BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Meža Peter (International School for Social and Business Studies, Slovenia)
Tytuł
Developing Product Management Competencies in the Production Company
Rozwój kompetencji zarządzania produktem w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 3 (19), s. 39-49, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie produktem, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Kompetencje, Szkolenia, Marketing-mix
Product management, Production enterprise, Competences, Training, Marketing-mix
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zarządzania produktami w odniesieniu do kompetencji menedżera produktu w firmach produkcyjnych z branży sprzętu gospodarstwa domowego. Badania przeprowadzone w omawianej branży w Słowenii odzwierciedlają stan rozwoju zarządzania produktem, a także świadomość menedżera produktu. Punktem wyjścia w artykule jest określenie profilu kompetencji menedżera produktu, z uwzględnieniem integracji działań zarządczych i operacyjnych, a także wdrażania koncepcji kompetencji w praktyce. W pracy zdefiniowano opis stanowiska pracy menedżera produktu w przemyśle urządzeń gospodarstwa domowego. Zgodnie z wcześniejszymi badaniami i modelem O*Net, potwierdziła się różnorodność kompetencji menedżera produktu. W artykule zidentyfikowano kluczowe obszary kompetencji, do których należą: zadania, wiedza, umiejętności, zdolności, zadania robocze i style pracy. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to explore product management in relation to product manager competences in production companies in the domestic appliance industry. Research recently done in the Slovenian industry reflects the state of development of product management and also reflects the awareness of the product manager. As a starting point in this article we use the competence profile of the product manager, taking into account the integration of managerial and operative activities, and implementing competency concepts into practice. In the paper we define a product manager job description for the domestic appliance industry. In compliance with previous research and the O*Net model, the diversity of product manager competences has been confirmed. We identified key focus areas: tasks, knowledge, skills, abilities, working tasks and working styles. According the O*net model six key competence areas were structured. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: A Handbook of Human Resource Management Practice. Kogan Page, London 2003.
 2. Dingle J.: Analysing The Competence Requirements of Managers. "Management Development Review", 1995, Vol. 8, No. 2.
 3. Katsanis L.P., Laurin J.P., Pitta D.A.: How should product managers be evaluated in emerging product management systems? "Journal of Product & Brand Management", 1996, Vol. 5, No. 6, p. 3-20.
 4. Lei D.T.: Competency-Building, Technology Fusion and Competitive Advantage: The Key Roles of Organizational Learning and Strategie Alliances. "International Journal of Technology Management", 1997, Vol. 14, No. 2-4.
 5. Lloyd B.E.: Chartered Professional Engineer: A Competency-Based Professional Qualification. Proceedings of the Annual National Engineering Convention. Melbourne, Australia 1994, April 13-16.
 6. Mansfield R.: What is 'competence' all about? "Competency", 1999, No. 6(3), p. 24-28.
 7. Meža P., Šerić N.: The role of product management in the global crisis - case study in domestic appliance industry, [in:] Mumel D. (ed.), Pisnik Korda A. (ur.). 3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies. Maribor, Slovenia, 2009, September 24th-25th, p. 189-196.
 8. Meža P., Dermol V.: Synergetic effects of product training and training transfer factors on marketing mix - case study on domestic appliance industry, [in:] Savolainen M., Proceedings of TIIM2011 conference. Oulu, Finland 2011, June 28-30.
 9. Meža P., Kohont A.: Project oriented product managers competency model and its implications for the knowledge-based organization, [in:] Marko F. (ed.), 31st annual International Conference on Organizational Science Development. Portorož, Slovenia, 2012, Marec 21th-23th, p. 92-98.
 10. Moore D.R., Cheng M.L., Dainty A.R.J.: Competence, competency and competencies: performance assessment in organizations. "Work Study", 2002, No. 51(6), p. 314-319.
 11. Morris P.: Benchmarking Project Management Bodies of Knowledge, IRNOP IV: Paradoxes of Project Collaboration in the Global Economy: Interdependence, Complexity and Ambiguity. Sydney, Australia 2002, January 9-12.
 12. Neff J.: Back to school for P&G. "Advertising Age", 2002, Vol. 73, No. 39, p. 3.
 13. Nyhan B.: Competence Development as a Key Organizational Strategy - Experiences of European Companies. "Industrial & Commercial Training", 1998, Vol. 30, No. 7.
 14. O'Connell M.J.: Marketing-driven change management. "Journal of Health Care Marketing", 1996, Vol. 16, No. 1, p. 11-13.
 15. O*NET: Dictionary of occupational titles: with O*NET(tm) definitions. Baton Rouge, Los Angeles 2003.
 16. Qiu Y.F., Yoon P.C., Martin G.H.: Knowledge identification and management in product design. "Journal of Knowledge Management", 2006, Vol. 10, No. 6, p. 50-63.
 17. Webster M.: Collegiate Dictionary. Merriam Webster, United States 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu