BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sekścińska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Management of Financial Risk - Hope of Success and Investment Among Entrepreneurs and Employees
Zarządzanie ryzykiem finansowym - nadzieja na sukces a inwestowanie wśród przedsiębiorców i pracowników najemnych
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 3 (19), s. 51-69, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem finansowym, Ryzyko inwestycyjne, Przedsiębiorca, Pracownicy najemni, Zachowania finansowe
Financial risk management, Investment risk, Entrepreneur, Hired worker, Financial behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opisywane badanie miało na celu sprawdzenie różnic między przedsiębiorcami i pracownikami najemnymi w skłonności do zachowań finansowych, w tym zachowań ryzykownych oraz związku działań finansowych z nadzieją na sukces i jej komponentami w każdej z grup. Wzięły w nim udział 143 osoby, w tym właściciele i pracownicy warszawskich sklepów. Okazało się, że: 1) przedsiębiorcy są skłonni inwestować większą część środków niż pracownicy, 2) przedsiębiorcy są skłonni inwestować bardziej ryzykownie niż pracownicy najemni, 3) przedsiębiorcy charakteryzują się wyższym poziomem nadziei na sukces i jej komponentów, 4) nadzieja na sukces i jej komponenty mają związek ze skłonnością do zachowań finansowych w obu grupach, choć zależność ta nie jest taka sama, 5) nadzieja na sukces i jej komponenty na związek ze skłonnością do ryzyka inwestycyjnego występuje przede wszystkim w grupie przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study presented herein was to examine the differences in financial behaviour between entrepreneurs and employees, including their risk-taking behaviour and the association between financial actions with the hope of success. The hope of success has been broken down into components for the purpose of analysis. 143 subjects participated in the study, whom among them were shop owners and employees in Warsaw. The results showed that 1) entrepreneurs tend to invest more in assets than employees, 2) entrepreneurs tend to make riskier investments than employees, 3) entrepreneurs have a higher level of hope of success and in its individual components 4) hope of success and its components are associated with the tendency towards financial behaviour in both groups, though the association differs 5) The hope of success and its components are associated with the tendency towards investment risk primarily in the entrepreneur group. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blanchflower D.G., Oswald A.J.: What makes an entrepreneur? "Journal of Labor Economics", 1998, No. 16(1).
 2. Chitra K., Sreedevi R.: Does Personality Traits Influence the Choice of Investment? "Journal of Behavioral Finance", 2011, No. 8(2).
 3. Chmielewska A., Trzebiński J.: Basic hope and adaptation to flood trauma. Conference of the Society for Philosophy and Psychology, Barcelona 2004.
 4. Davey J., George C.: Personality and Finance: The Effects of Personality on Financial Attitudes and Behaviour. "International Journal of Interdisciplinary Social Sciences", 2011, No. 5(9).
 5. Dawidziuk S.: Przedsiębiorczość, droga do sukcesu w biznesie. Wyższa Szkoła Menadżerska SIG, Warszawa 1999.
 6. Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. PWN, Warszawa 2003.
 7. Drwal R.Ł.: Opracowanie kwestionariusza Delta do pomiaru poczucia kontroli. "Studia Psychologiczne", 1979, Nr 18.
 8. Dziworska K.: Inwestycje przedsiębiorstw. Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 9. Fairlie R.W., Holleran W.: Entrepreneurship training, risk aversion and other personality traits: Evidence from a random experiment. "Journal of Economic Psychology". 2011, No. 33(2).
 10. Górski M.: Rynkowy system finansowy. PWE, Warszawa 2007.
 11. Glenc M.: Skłonność do podejmowania ryzyka, czyli psychologiczna charakterystyka ryzykantów, [w:] Goszczyńska M., Studenski R. (red.): Psychologia zachowań ryzykownych. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
 12. Kwon P.: Hope, defence mechanisms, and adjustment: implications for false hope and defensive hopelessness. "Journal of Personality", 2002, No. 70(2).
 13. Lauriola M., Levin I.P.: Personality traits and risky decision-making in a controlled experimental task: An exploratory study. "Personality and Individual Differences", 2001, No. 31.
 14. Lunt P.K., Livingstone S.M.: Psychological, social and economic determinants of saving: comparing recurrent and total savings. "Journal of Economic Psychology", 1991, No. 12.
 15. Nyhus E.K., Webley P.: The role of personality in household saving and borrowing behaviour. "European Journal of Personality", 2001, No. 15 (Special issue: Personality and economic behavior).
 16. Reynolds P.: Entrepreneurship in the US: The future is now. Springer 2005.
 17. Rudzińska-Wojciechowska J.: niepublikowana praca doktorska.
 18. Sekścińska K., Domurat A.: Inteligencja emocjonalna i dyrektywność wśród mazurskich przedsiębiorców, [w:] Skrzypek E. (red.): Etyka w biznesie. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 19. Snyder C.R., Cheavens J., Sympson S.C: Hope: An individual motive for social commerce. "Group Dynamics: Theory, Research and Practise", No. 1(2).
 20. Studenski R.: Ryzyko i ryzykowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 21. Ute S., Ulrike R.: Health of entrepreneurs versus employees in a national representative sample. "Journal of Occupational & Organizational Psychology", 2010, No. 83(3).
 22. Wärneryd K.E.: Personality and Saving. VSB-CentER Savings Project Progress Report 39. Center for Economic Research, Tilburg University, 1996.
 23. Xiao Z., Wang D.: Economic environment and personality: how do they influence investment decisions and regret? "Social Behavior and Personality", 2009, No. 37(10).
 24. Zaleśkiewicz T.: Psychologia inwestora giełdowego. GWP, Gdańsk 2003.
 25. Zawadzki B., Strelau J.: Formalna Charakterystyka Zachowania - Kwestionariusz Temperamentu (FCZ-KT). Pracowania Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu