BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiechetek Łukasz (Maria Curie Skłodowska University)
Tytuł
Conception of a Time Break Even Point in Information Systems Implementation in Small and Medium-Sized Enterprises
Koncepcja czasowego progu rentowności wdrożenia systemu informatycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 2 (18), s. 161-177, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Próg rentowności, Wdrożenie systemów informatycznych, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Break-even point (BEP), Implementation of information systems, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł charakteryzuje wdrożenia systemów informatycznych, czyli nieustanną próbę balansowania pomiędzy: wielkością budżetu, zakresem realizowanych funkcjonalności oraz czasem poświęconym na realizację. Autor podkreśla szczególne znaczenie zasobu czasu, jako kluczowego czynnika mającego wpływ na rentowność inwestycji w IT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Celem niniejszego opracowania jest próba scharakteryzowania koncepcji "czasowego" progu rentowności (TBEP) wdrożeń systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach, a więc sposobu określenia, po jakim czasie eksploatacji systemu nastąpi zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych, a zatem kiedy przedsięwzięcie informatyczne zacznie generować zyski. Autor podejmuje także próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób długość czasu wdrożenia systemu informatycznego w przedsiębiorstwie wpływa na moment osiągnięcia progu rentowności oraz jaki wpływ wywiera proces wdrożeniowy na poziom tzw. czasowego wskaźnika bezpieczeństwa eksploatacji systemu (TMSES). (abstrakt oryginalny)

This article examines information systems implementation and the constant attempt to balance between: the budget, the scope and implementation time. The author stresses the importance of the resource of time, as a key factor affecting the profitability of IT investments in small and medium enterprises. The purpose of this paper is an attempt to characterize the concept of a time break-even point (TBEP) related to information systems implementation in small and medium enterprises, and how to determine when the operation of the system will return the invested capital; after which the IT project generate profits. The author also makes an attempt to answer the question of whether and how the duration of the system implementation affects the moment of reaching the break-even point and what impact this has on the implementation process time on the level of so-called time margin of information system exploitation safety (TMSES). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ali A., Krapfel R., LaBahn D.: Product innovativeness and entry strategy: impact on cycle time and break-even time. "Journal of Product Innovation Management", Vol. 12, 1995, http://dx.doi.org/10.1111/1540-5885.t01-1-1210030.
 2. Chełpiński K.: Mali muszą iść drogą dużych. "Computerworld", nr 18-19/893, 2010.
 3. Ćwiąkała-Małys A., Nowak W.: The generalized sensibility analysis of the profit in a company which produces n-assortments. "Operations Research & Decisions", Issue 2, 2007.
 4. Flasiński M.: Zarządzanie projektami informatycznymi. PWN, Warszawa 2009.
 5. Gunia G.: Wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych. Wydawnictwo Fundacji Centrum Nowych Technologii, Bielsko-Biała 2009.
 6. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania. Placet, Warszawa 2001.
 7. Lech P.: Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 8. Lech P.: Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Difin, Warszawa 2003.
 9. Malanowska I., Koliński A.: Wykorzystanie narzędzi gospodarki elektronicznej w działalności przedsiębiorstw z sektora MSP. "E-Mentor", nr 2, 2009.
 10. PARP: Kierunki inwestowania w nowoczesne technologie w przedsiębiorstwach MSP. PARP, Warszawa 2007.
 11. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2008.
 12. Plumb I., Zamfir A.: Use of ict in SMEs management within the sector of services. "Annals of the University of Oradea, Economic Science Series", Vol. 17, Issue 4, 2008.
 13. Śliwczyński B.: Controlling w zarządzaniu logistyką. Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2007.
 14. Szczypa P.: Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu. CeDeWu, Warszawa 2011.
 15. Yourdon E.: Marsz ku klęsce. Poradnik dla projektanta systemów. WNT, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu