BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chmielewska-Muciek Dorota (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Tytuł
Knowledge Management in Small Enterprises in the Information Technology Sector in Poland
Zarządzanie wiedzą w małych przedsiębiorstwach branży informatycznej w Polsce
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 3 (19), s. 121-135, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiedzą, Rynek informatyczny, Przedsiębiorstwo informatyczne
Knowledge management, Information technology (IT) market, IT enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań, dotyczące stanu zarządzania wiedzą w małych przedsiębiorstwach sektora informatycznego w Polsce. Ocena ta opiera się na wybranych aspektach, opisujących zarządzanie wiedzą, np. takich jak poziom zaawansowania przedsiębiorstw we wdrażaniu analizowanej koncepcji, przyczyny zainteresowania nią, bariery jej stosowania, oraz na diagnozie procesu zarządzania wiedzą. Badania zostały przeprowadzone wśród 79 przedsiębiorstw na grupie 242 kierowników i specjalistów zatrudnionych w analizowanej branży. (abstrakt oryginalny)

The present article discusses the results of research focused on the condition of knowledge management in small enterprises active in the information technology sector in Poland. The assessment is based on selected aspects describing knowledge management, such as e.g. the degree of advancement regarding the implementation of the analyzed concept by a company, the reasons for becoming interested in that particular concept, barriers in its implementation and diagnosing the process of knowledge management. The research involved 79 enterprises and a group of 242 managers and specialists employed in the analyzed sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Grudowski P.: Zarządzanie wiedzą w systemach zarządzania jakością. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", No. 12, 2007.
  2. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M.: Strategie zarządzania wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach województwa śląskiego - wyniki badań empirycznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
  3. Land F.: Knowledge Management or the Management of Knowledge? [in:] King W.R. (ed.): Knowledge Management and Organizational Learning. Springer, New York 2009.
  4. King W.R.: Knowledge Management and Organizational Learning, [in:] King W.R. (ed.): Knowledge Management and Organizational Learning. Springer, New York 2009.
  5. Kotarba W.: Istota zarządzania wiedzą, [in:] Kotarba W., Kotarba M. (ed.): Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. PWE, Warszawa 2006.
  6. Morawski M.: Wiedza jako przedmiot zarządzania w przedsiębiorstwie, [in:] Kobyłko G., Morawski M. (ed.): Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę. Difin, Warszawa 2006.
  7. Panasiewicz L.: Kontrowersje w sprawie zarządzania wiedzą. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", No. 7, 2004.
  8. Smith P.: A Performance-Based Approach to Knowledge Management. "Journal of Knowledge Management Practice", Vol. 3, 2002.
  9. Szaban J.: Zarządzanie wiedzą, [in:] Szaban J. (ed.): Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2003.
  10. Skrzypek E.: Rola wiedzy we współczesnym zarządzaniu, [in] Sitko-Lutek A. (ed.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu