BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Springer Agnieszka (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Postawy wobec pracy : analiza porównawcza stosowanych pojęć
Attitudes in workplace : diversity and interdependence of concepts
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 11-28, bibliogr. 66 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zadowolenie z pracy, Zaangażowanie pracowników, Postawy pracowników
Job satisfaction, Employees' engagement, Employee conducts
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy wybranymi pojęciami wykorzystywanymi do opisu postaw pracowniczych. Rozważania kończy propozycja powiązania występujących w literaturze pojęć i opracowania teoretycznego modelowego ujęcia postaw pracowniczych. Artykuł opiera się na analizie światowego dorobku z zakresu: satysfakcji, zaangażowania, przywiązania oraz identyfikacji pracowniczej. Wskazując na podobieństwa i różnice pomiędzy opisanymi pojęciami, dokonano próby ustalenia współzależności między nimi. Na podstawie przeglądu literatury z zakresu postaw pracowniczych wskazano problemy, których rozwiązania nie budzą wątpliwości wśród badaczy zachowań organizacyjnych, jak i takie, które wymagają jeszcze dalszych rozstrzygnięć. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to evaluate the relationship between different types of job attitudes. At the end of the article the multidimensional model of employee attitudes has been proposed. The text is based on the analysis of the literature review of: satisfaction, commitment, attachment and identification of employees. The author described the similarities and differences between concepts and made attempts to indicate dependencies between them. The paper identifies areas that do not raise doubts about employee attitudes and those that still require further study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alfes, K., Shantz, A., Truss, C., Soane, E., (2013), The Link Between HRM Practices, Employee Engagement and Employee Behaviors: A Moderated Mediation Model, "The International Journal of Human Resource Management", 24(2), 330-351.
 2. Antón, C., (2009), The Impact of Role Stress on Workers' Behaviour Through Job Satisfaction and Organizational Commitment, "International Journal of Psychology",44(3), 187-194.
 3. Ashraf, A., Malik, I.A., Nadeem, S., Zaman, K., (2011), Work Family Role Conflict and Organizational Commitment: A Case Study of Higher Education Institutes of Pakistan, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business", 2(11),371-393.
 4. Benligiray, S., Sonmez, H., (2014), Determination of Relationships of Nurses 'Professional Commitment to Organizational, Work and Family Commitment by Structural Equation Model, "Anadolu University Journal of Social Sciences", 14(2),27-40.
 5. Blau, G., (2001), On Assessing the Construct Validity of Two Multidimensional Constructs: Occupational Commitment and Occupational Entrenchment, "Human Resource Management Review", 11(3), 279-298.
 6. Blau, G., (2003), Testing for a Four-Dimensional Structure of Occupational Commitment, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 76(4),469-488.
 7. Brayfield, A.H., Crockett, W.H., (1955), Employee Attitudes and Employee Performance, "Psychological Bulletin", 52(5), 396-424.
 8. Brown, S.P., (1996), A Meta-analysis and Review of Organizational Research on Job Involvement, "Psychological Bulletin", 120(2), 235-255.
 9. Bruk-Lee, V., Khoury, H.A., Nixon, A.E., Goh, A., Spector, P.E., (2009), Replicating and Extending Past Personality/Job Satisfaction Meta-Analyses, "Human Performance",22(2), 156-189.
 10. Carson, K.D., Carson, P.P., Phillips, J.S., Roe, W.C., (1996), A Career Entrenchment Model: Theoretical Development and Empirical Outcomes, "Journal of Career Development", 22(4), 273-286.
 11. Chen, C.-C., Chiu, S.-F., (2009), The Mediating Role of Job Involvement in the Relationship Between Job Characteristics and Organizational Citizenship Behavior, "The Journal of Social Psychology", 149(4), 474-494.
 12. Christian, M.S., Garza, A.S., Slaughter, J.E., (2011), Work Engagement: A Quantitative Review and Test of its Relations with Task and Contextual Performance, "Personnel Psychology", 64(1), 89-136.
 13. Demerouti, E., Bakker, A.B., Nachreiner, F., Schaufeli, W.B., (2001), The Job Demands-Resources Model of Burnout, "The Journal of Applied Psychology", 86(3), 499-512.
 14. Freeney, Y., Fellenz, M.R., (2013), Work Engagement, Job Design and the Role of the Social Context at Work: Exploring Antecedents from a Relational Perspective, "Human Relations", 66, 1427-1445.
 15. Hackman, J.R., (1975), A New Strategy for Job Enrichment, "California Management Review", XVII(4), 57-71.
 16. Hakanen, J.J., Perhoniemi, R., Toppinen-Tanner, S., (2008), Positive Gain Spiral sat Work: From Job Resources to Work Engagement, Personal Initiative and Work-Unit Innovativeness, "Journal of Vocational Behavior", 73(1), 78-91.
 17. Hakanen, J.J., Schaufeli, W.B., Ahola, K., (2008), The Job Demands-Resources Model: A Three-Year Cross-Lagged Study of Burnout, Depression, Commitment, and Work Engagement, "Work & Stress", 22(3), 224-241.
 18. Hallberg, U.E., Schaufeli, W.B., (2006), 'Same Same' But Different? Can Work Engagement Be Discriminated from Job Involvement and Organizational Commitment?, "European Psychologist", 11(2), 119-127.
 19. Harackiewicz, J.M., Barron, K.E., Pintrich, P.R., Elliot, A.J., Thrash, T.M., (2002).Revision of Achievement Goal Theory: Necessary and Illuminating, "Journal of Educational Psychology", 94(3), 638-645.
 20. Herzberg, F., Mausnes, B., Peterson, R.O., Capwell. D.F., (1957), Job Attitudes; Review of Research and Opinion, Oxford, England: Psychological Service of Pittsburgh.
 21. Huynh, J.Y., Metzer, J.C., Winefield, A.H., (2012), Validation of the Four-Dimensional Connectedness Scale in a Multisample Volunteer Study: A Distinct Construct from Work Engagement and Organisational Commitment, "Voluntas", 23(4), 1056-1082.
 22. Inceoglu, I., Warr, P., (2012), Personality and Job Engagement, "Journal of Personnel Psychology", 10(4), 177-181.
 23. Juchnowicz, M., (2007), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Warszawa: Difin.
 24. Judge, T.A., Bono, J.E., Locke, E.A., (2000), Personality and Job Satisfaction: The Mediating Role of Job Characteristics, "The Journal of Applied Psychology", 85(2), 237-249.
 25. Judge, T.A., Kammeyer-Mueller, J.D., (2012), Job Attitudes, "Annual Review of Psychology", http://doi.org/10.1146/annurev-psych-120710-100511
 26. Kahn, W.A., (1990), Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Journal", 33(4), 692-724.
 27. Kanungo, R.N., (1982), Measurement of Job and Work Involvement, "Journal of Applied Psychology", 67(3), 341-349.
 28. Klein, H.J., Cooper, J.T., Molloy, J.C., Swanson, J.A., (2014), The Assessment of Commitment: Advantages of a Unidimensional, Target-Free Approach, "The Journal of Applied Psychology", 99(2), 222-38.
 29. Lindsey C., Aronson E. Ed., (1985), The Handbook of Social Psychology, New York: Random House.
 30. Locke, E.A., (1970), Job Satisfaction and Job Performance: A Theoretical Analysis, "Organizational Behaviour and Human Performance", 5(5), 484-500.
 31. Łaguna, M., Mielniczuk, E., Żaliński, A., Wałachowska, K., (2015), Przywiązanie do organizacji i zaangażowanie w pracę : koncepcje teoretyczne i problemy terminologiczne, "Medycyna Pracy", 66(2), 277-284.
 32. Macey, W.H., Schneider, B., (2008), The Meaning of Employee Engagement, "Industrial and Organizational Psychology", 1(1), 3-30.
 33. Mahal, P.K., (2012), HR Practices as Determinants of Organizational Commitment and Employee Retention, "The IUP Journal of Management Research", 11(4), 37-53.
 34. Mayer, F.S., Frantz, C.M., (2004), The Connectedness to Nature Scale: A Measure of Individuals' Feeling in Community with Nature, "Journal of Environmental Psychology", 24(4), 503-515.
 35. Meyer, J.P., Becker, T.E., Vandenberghe, C., (2004), Employee Commitment and Motivation: A Conceptual Analysis and Integrative Model, "The Journal of Applied Psychology", 89(6), 991-1007.
 36. Meyer, J.P., Allen, N.J., (1991), A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, "Human Resource Management Review", 1(1), 61-89.
 37. Meyer, J.P., Allen, N.J., Smith, C.A., (1993), Commitment to Organizations and Occupations: Extension and Test of a Three-Component Conceptualization, "Journal of Applied Psychology", 78(4), 538-551.
 38. Meyer, J.P., Herscovitch, L., (2001), Commitment in the Workplace: Toward a General Model, "Human Resource Management Review", 11(3), 299-326.
 39. Meyer, J.P., Smith, C.A., (2000), HRM Practices and Organizational Commitment: Test of a Mediation Model, "Canadian Journal of Administrative Sciences", 17(4), 319-331.
 40. Morrison, R.L., (2008), Negative Relationships in the Workplace: Associations with Organisational Commitment, "Journal of Management and Organization", 14(4),330-344.
 41. Morrow, P.C., McElroy, J.C., (1986), On Assessing Measures of Work Commitment, "Journal of Occupational Behavior", 7(2), 139-145.
 42. Morrow, P.C., Wirth, R.E., (1989), Work Commitment Among Salaried Professionals, "Journal of Vocational Behavior", 34(1), 40-56.
 43. Mowday, R.T., Steers, R.M., Porter, L.W., (1979), The Measurement of Organizational Commitment, "Journal of Vocational Behavior", 14(2), 224-247.
 44. Qureshi, J.A., Hayat, K., Ali, M., Sarwat, N., (2011), Impact of Job Satisfaction and Organizational Commitment on Employee Performance, Evidence from Pakistan, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business", 3(4), 642-658.
 45. Rich, B.L., Lepine, J.A., Crawford, E.R., (2010), Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance, "Academy of Management Journal", 53(3), 617-635.
 46. Robbins, S.P., Judge, T.A., (2004), Zachowania organizacyjne, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Edukacyjne.
 47. Rose, R.C., Kumar, N., Pak, O.G., (2011), The Effect of Organizational Learning on Organizational Commitment, Job Satisfaction and Work Performance, "The Journal of Applied Business Research", 25(6), 55-66.
 48. Salanova, M., Schaufeli, W.B., (2008), A Cross-National Study of Work Engagement as a Mediator Between Job Resources and Proactive Behaviour, "The International Journal of Human Resource Management", 19(1), 116-131.
 49. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., (2004), Job Demands, Job Resources, and Their Relationship with Burnout and Engagement: A Multi-Sample Study, "Journal of Organizational Behavior", 25(3), 293-315.
 50. Schaufeli, W.B., Salanova, M., Bakker, A.B., Gonzales-Roma, V., (2002), The Measurement of Engagement and Burnout: A Two Sample Confirmatory Factor Analytic Approach, "Journal of Happiness Studies", 3, 71-92.
 51. Scheible, A.C., Bastos, A.V., (2013), An Examination of Human Resource Management Practices' Influence on Organizational Commitment and Entrenchment, "Brazilian Administration Review", 10(1), 57-76.
 52. Scheible, A.C., Bastos, A.V., (2014), Analyzing the Impacts of Commitment and Entrenchment on Behavioral Intentions, "Universitas Psychological", 13(1), 109-119.
 53. Shore, L.M., Wayne, S.J., (1993), Commitment and Employee Behavior: Comparison of Affective Commitment and Continuance Commitment with Perceived Organizational Support, "The Journal of Applied Psychology", 78(5), 774-780.
 54. Shragay, D., Tziner, A., (2011), The Generational Effect on the Relationship between Job Involvement, Work Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior, "Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones", 27(2), 143-158.
 55. Sonnentag, S., (2003), Recovery, Work Engagement, and Proactive Behavior: a New Look at the Interface Between Nonwork and Work, "The Journal of Applied Psychology", 88(3), 518-528.
 56. Sonnentag, S., Dormann, C., Demerouti, E., (2010), Not All Days Are Created Equal: The concept of State Work Engagement, [In:] Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research, 25-38.
 57. Soumendu, B., (2009), Job Satisfaction and Job Involvement as Mediators of the Relationship Between Psychological Climate and Turnover Intention, "South Asian Journal of Management", 16(1), 27-43.
 58. Taipale, S., Selander, K., Anttila, T., Nätti, J., (2011), Work Engagement in Eight European Countries: The Role of Job Demands, Autonomy, and Social Support, "International Journal of Sociology and Social Policy", 31(7/8), 486-504.
 59. Townsend, K.C., McWhirter, B.T., (2005), Connectedness: A Review of the Literature with Implications for Counseling, Assessment, and Research, "Journal of Counselling& Development", 83, 191-201.
 60. Vandenberghe, C., Tremblay, M., (2008), The Role of Pay Satisfaction and Organizational Commitment in Turnover Intentions: A Two-Sample Study, "Journal of Business and Psychology", 22(3), 275-286.
 61. Vroom, V.H., (1964), Work and Motivation. Classic Readings in Organizational Behavior, Oxford, England: Wiley.
 62. Warr, P., Inceoglu, I., (2012), Job Engagement, Job Satisfaction, and Contrasting Associations with Person-Job Fit, "Journal of Occupational Health Psychology", 17(2),129-138.
 63. Wefald, A.J., Downey, R.G., (2009), Construct Dimensionality of Engagement and its Relation with Satisfaction, "The Journal of Psychology", 143(1), 91-111.
 64. Wojdyło, K., Retowski, S., (2012), Kwestionariusz Celów związanych z Osiągnięciami(KCO) : konstrukcja i charakterystyka psychometryczna, "Przegląd Psychologiczny",55(1), 9-28.
 65. Zahoor, S., Zia, A., Rizwan, M., (2014), Decoding the DNA of Employee Job Satisfaction, "International Journal of Human Resource Studies", 4(2), 122-146.
 66. Zaidi, N.R., Wajid, R.A., Zaidi, F.B., Zaidi, G.B., (2013), The Big Five Personality Traits and Their Relationship with Work Engagement Among Public Sector University Teachers of Lahore, "African Journal of Business Management", 7(15), 1344-1353.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7501
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu