BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Główne źródła utrzymania kobiet i mężczyzn w Polsce
Main sources of income of women and men in Poland
Źródło
Kobieta i Biznes, 2016, nr 1-4, s. 22-30, s. 57-65, tab., bibliogr. 18 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Wykształcenie, Zatrudnienie kobiet, Dochody
People's education, Women employment, Income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kobiety w Polsce mają rzadziej od mężczyzn własne źródło utrzymania (odpowiednio 64,2 i 66,5%). Szczególnie interesujące mogą okazać się jednak wyniki analizy struktury populacji kobiet i struktury populacji mężczyzn według rodzaju posiadanego źródła utrzymania. Ciekawe jest bowiem to, jak duża jest skala istniejących w tym zakresie różnic między płciami oraz czy różnice te z roku na rok się zacierają, czy pogłębiają. Znalezienie odpowiedzi na tak postawione pytanie stało się celem badań prezentowanych w dalszej części niniejszego artykułu.(fragment tekstu)

Women in Poland, less often than men, have their own source of income (64.2% and 66.5% respectively). However, of particular interest may be the results of analysis of the structure of female and male populations in terms of their source of income. What is interesting is the scale of differences that exist in this respect between the sexes and whether these differences are getting blurred or are becoming deeper and deeper year after year. Finding an answer to this question has become the focus of research carried out in the further part of this article.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aczel A.D. [2000], Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Ankarali H., Cangur S. [2013], Comparison of Pearson chisquare and log-likelihood ratio statistics in R´C tables with regard to type I error, "International Journal of Basic and Clinical Studies", No. 2 (2).
 3. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. [2015], GUS, Warszawa.
 4. Buga J., Kassyk-Rokicka H. [2008], Podstawy statystyki opisowej, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 5. GUS [2012], Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, Warszawa.
 6. GUS [2015], Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2015, Warszawa.
 7. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy [2014], GUS, Warszawa.
 8. Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społecznoekonomiczna 2011 [2013], GUS, Warszawa.
 9. Mazur-Łuczak J. [2010], Kobiety na rynku pracy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, Poznań.
 10. Polkowska D., Łucjan I. [2013], Przemiany aktywności zawodowej kobiet w wybranych krajach UE w świetle danych Eurostatu. Analiza porównawcza, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy", zeszyt 33, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 11. Pułaska-Turyna B. [2005], Statystyka dla ekonomistów, Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", Warszawa.
 12. Razali N.M., Wah Y.B. [2011], Power comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling tests, "Journal of Statistical Modeling and Analytics", Vol. 2, No. 1.
 13. Rószkiewicz M. [2012], Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Sikorska M. [2012], Ciemna strona macierzyństwa - o niepokojach współczesnych matek, Raport przygotowany w ramach programu AXA "Wspieramy Mamy", Warszawa.
 15. Sulewski P. [2013], Modyfikacja testu niezależności, "Wiadomości Statystyczne", nr 10.
 16. Szalewa D. [2014], Polityka wobec rodziny i rodzicielstwa w Polsce: w pułapce konserwatyzmu?, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa.
 17. Taylor B.A., Emerson J.W. [2011], Nonparametric goodness-of-fit tests for discrete null distributions, "The R Journal", Vol. 2, No. 3.
 18. Zeliaś A. [2000], Metody statystyczne, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu