BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtczuk-Turek Agnieszka (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Innovative Work Behavior and Psychological Capital - Analysis of Relationships
Innowacyjne zachowanie w pracy i kapitał psychologiczny - analiza zależności
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 3 (19), s. 71-88, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania pracownika, Kreatywność personelu
Employee behaviours, Employees creativity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest poszukiwanie podmiotowych uwarunkowań innowacyjnego zachowania w pracy, rozumianego jako generowanie, promowanie i wdrażanie pomysłów. Stwierdzone w dotychczasowych badaniach związki zachowania innowacyjnego ze zmiennymi podmiotowymi uzasadniają potrzebę włączenia do badań kapitału psychologicznego - obejmującego nadzieję, optymizm, skuteczność i odporność, jako zmiennej wyjaśniającej. Badaniami objęto pracowników różnych szczebli średnich i dużych firm, działających na terenie Polski. Zgodnie z hipotezą innowacyjne zachowanie jest związane z kapitałem psychologicznym. Wyniki wielokrotnej analizy regresji ukazują, że trzy wymiary: "przekonanie o własnej skuteczności", "nadzieja", "odporność" są głównymi predyktorami innowacyjnego zachowania w pracy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the this study is to identify individual predicators of employees‟ innovative work behavior (IWB), defined as generating, promoting, and implementing ideas. Research to date confirms the relationships between innovative behavior and these individual predicators, which strengthens the justification, and need, for including psychological capital - comprised of hope, optimism, efficacy and resilience - into research as an explanatory variable. The study included research which covered employees from medium-sized and large companies operating in Poland. As hypothesized, innovative work behavior was found to be related to employees‟ psychological capital. The results of multiple regression analysis show that three dimensions, "self-efficacy", "hope" and "resilience", are the main predictors of innovative work behavior. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avey J.B., Nimnicht J.L., Pigeon N.G.: Two field studies examining the association between positive psychological capital and employee performance. "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 31, No. 5, 2010.
 2. Bandura A.: Self-efficacy: the exercise of control. Freeman & Co, New York 1997.
 3. Bandura A.: Social cognitive theory: an agentic perspective. "Annual Review of Psychology", No. 52, 2001.
 4. Barron F.B., Harrington D.M.: Creativity, intelligence, and personality. "Annual Review of Psychology", Vol. 32, No. 1, 1981.
 5. Carmeli A., Meitar R., Weisberg J.: Self-leadership and innovative behavior at work. "International Journal of Manpower", Vol. 27, No. 1, 2006.
 6. Carmeli A., Schaubroeck J.: The influence of leaders‟ and other referents‟ normative expectations on individual involvement in creative work. "Leadership Quarterly", Vol. 18, No. 1, 2007.
 7. Caza A., Bagozzi R.P., Woolley L., Levy L., Caza B.B.: Psychological capital and authentic leadership. Measurement, gender, and cultural extension. "Asia-Pacific Journal of Business Administration", Vol. 2, No. 1, 2010.
 8. Chen Z.X., Aryee S.: Delegation and employee work outcomes: an examination of the cultural context of mediating processes in China. "Academy of Management Journal", Vol. 50, No. 1, 2007.
 9. Chen G., Casper W. J., Cortina J. M.: The roles of self-efficacy and task complexity in the relationship among cognitive ability, conscientiousness and work-related performance: a meta-analytic examination. "Human Performance", Vol. 14, No. 3, 2001.
 10. De Jong J., den Hartog D.: Measuring innovative work behaviour. "Creativity & Innovation Management", Vol. 19, No. 1, 2010.
 11. De Jong J.P., Kemp R.: Determinants of co-workers‟ innovative behaviour: an investigation into knowledge intensive services. "International Journal of Innovation Management", Vol. 7, No. 2, 2003.
 12. George J. M., Zhou J.: When openness to experience and conscientiousness are related to creative behavior: an interactional approach. "Journal of Applied Psychology", Vol. 86, No. 3, 2001.
 13. Houghton J.D., Neck Ch. P.: The revised self-leadership questionnaire. Testing a hierarchical factor structure for self-leadership. "Journal Managerial Psychology", Vol. 17, No. 8, 2002.
 14. Jafri M.H.: Organizational commitment and employee's innovative behavior. "Journal of Management Research", Vol. 10, No. 1, 2010.
 15. Janssen O.: How fairness perceptions make innovative behavior more or less stressful. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 25, No. 2, 2004.
 16. Janssen O.: Job demands, perceptions of effort-reward fairness, and innovative work behavior. "Journal of Occupational and Organizational Psychology", Vol. 73, No. 3, 2000.
 17. Kelly K.E.: Relationship between the five-factor model of personality and the scale of creative attributes and behavior: a validational study. "Individual Differences Research", Vol. 4, No. 5, 2006.
 18. Kianto A., Hurmelinna-Laukkanen P., Ritala P.: Intellectual capital in service - and product-oriented companies. "Journal of Intellectual Capital", Vol. 11, No. 3, 2010.
 19. Kim T.Y., Hon A.H., Lee D.R.: Proactive personality and employee creativity: the effects of job creativity requirement and supervisor support for creativity. "Creativity Research Journal", Vol. 22, No. 1, 2010.
 20. Kleysen R.F., Street Ch.T.: Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior. "Journal of Intellectual Capital", Vol. 2, No. 3, 2001.
 21. Luthans F., Youssef C.M., Avolio B.J.: Psychological capital: developing the human competitive edge, Oxford University Press, Oxford 2007a.
 22. Luthans F., Avolio B.J., Avey J.B., Norman S.M.: Positive psychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction. "Personnel Psychology", Vol. 60, No. 3, 2007b.
 23. Luthans F., Norman S. M., Avolio B. J., Avey J. B.: The mediating role of psychological capital in the supportive organizational climate - employee performance relationship. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 29, No. 2, 2008.
 24. Luthans F., Avolio B.J.: The "point‟ of positive organizational behavior. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 30, No. 2, 2009.
 25. McMurray A.J., Pirola-Merlo A., Sarros J.C., Islam M.M.: Leadership, climate, psychological capital, commitment, and wellbeing in a non-profit organization. "Leadership & Organization Development Journal", Vol. 31, No. 5, 2010.
 26. Miller G.: the tsunami's psychological aftermath. "Science" Vol. 309, No. 5737, 2005.
 27. Peterson J.P., Luthans F., Avolio B., Walumbwa F.O., Zhang Z.: Psychological capital and employee performance: a latent growth modeling approach. "Personnel Psychology", Vol. 64, No. 2, 2011.
 28. Ramamoorthy N., Flood P.C., Slattery T., Sardessai R.: Determinants of innovative work behaviour: development and test of an integrated model. "Creativity & Innovation Management", Vol. 14, No. 2, 2005.
 29. Reich J.W.: Three psychological principles of resilience in natural disasters. "Disaster Prevention and Management", Vol. 15., No. 5, 2006.
 30. Robertson T.S., Myers J.H.: Personality correlates of opinion leadership and innovative buying behavior. "Journal of Marketing Research", Vol. 6, No. 2, 1969.
 31. Sanders K., Moorkamp M., Torka N., Groeneveld S., Groeneveld C.: How to support innovative behaviour? The role of LMX and satisfaction with HR practices. "Technology and Investment", Vol. 1, No. 1, 2010.
 32. Scheier M.F., Carver C.S.: Optimism, coping and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies. "Health Psychology", Vol. 4, 1985.
 33. Scott S.G., Bruce R.A.: Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace. "Academy of Management Journal", Vol. 37, No. 3, 1994.
 34. Seibert S.E., Kraimer M.L., Crant J.M.: What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success. "Personnel Psychology", Vol. 54, 2001.
 35. Seligman M. P.: Learned Optimism. Pocket Books, New York, NY 1998.
 36. Synder C.R., Irwing L., Anderson J.: Hope and health: measuring the will and ways, [in:] Snyder C.R., Forsyth D.R. (eds.): Handbook of social and clinical psychology: the health perspective. Pergamon Press, Elmsford, NY 1991.
 37. Stajkovitch A.D., Luthans F.: Self-efficacy and work-related performance: a meta-analysis. "Psychological Bulletin", Vol. 124, No. 2, 1998.
 38. Sung S.Y., Choi J.N.: Do big five personality factors affect individual creativity? The moderating role of extrinsic motivation. "Social Behavior and Personality", Vol. 37, No. 7, 2009.
 39. Talke K., Salomo S., Mensel N.: A competence-based model of initiatives for innovations. "Creativity & Innovation Management", Vol. 15, No. 4, 2006.
 40. Tierney P., Farmer S.M.: Creative self-efficacy: its potential antecedents and relationship to creative performance. "Academy of Management Journal", Vol. 45, No. 6, 2002.
 41. Yuan F., Woodman R.W.: Innovative behavior in the workplace: the role of performance and image outcome expectations. "Academy of Management Journal", Vol. 53, No. 2, 2010.
 42. Walumbwa F.O., Luthans F., Avey J.B., Oke A.: Authentically leading groups: the mediating role of collective psychological capital and trust. "Journal of Organizational Behavior", Vol. 32, No. 1, 2011.
 43. West M.A., Farr J.L.: Innovation at work: psychological perspective. "Social Behavior", Vol. 4, 1989.
 44. Zimbardo P., Boyd J.: The time paradox: the new psychology of time that can change your life. Free Press, New York 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu