BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badzińska Ewa (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Mobile Technology Solutions in Business Communications - New Tools in Practical Implementation
Technologia mobilna w komunikacji biznesowej - zastosowanie nowych narzędzi w praktyce
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 5-16, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie w biznesie, Technologie mobilne, Konwergencja, Strategia komunikowania
Business communication, Mobile technologies, Convergence, Communication strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D83, M31, M37, O31, O33
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem naukowym pracy jest dyskusja na temat teoretycznych aspektów w obszarze nowych kanałów komunikacji biznesowej, jak również zasadności prowadzenia komunikacji mobilnej i charakterystycznych dla niej urządzeń. Zwrócono uwagę na wielowymiarowość zjawiska konwergencji mediów i rozwój technologii mobilnej. Celem poznawczym pracy jest scharakteryzowanie wybranych narzędzi i rozwiązań multimedialnych, które służą współtworzeniu treści i prowadzeniu interaktywnego dialogu z klientami przez wykorzystanie technologii mobilnej. Przedstawiono praktyczne przykłady implementacji rozwiązań mobilnych w procesie komunikacji biznesowej. Zastosowanie metody badawczej studium przypadku pozwoliło na scharakteryzowanie istoty technologii mobilnych i zilustrowanie badanego zjawiska w rzeczywistości gospodarczej. Wyniki badań potwierdzają istotny wpływ technologii mobilnych na kształtowanie sieci społecznych, strategii komunikacji i zachowań klienta. W podsumowaniu wskazano zalecenia praktyczne i kierunki dalszych badań w zakresie przyszłych technologii komunikacyjnych. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The scientific purpose of the paper is a discussion of the theoretical framework concerning new channels of business communications as well as the logic of mobile communications and its characteristic devices. Attention was paid to the multidimensionality of media convergence and to the mobile technology development. The cognitive purpose of the study is to characterise the selected tools and multimedia applications, to co-create content and conduct an interactive dialogue with customers using mobile technology. Then the study provides practical examples of how to use the potential of mobile technologies in business communication processes. The application of the empirical method of case studies has made it possible to characterise the essence of mobile technologies and to illustrate the studied phenomenon in business practice. The research findings confirm the significant impact of mobile technologies on social networks, communication strategies, and customer's behaviour. The paper concludes with the practical recommendations and directions for a further research of future communication technologies. This is a research article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badzińska E. (2013), Media convergence as a hallmark of modern marketing communication, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", Vol. 59, No. 10.
 2. Badzińska E., Gołata K., Szczepański M. (2015), Współczesne formy komunikowania oraz kreowania wizerunku firmy i przedsiębiorcy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 3. Bassett C. (2008), New Maps for Old?: The Cultural Stakes of '2.0', "Fibreculture Journal", Iss. 13, http://journal.fibreculture.org/issue13/issue13_bassett.html [access: 05.03.2015].
 4. Boughzala I., de Vreede G.-J., Limayem M. (2012), Team Collaboration in Virtual Worlds: Editorial to the Special Issue, "Journal of the Association for Information Systems", Vol. 13, No. 10.
 5. Comarch R&D (2015), https://www.youtube.com/watch?v=imw7ra91aXA [access: 15.03.2016].
 6. Czakon W. (2011), Zastosowanie studiów przypadku w badaniach nauk o zarządzaniu, (in:) Czakon W. (Ed.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 7. Daichendt L. (2015), Strategic Growth Concepts from national and international mobile studies, http://www.strategicgrowthconcepts.com/growth/increase-productivity--profitability/mobiletechnology-facts.html [access: 10.01.2016].
 8. Dennis A., Wixom B., Vandenberg R. (2001), Understanding Fit and Appropriation Effects in Group Support Systems Via Meta-analysis, "MIS Quarterly", Vol. 25, No. 2.
 9. Featherly K. (2013), Multimedia, (in:) Jones S. (Ed.), Encyclopedia of New Media: an Essential Reference to Communication and Technology, http://sage-ereference.com/newmedia /Article_n170.html [access: 06.02.2014].
 10. Guide to the Night of Culture, http://www.sofalab.pl/pl/oferta/rozszerzona-rzeczywistosc-augmented-reality [access: 10.03.2015].
 11. Gurses E., Akan O. B. (2005), Multimedia communication in wireless sensor networks, "Annals of Telecommunications", Vol. 60, No. 7-8.
 12. Hoffman D., Novak T., Peralta M. (1999), Building customer trust online, "Communication of the ACM", Vol. 42, No. 4.
 13. Jenkins H. (2006), Convergence Culture. Where Old ans New Media Collide, New York University Press, New York and London.
 14. Katz J.E., Aakhus M.A. (Eds.), (2002), Perpetual contact: mobile communication, private talk, public performance, Cambridge University Press, Cambridge.
 15. Katz J.E. (2008), Handbook of Mobile Communication Studies, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London.
 16. Kauffmann D. (2015), How team leaders can improve virtual team collaboration through trust and ICT: A conceptual model proposition, "Economics and Business Review", Vol. 1, No. 2.
 17. Khalil I. (2009), Handbook of Research on Mobile Multimedia, 2nd ed., Information Science Reference, Hershey, New York.
 18. Kopecka-Piech K. (2011), Koncepcje konwergencji mediów, "Studia Medioznawcze", Vol. 3, No. 46.
 19. Kollmann T. (2014), E-Entrepreneurship, Springer-Gabler, Wiesbaden.
 20. Kubiak K. (2015), Mobile applications as knowledge-based products, "Journal of International Scientific Publications Economy & Business", Vol. 9.
 21. Lu J., Yao J. E., Yu C.-S. (2005), Personal innovativeness, social influences and adoption of wireless Internet services via mobile technology, "Journal of Strategic Information Systems", No. 14.
 22. Maxwell J.A. (2005), Qualitative Research Design: an Interactive Approach, 2nd ed., Sage Publications, Thousand Oaks.
 23. Merriam S.B. (1998), Qualitative Research and Case Studies Applications in Education, Jossey-Bass Publications, San Francisco.
 24. mobile-to-mobile convergence, http://searchmobilecomputing.techtarget.com/definition/mobile-to-mobile-convergence [access: 05.01.2016].
 25. Neira E.M. (2015), Top 10 Communications Technology Trends in 2015, IEEE ComSoc CTN Special Issue: January, http://www.comsoc.org/ctn/ieee-comsoc-ctn-special-issue-ten-trends-tell-where-communicationtechnologies-are-headed-2015 [access: 10.01.2016].
 26. Siau K., Shen Z. (2003), Building Customer Trust in Mobile Commerce, "Communication of the ACM", Vol. 46, No. 4.
 27. Wanat T. (2008), The impact of meaningfulness and attractiveness of products' attributes on consumers' preferences, "The Poznan University of Economics Review", Vol. 8, No. 2.
 28. Wiktor J. (2013), Komunikacja marketingowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 29. Żur Ł. (2014), Magiczny świat Augmented Reality, http://www.admonkey.pl [access: 20.03.2015].
 30. Yin R. K. (2003), Case Study Research: Design and Methods, 3rd ed., Sage Publications, Newbury Park.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu