BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Stanisław (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Zarządzanie w dobie kryzysu
Management in the Age of Crisis
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 65-77, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Economic crisis, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na szczególnie ważne aspekty zarządzania organizacją gospodarczą w okresie kryzysu ekonomiczno-finansowego. W pierwszej jego części wskazano najważniejsze cechy kryzysu ostatnich lat. Następnie syntetycznie omówiono nowe paradygmaty ekonomiczne. Określono towarzyszące im uwarunkowania. W dalszej części pracy wskazano instrumenty zarządzania w dobie kryzysu oraz warunki osiągania efektywności ekonomicznej funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The main object of the paper is to focus on the most important aspects of company management in the time of economic-financial crises. In the first chapter the major attributes of the crisis last few years were presented. Next new economic paradigm were synthetic described. Its conditions were characterised. Next the instruments proper for the crisis management were discussed. At the end of the chapter the economic efficiency of company operating in current period of time were presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Florida R.: Power to the Cities. Wyd. Polityka, Warszawa 2012.
  2. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004.
  3. Koźmiński A.K.: Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
  4. Marciniak S.: Economic Paradigm Of The Economy And Dilemmas Of The Modern Manufacturing Enterprises (Analysis Of Dependence In Polish Economy). Materiały Konferencji Międzynarodowej VII-th Academic and Research Conference "Modern management: problems and perspectives". Saint-Petersburg State University of Engineering and Economics, Saint-Petersburg 2012.
  5. Marciniak S.: Controlling. Teoria. Zastosowania. Difin, Warszawa 2008.
  6. Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa 2001.
  7. Zieniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu