BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skurzyńska-Sikora Urszula (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Competence in the Management of an Organization and Its Effectiveness
Kompetencje w zarządzaniu organizacją a jej efektywność
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 3 (19), s. 137-148, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność organizacji
Competences, Enterprise management, Organisation effectiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w celu określenia działań zmierzających do identyfikacji i zniwelowania luki kompetencyjnej w polskich przedsiębiorstwach. Badania, przy wykorzystaniu specjalnie opracowanego kwestionariusza do wywiadu skategoryzowanego, przeprowadzono w 56 przedsiębiorstwach. Analizując uzyskane wyniki, szczególną uwagę zwrócono na sposoby rozumienia pojęcia "efektywność przedsiębiorstwa", wpływ interpretacji tego pojęcia na rezultaty działalności przedsiębiorstwa, a także działania podejmowane w celu zmniejszenia luki kompetencyjnej i ich wpływ na efektywność firmy. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of empirical studies performed in order to determine the activities leading to identifying and reducing the competence gap in Polish enterprises. The analyses were carried out on 56 companies with the use of a specially designed questionnaire in the form of a categorized interview. While analyzing the obtained results special attention was paid to the method of interpreting the idea of a company's effectiveness, the effect of interpreting effectiveness on a company's performance, actions undertaken in order to reduce the competence gap and the influence these actions have on a company's effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Schoemaker P.J.H.: Strategic Assets and Organizational Rent. "Strategic Management Journal", No. 1(14), 1993.
 2. Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2004.
 3. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 4. Buchanan J.: Measuring up. "PM Network", Vol. 22, No. 9, 2008.
 5. Hamel G.: The concept of core competence, [in:] Hamel G., Heene A. (eds.): Competence-based competition. The Strategic Management Series. Wiley, Chichester 1994.
 6. Kaplan R.S., Norton D.P.: The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. "Harvard Business Review", Vol. 83, No. 7/8, 2005.
 7. Kożusznik B.: Psychologia zespołu pracowniczego. Doskonalenie efektywności. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2002.
 8. Krupski R.: Redefiniowanie strategii organizacji. "Przegląd Organizacji", nr 3, 2007.
 9. Rummler G.A., Brache A.P.: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE, Warszawa 2000.
 10. Sanchez R., Heene A.: Competency-based strategic management: Concepts and issues for theory, research and practice, [in:] Heene A., Sanchez R. (eds.): A Model for Evaluating Organizational Competencies. Competence-based strategic management. Wiley, Chichester 1997.
 11. Sitko-Lutek A. (ed.): Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. PWN, Warszawa 2007.
 12. Turner D., Crawford M.: Managing current and future competitive performance. The role of competency, [in:] Hamel G., Heene A. (eds.): Competency-based competition. The Strategic Management Series. Wiley, Chichester 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu