BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szepelska Alina (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Tytuł
Źródła finansowania działalności gospodarczej kobiet z obszarów wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego
Financing sources for business activities run by women from rural areas, as exemplified by the Podlaskie Voivodeship
Źródło
Kobieta i Biznes, 2016, nr 1-4, s. 31-36, s. 66-71, wykr., tab., bibliogr. 17 poz.
Women & Business
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Źródła finansowania, Kobieta, Obszary wiejskie
Business activity, Source of financing, Woman, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza źródeł finansowania działalności gospodarczej małych i średnich przedsiębiorców, w tym prowadzonych przez kobiety, głównie z obszarów wiejskich województwa podlaskiego. Analizy dokonano na podstawie literatury przedmiotu oraz wybranych wyników badań pt. "Przedsiębiorczość kobiet na obszarach wiejskich na przykładzie województwa podlaskiego", przeprowadzonych w ramach pracy badawczej BDS-7/IP/10/2013 w drugiej połowie 2014 r.(fragment tekstu)

The aim of this study is to analyse the financing sources of small and medium-sized enterprises, in cluding those run by women, in particular from the rural areas of the Podlaskie Voivodeship. The analysis has been prepared on the basis of secondary literature and selected findings of the survey titled Entrepreneurship of women in rural areas, as exemplified by the Podlaskie Voivodeship, conducted as part of research BDS-7/IP/10/2013 in the second half of 2014.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ARI 2013, Finansowanie MŚP w Polsce w 2012 roku, Agencja Rozwoju Innowacji S.A., Warszawa.
 2. Badanie PARP [2010], Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce. Obszar: finansowanie zwrotne, Raport końcowy, PARP, Warszawa.
 3. Brdulak H. [2013], Wpływ zarządzania różnorodnością na konkurencyjność przedsiębiorstwa: analiza raportów instytucji finansowych i firm consultingowych - wybrane aspekty, "Kobieta i Biznes", 1-4.
 4. Lisowska E. [2001], Bariery przedsiębiorczości kobiet, w: Przedsiębiorczość kobiet - wyzwanie XXI wieku, red. B. Kożuch, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 5. Lisowska E. [2001a], Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, "Monografie i Opracowania" nr 494, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 6. Łuczka T. [2013], Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 7. Marlow S., Patton D. [2005], All credit to men? Entrepreneurship, finance, and gender, "Entrepreneurship Theory and Practice", No 6.
 8. Ministerstwo Gospodarki [2013], Trendy rozwojowe sektora MŚP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2012 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 9. MŚP pod lupą [2011], Raport, Europejski Fundusz Leasingowy, Warszawa.
 10. Przedsiębiorczość w Polsce [2013], Ministerstwo Gospodarki, Departament Strategii i Analiz, Warszawa.
 11. Raport diagnostyczny [2014], Opracowanie koncepcji systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach projektu pn. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich - diagnoza, kierunki, rekomendacje dla polityki rozwoju obszarów wiejskich, PAN, IGiPZ, FDPA, Warszawa.
 12. Raport PARP [2013], Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa.
 13. Salganik M., Heckathorn D. [2004], Sampling estimation in hidden populations using respondent-driven sampling, "Sociological Methodology", Vol. 34.
 14. Survey of the observatory of European SMEs 2007. Analytical report, Eurobarometr, the Gallup Organisation.
 15. Zabierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M. [2012], Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2011, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa.
 16. http://leasing.org.pl/pl/aktualnosci/2015/mikro-male-i-srednieprzedsiebiorstwa- potrzebuja- leasingu, data dostępu 14.09.2015.
 17. http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/ PROW-2007-2013/Monitoring- i-sprawozdawczosc-PROW-2007- 2013/Zbiorcze-sprawozdania-okresowe-z-realizacji-PROW-2007- 2013, data dostępu 20.09.2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9427
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu