BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Local Culture in Supra-Local Perspective of Local Development Strategic Governance of Polish Small Towns
Kultura lokalna w ponadlokalnej perspektywie zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym małych miast
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Ekonomia (10), 2017, nr 314, s. 61-79, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Małe miasto, Rozwój lokalny, Zarządzanie strategiczne, Kultura
Small town, Local development, Strategic management, Culture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R30, D46, B52
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje jak władze Polskich małych miast postrzegają i kształtują na poziomie strategicznym te ponadlokalne relacje ich miast, które związane są z lokalną kulturą. Na początku wyjaśniono kategorie kluczowe: układ lokalny, rozwój lokalny, kultura lokalna, ponadlokalne relacje układu lokalnego, zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym, ponadlokalna perspektywa tego zarządzania. W dalszej części zaprezentowano przesłanki, obiekty, cele, pytania, metody badawcze oraz wykorzystane źródła informacji. Następnie przedstawiono wyniki badań dzieląc je na cztery części odpowiadające czterem rodzajom ponadlokalnych relacji układu lokalnego i działaniom prowadzonym w celu ich prorozwojowego kształtowania.(abstrakt oryginalny)

The article presents how local authorities of Polish small towns perceive and form at the strategic level, these supra-local relations of their towns, which are connected with local culture. The article begins with key categories explanation: local system (LS), local development (LD), local culture, supra-local relations of local system, local development strategic governance (LDSG) and its supra-local perspective. The next part presents rationale, objects, goals, questions, methods of research and information sources. It is followed by discussing the research results divided into 4 parts, corresponding to types of supra-local relations of local systems and activities for their pro-developmental formation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowski J., Kowalczyk A., Swianiewicz P. (1990), Strategie władz lokalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 2. Bartosz A. (2011), Dziedzictwo kulturowe - droga nowoczesności, "Małopolskie Studia Regionalne", nr 1(21), pp. 33-36.
 3. Bayliss D. (2004), Ireland's Creative Development: Local Authority Strategies for Cultureled Development, "Regional Studies", No. 38(7), pp. 817-831.
 4. Brol R. (1998), Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego [in:] M. Obrębalski (red.), Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, pp. 11-15.
 5. Denicolai S., Zucchella A. (2005), Territorial Marketing and Strategic Management for Local Development: Which Connections and Contradictions? Some Reflections on Italian Experiences [in:] M. Florek, H. Szulce (red.), Marketing terytorialny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań, s. 32-49.
 6. Dziemianowicz W. (2007), Wymiary pasywności lokalnej - wyniki badań ankietowych [in:] W. Dziemianowicz, P. Swianiewicz (red.), Gmina pasywna, Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 7. Frisken F., Wolfson J. (2000), Local Response to the Global Challenge. Comparing Local Economic Development in a Regional Context, "Journal of Urban Affairs", No. 4(22), pp. 361-384.
 8. Kantor-Pietraga I., Krzysztofik R., Runge J. (2012), Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej [in:] K. Heffner, A. Halama (red.), Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, pp. 9-24.
 9. Klasik A., Kuźnik F. red., (2001), Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 10. Lazzeretti L. (2003), City of Art as a High Culture Local System and Cultural Districtualization Processes: The Cluster of Art Restoration in Florence, "International Journal of Urban and Regional Research", No. 27(3), pp. 635-648.
 11. Lewis P.G. (2001), Looking Outward or Turning Inward? Motivations for Development Decisions in California Central Cities and Suburbs, "Urban Affairs Review", No. 36(5), pp. 696-720.
 12. Małek J. (2003), Turystyka kulturowa jako czynnik rozwoju lokalnego, "Prace i Studia Geograficzne", T. 32, Warszawa, pp. 13-34.
 13. Markusen A., Schrock G. (2006), The Artistic Dividend: Urban Artistic Specialisation and Economic Development Implications, "Urban Studies", No. 43, pp. 1661-1686.
 14. Marques H.R. (2011), Local Development at a Human Scale, "Polis. Magazine of the Universidad Bolivariana", No. 22, pp. 137-158.
 15. Mikulić D., Petrić L. (2014), Can Culture and Tourism Be the Foothold of Urban Regeneration? A Croatian Case Study, "Tourism", No. 4(62), pp. 377-395.
 16. Pietrzyk I. (1997), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego [in:] R. Broszkiewicz (red.), Związki polityki gospodarczej z polityką regionalną, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, pp. 87-97.
 17. Plan rozwoju lokalnego gminy Poddębice na lata 2008-2015, Act XXIII/137/08 dated 11 VI 2008.
 18. Rezsohazy R. (1988), Le développement des communautés, CIACO Editeur, Louvain-la-Neuve.
 19. Sacco P.L., Ferilli G., Tavano Blessi G. (2014), Understanding Culture-Led Local Development: A Critique of Alternative Theoretical Explanations, "Urban Studies", No. 13(51), pp. 2806-2821.
 20. Sacco P.L., Ferilli G., Tavano Blessi G., Nuccio M. (2013), Culture as an Engine of Local Development Processes: System-Wide Cultural Districts II: Prototype Cases, "Growth and Change", No. 44, pp. 45-64.
 21. Strategia rozwoju gminy Boguchwała na lata 2008-2015, Act XXI/229/08 dated 16 V 2008.
 22. Strategia rozwoju gminy i Miasta Miechów na 2014-2020, Act XXXIV/482/13 dated 27 XII 2013.
 23. Strategia rozwoju gminy Kozienice na lata 2008-2020, Act XXIV/320/2008 dated 9 X 2008.
 24. Strategia rozwoju gminy Radzionków na lata 2014-2025, Act XLII/395/2014 dated 27 II 2014.
 25. Strategia rozwoju miasta i gminy Opole Lubelskie 2008-2015, Act XIX/123/12 dated 12 VI 2012.
 26. Strategia rozwoju miasta i gminy Połaniec 2012-2020, Act XLVI/307/13 dated 26 IX 2013.
 27. Strategia rozwoju miasta i gminy Zdzieszowice do 2015 roku, Act LII/406/10 dated 29 IX 2010.
 28. Strategia rozwoju miasta Rawa Mazowiecka, Act XLIX/364/10 dated 14 VII 2010.
 29. Sztando A. (2013), Barriers for Local Development Strategic Management Resulting from Personal Qualities of Local Authorities, "Olsztyn Economic Journal", No. 8(3), pp. 235-248.
 30. Trutkowski C., Mandes S. (2005), Kapitał społeczny w małych miastach, Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5603
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu