BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gawrońska Dorota (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wielokryterialny model wyboru inwestycji drogowej
Multicriterial Model of Selection Investment Road
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 279-290, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Analiza wielokryterialna, Zbiory rozmyte
Investment, Multicriteria analysis, Fuzzy sets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono model, który wspomaga określenie optymalnych inwestycji drogowych na podstawie kryteriów mających wpływ na funkcjonowanie danego przedsięwzięcia. W artykule zaprezentowano strukturę hierarchiczną kryteriów, które mają zasadniczy wpływ na inwestycje drogowe. Ze względu na możliwość pojawienia się niepewności w ocenie względem poszczególnych kryteriów zaproponowano rozwiązanie uwzględniające tę niepewność w ocenie inwestycji przez wykorzystanie liczb rozmytych jako reprezentacji ocen. W artykule uwzględniono również stopień wpływu poszczególnych kryteriów na ocenę inwestycji drogowej, wprowadzając zmienną określającą ważność poszczególnych kryteriów. Zaprezentowano dodatkowo przykład obrazujący zaproponowany model na podstawie dwóch inwestycji drogowych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a model that helps to determine the optimal road investments on the basis of criteria affecting the operation of the project. The article presents a hierarchical structure of criteria, which have a major impact on road investments. Due to the possibility of the appearance of uncertainty in the assessment in relation to individual criteria, it presented a solution taking into account the uncertainty in the assessment of investment through the use of fuzzy numbers as representations ratings. The study also takes into account the degree of influence of individual criteria for the evaluation of road investment to introduce a variable determining the validity criteria. Presented further example illustrating the proposed model based on two road projects. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Acocella N.: Zasady polityki gospodarczej. PWN, Warszawa 2002.
  2. Budzyński M., Kaszubowski D., Kustra W., Ryś A., Świtajski S., Marciniak M.: Analiza wielokryterialna i ocena ekspercka wariantów lokalizacji projektowanego nowego przebiegu drogi krajowej nr 91. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2014.
  3. Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych MRR: Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko 200-2013 - podstawowe informacje. Ministerstwo Rozwoju regionalnego, Warszawa.
  4. Dubois D., Prade H.: Fuzzy set and systems - theory and applications. Academic Press, New York 1980.
  5. Piegat A.: Modelowanie i sterowanie rozmyte. Exit, Warszawa 1999.
  6. Rutkowski L.: Metody i techniki sztucznej inteligencji. PWN, Warszawa 2009.
  7. Surowiecki A., Zamiar Z.: Infrastruktura transportu lądowego a bezpieczeństwo przewozów. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2015.
  8. Towpik K., Gołaszewski A., Kukulski J.: Infrastruktura transportu samochodowego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
  9. Wojewódzka-Król K. (red.): Rozwój infrastruktury transportu. Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu