BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojar Ewa (Lublin University of Technology), Kwietniewska Małgorzata (Lublin University of Technology)
Tytuł
Corporate Social Responsibility of Companies Operating in the Lublin Voivodeship
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w województwie lubelskim
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 3 (19), s. 7-22, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
W dobie globalizacji gospodarka światowa staje w obliczu wielu wyzwań, związanych z pogorszeniem stanu środowiska naturalnego, kryzysów finansowych oraz pogłębianiem nierówności społecznych. To działalność człowieka, między innymi przedsiębiorstw, doprowadza nasz świat do granic wzrostu. Wobec tych wyzwań, celowe staje się badanie stosowania zasad CSR przez przedsiębiorstwa zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań, dotyczące świadomości pracowników i pracodawców na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w regionie lubelskim. (abstrakt oryginalny)

In the globalized era, the world economy is facing many challenges resulting from deterioration of the environment, financial crises, and deepening of social inequalities. Human activities, including business activity, are leading the world to the limits of growth. Emerging challenges raise the need for in-depth research on how businesses follow and incorporate the CSR principles into their day-to-day operations, both globally and locally. The purpose of this paper is to present a study of the awareness and applications of corporate social responsibility principles in companies operating in the Lublin Voivodeship. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J.: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2009.
 2. Blicharz A.: Koncepcja społecznej odpowiedzialności na przykładzie przedsiębiorstw województwa lubelskiego, [in:] Bojar M. (ed.): Społeczna odpowiedzialność w biznesie. Publishing House of the Lublin University of Technology, Lublin 2007, p. 165-172.
 3. Geryk M.: Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej interesariuszy. Raport z badań. Publishing House of the Warsaw School of Economics, Warszawa 2010.
 4. Central Statistical Office, Business entities operating in Lublin Voivodeship, registered in the REGON register, data revised as of the end of 2011 [Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim, stan na koniec 2011 roku], Lublin 2012.
 5. Hausner J. (ed.): Ekonomia społeczna a rozwój. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008; www.msap.uek. krakow.pl/ (downloaded on March 11, 2012).
 6. European Commission, Green Paper on Corporate Social Responsibility, 2001.
 7. European Commission, Lisbon Strategy, 2000.
 8. Laszlo C.: Firma zrównoważonego rozwoju. Publishing House Studio EMKA, Warszawa 2008.
 9. Polish Agency for Enterprise Development. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport, Warszawa 2011; http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf (downloaded on March 11, 2012).
 10. Wołoszyn J., Ratajczak M.: Organizacja oparta na wiedzy a CSR. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Warszawa 2011, Vol. 88, p. 141-149.
 11. Rybak M.: Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu