BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyńska Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Żurek Tomasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Organizations' Sustainable Development Assessment by Fuzzy Logic
Ocena zrównoważonego rozwoju organizacji z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 2 (18), s. 117-138, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rozwój zrównoważony przedsiębiorstwa
Sustainable development, Enterprise sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono metodę oceny poziomu zrównoważonego rozwoju organizacji z wykorzystaniem wnioskowania rozmytego. Podstawę metody stanowi ocena aspektów środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Proponowane rozwiązanie umożliwia ocenę poszczególnych organizacji, jak też dokonywanie porównań pomiędzy nimi. Elastyczność metody pozwala na zmianę liczby wskaźników, wykorzystywanie wybranych parametrów oraz wprowadzenie wag. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a method of organizations' sustainability assessment with the use of fuzzy logic whereby economic, environmental, and social components are fundamental to the model. Each of the inputs is treated individually, and the application of fuzzy logic helps provide an overall measure. The proposed model can be used to evaluate an organization's sustainable development level, and to compare organizations in a specific sector.
Purpose: The paper presents a method of organizations' sustainability assessment with the use of fuzzy logic. The proposed model enables the evaluation of an individual organization's sustainable development level, but also draws comparisons between organizations in a specific sector.
Design/methodology/approach: In this paper a multistage fuzzy reasoning model is presented to assess an organization's sustainability. The model is based on 3 fundamental components: economic, environmental and social. Each of the inputs is treated individually and then combined with the aid of fuzzy logic to provide an overall measure.
Findings: The verification of the method shows that it can be easily applied. The main advantages of the method used here is the intuitive understandability of the process of reasoning, its results interpretation, and in its objectivity. The flexibility of the method allows for a change of the number of indicators, the use of selected indicators, the use of indicators expressed in different units of measurement, as well as introducing weights to their assessment.
Originality/value: According to our knowledge a similar method doesn't exist. A well-developed system of macroeconomic evaluation cannot be easily applied to the goals of companies. In addition, the majority of the existing proposed methods to assess sustainable development is inadequate to evaluate that of organizations'. The proposed method in this paper is essentially important for the practice of management of organizations. It enables the evaluation of an individual organization's sustainable development level, but also compares organizations within a specific sector. The results it provides may become a reference for repair plans, ecological programs and used in the process of strategic decision-making. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. AIChE. Center for Waste Reduction Technologies, Focus Area Sustainability Metrics, www.aiche.org/cwrt/pdfBaselineMetrics,pdf, 2004.
 2. Aras G., Crowther D.: Corporate Sustainability Reporting: a study of disingenuity? "Journal of Business Ethics", No. 87, 2009.
 3. Azapagic A.: Systems approach to corporate sustainability. "Trans IChemE", No. 81, part B, 2003.
 4. Borys T.: Agenda 21 w regionie sudeckim (Agenda 21 in sudecki region). "Gospodarka w Sudetach", Vol. 5, No. 3, 1997.
 5. Buchholtz R.A., Rosenthal S.B.: Toward a contemporary conceptual framework for stakeholder theory. "Journal of Business Ethics", Vol. 58, No. 1.
 6. Carroll A.B.: Corporate Social Responsibility: Evolution of a definitional construct. "Business and Society Review", Vol. 38, No. 3, 1999.
 7. Ciegis R., Simanskiene L.: The concept of sustainable economic development and indicators assessment. "Management theory and studies for rural business and infrastructure development", No. 21 (2), 2010, http://baitas.lzuu.lt/~mazylis/julram/21/34.pdf.
 8. Figge F., Hahn T.: Sustainable Value Added - Measuring Corporate Contributions to Sustainability Beyond Eco-Efficiency. "Ecological Economics", No. 48, 2004.
 9. Global Reporting Initiative. Sustainability Reporting Guidelines, Version 3.0. Amsterdam 2006, www.globalreporting.org.
 10. Haugh H., Talwar A.: How Do Corporations Embed Sustainability Across the Organization? "Academy of Management Learning & Education", Vol. 9, No. 3, 2009.
 11. Husey D.M., Kirsop P.L., Meissen R.E.: Global Reporting Initiative Guidelines: an evaluation of sustainable development metrics for industry. "Environmental Quality Management", Autumn, 2001.
 12. IChem E. Sustainable Development Progress Metrics Recommended for use in the Process Industries, www.ichme.org/sustainability/metrics.pdf, 2002.
 13. Kinderyte L.: Analysis and Comparison of Methodologies for Corporate Sustainability Assessment. Environmental Research. "Engineering and Management", Vol. 4, No. 46, 2008.
 14. Kleine A., von Hauff M.: Sustainability-Driven Implementation of Corporate Social Responsibility: Application of the Integrative Sustainability Triangle. "Journal of Business Ethics", No. 85, 2009.
 15. Krajnc D., Glavic P.: How to compare companies on relevant dimensions of sustainability. "Ecological Economics", Vol. 55, No. 4, 2005.
 16. Krajnc D., Glavic P.: Indicators of sustainable production. "Clean Technol. Environ. Policy", No. 3-4, 2003.
 17. Lachwa A.: Fuzzy world of sets, numbers, relations, rules and decisions, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2001.
 18. Liu F.R.K.: Evaluating Environmental Sustainability: An Integration of Multiple-Criteria Decision-Making and Fuzzy Logic. "Environ Manage", No. 39, 2007.
 19. Lopez M.W., Garcia A., Rodriquez L.: Sustainable development and corporate performance: a study based on the Dow Jones Sustainability Index. "Journal of Business Ethics", No. 75, 2007.
 20. Schaltegger S., Burritt R.: Corporate sustainability, [in:] Folmer H., Tietenberg T. (eds.): The international yearbook of environmental and resource economics - a survey of current issues. Edward Elgar, Cheltenham 2005.
 21. Shrivastava P.: The role of corporations in achieving ecological sustainability. "Academy of Management Review", Vol. 20, No. 4, 2005.
 22. Townsend C.R.: Ecological applications: Towards a sustainable world. Blackwell, Oxford 2008.
 23. Van Marrewijk M.: Corporate sustainability and sustainable development, [in:] Allouche J. (ed.): Concepts, Accountability and Reporting. Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006.
 24. Veleva V., Ellenbecker M.: Indicators of sustainable production framework and methodology. "Journal of Cleaner Production", No. 9, 2001.
 25. Zadeh L.: Fuzzy Set. "Information and Control", Vol. 8, No. 3, 1965.
 26. Zadeh L.: Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision process. IEEE on Systems, Man and Cybernetics, SMC-3, 1973.
 27. Zadeh L.: The concept of linguistic variable and its application to approximate reasoning - I, II. "Information Sciences", No. 8, 1975.
 28. Zimmermann H.: Fuzzy set theory and its applications. Kluwer Academic Publishers, Boston 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu