BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Iwanicka Katarzyna (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Appling Knowledge about Learning Styles to Fight Burnout and Amplify Competitiveness Among Polish Managers
Zastosowanie wiedzy o stylach uczenia w celu przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz wzmocnienia konkurencyjności wśród polskich menedżerów
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 3 (19), s. 23-37, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wypalenie zawodowe, Uczenie się, Menedżer
Professional burnout, Studying, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Menedżerowie, pracujący w ciągłym stresie i pod presją podejmowania decyzji, są grupą społeczną, która jest bardzo podatna na syndrom wypalenia zawodowego. Prezentowane badanie uwzględnia takie zmienne, jak: style uczenia, cechy osobowości (ekstrawersja vs introwersja; doznawanie vs intuicja, uczucia vs myślenie oraz ocenianie vs spostrzeganie), które mogą przekazywać dane niezbędne, mówiące o tym, jak chronić menedżerów przed niepożądanym zjawiskiem psychologicznym, jakim jest wypalenie zawodowe. Koncepcja pojęcia wypalenia zawodowego została stworzona w 1970 roku, składa się z trzech aspektów, ujętych w kwestionariuszu MBI: wyczerpanie emocjonalne, depersonalizacja i poczucie dokonań osobistych. Diagnozuje się go, gdy osoba uzyskuje niskie wyniki na skali poczucia dokonań osobistych oraz wyższe wyniki na skalach wyczerpania emocjonalnego i depersonalizacji. To zjawisko psychologiczne prowadzi do coraz mniejszej satysfakcji z pracy, co wydaje się być znaczącym problemem na współczesnym rynku pracy, szczególnie wśród menedżerów. Jest to ściśle związane z intensywnością doświadczanego stresu; jeśli jest on przewlekły i przekracza możliwości adaptacyjne jednostki, upośledza zdolności poznawcze, takie jak uwaga i postrzeganie. Niektóre cechy osobowości mogą być również skorelowane z większą podatnością na stres i ryzyko wypalenia. (abstrakt oryginalny)

Managers, working under constant stress and pressure of decision making, are a social group that is highly prone to burnout syndrome. This research takes into consideration variables such as learning styles, features of personality such as extraversion vs. introversion, sensing vs. intuition, thinking vs. feeling and judging vs. perceiving may provide data essential to protect managers from this unwanted psychological phenomenon. Burnout syndrome, invented as a concept in 1970, consists of three aspects according to the Maslah Burnout Inventory (MBI): emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment. This research uses a point-scoring system whereby burnout syndrome is indicated by lower scores on the personal accomplishment scale, and by higher scores on the emotional exhaustion and depersonalization scales. This psychological phenomenon leads to gaining less satisfaction from work, which seems to be a significantly important problem in the contemporary job market, especially among managers. It is strongly related to the intensity of stress at work. If stress is permanent and not handled appropriately, impairments of cognitive abilities such as declined attention and perception may occur. Some features of personality can also be correlated to higher susceptibility to stress and the risk of burnout syndrome. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allinson P., Hayes R.: The Learning Styles Questionnaire: An Alternative to Kolb's Inventory? "Journal of Management Studies", 1988, No. 25(3), p. 269-281.
 2. Antczewska M., Świtaj P., Roszczyńska J.: Wypalenie zawodowe. "Postępy Psychiatrii i Neurologii", 2005, nr 14(2), s. 67-77.
 3. Cakrt M.: Typy osobowości dla menedżerów. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
 4. De Bello T.C.: Comparison of Eleven Major Learning Styles Models: Variables, Appropriate Populations, Validity of Instrumentation, and the Research Behind Them. "Journal of Reading, Writting, and Learning Disabilities International", 1990, No. 6, p. 203-222.
 5. Furnham A.: The FIRO-B, the Learning Style Questionnaire and the Five-Factor Model. "Journal of Social Behavior & Personality", 1996, No. 11(2), p. 285-299.
 6. Gentry W., Mondore S., Cox B.: A study of managerial derailment characteristics and personality preferences. "Journal of Management Development", 2007, Vol. 26(9), p. 857-873.
 7. Honey P., Mumford A.: The Manual of Learning Styles. Peter Honey, London 1986.
 8. Kolb D.A.: Learning Style Inventory. Technical Manual. McBer, Boston 1976.
 9. Kolb D.A.: The Kolb Learning Style Inventory - Version 3.1. Technical Specification. Experience Based Learning Systems, Boston 2005.
 10. Konopka M., George M.: The Myers-Briggs Type Indicator as a predictor of the learning styles of middle- and upper-level civilian managers of the United States Army. Dissertation Abstracts International, 1999.
 11. Maslach Ch., Schaufeli W., Leiter M.: Job burnout. "Annual Review of Psychology", 2001, No. 10, p. 397-422.
 12. Munn-Giddings C., Hart C., Ramon S.: A participatory approach to the promotion of well-being in the workplace. Lesson from empirical research. "International Review of Psychiatry", 2005, No. 10, p. 409-417.
 13. Myers Briggs I., Myers P.: Gifts differing. Mountain View, California 1995.
 14. Narumoto J., Nakamura K., Kitabayashi Y., Shibata K., Nakamae T., Fukui K.: Relationships among burnout, coping style and personality: Study of Japanese professional caregivers for elderly. "Psychiatry and Clinical Neurosciences", 2008, No. 2, p. 174-176.
 15. Sęk H.: Wypalenie zawodowe. Przyczyny i zapobieganie. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2004.
 16. Wells K., Layne W., Allen R.: Management Development Training and Learning Styles. "Public Productivity and Management Review", 1991, No. XIV(4), p. 415-428.
 17. Wilson D.: An investigation of the properties of Kolb's Learning Style Inventory. "Leadership & Organization Development Journal", 1986, No. 7(3), p. 3-15.
 18. Zebun N.K.: Differences between Learning Styles in Professional Courses at University Level. "Journal of Social Sciences", 2009, No. 5(3), p. 236-238. Available from: Academic Search Complete, Ipswich, MA.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu