrika", Vol. 34, 1969, p. 183-202.
 19. Jóźwik B., Sagan M., Zalewa P., Gorbaniuk O.: Europejska polityka spójności w perspektywie budżetowej 2007-2013. Przykład województwa lubelskiego. Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.
 20. Knickerbocker F.T.: Oligopolistic Reaction and Multinational Enterprise. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1973.
 21. Nowicki M. (red.): Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2011.
 22. Nieto M.J., Fernández Z.: The role of information technology in corporate strategy of small and medium enterprises. "Journal of International Entrepreneurship", Vol. 3, 2006, p. 251-262.
 23. Ohlin B.: Interregional and International Trade. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1933.
 24. Opala P., Osieka B.: Atrakcyjność inwestycyjna województwa lubelskiego, [w:] Ciżkowicz P., Opala P. (red.): Uwarunkowania krajowej i międzynarodowej konkurencyjności województwa lubelskiego. Wydawnictwo Ernst & Young, Warszawa 2011, s. 109-136.
 25. Palvia P.C.: Developing a model of the global and strategic impact of information technology. "Information and Management", Vol. 32, 1997, p. 229-244.
 26. Petersen B., Pederson T., Sharma D.D.: The role of knowledge in firms' internationalisation process, [in:] Havila V., Forsgren M., Hakansson H. (eds.): Critical perspectives on internationalization. Pergamon, Amsterdam 2003, p. 36-55.
 27. Porter M.E.: The strategic potential of the Internet, [in:] Galliers R.D., Leidner D.E., Baker B. (eds.): Strategic information management. Elsevier Science, Oxford 2003, p. 376-403.
 28. Ricardo D.: Principles of Political Economy and Taxation. Prometheus Books, New York 1996.
 29. Sagan M., Gorbaniuk O., Zalewa P., Jóźwik B.: Transfer technologii i wiedzy do przedsiębiorstw województwa lubelskiego. "Gospodarka Narodowa", Vol. 2011, No. 4, 2011, p. 85-98.
 30. Samii M.: Globalization and IT, [in:] Samii M., Karush G. (eds.): International business and information technology. Routledge, New York 2004, p. 9-20.
 31. Smith A.: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. A Penn State Electronic Classics Series Publication. The Pennsylvania State University, http://iahrens.de/schule/bvw/Wealth-Nations.pdf, 23-03-2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu