BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajdak Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Nowe media w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw
New Media in Marketing Communications of Enterprises
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 17-27, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Internet, Technologie mobilne, Strategia komunikowania
Marketing communication, Internet, Mobile technologies, Communication strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M30, M31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań ankietowych, których celem było ukazanie wykorzystania nowych mediów w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Zidentyfikowano nowe media najczęściej wykorzystywane w komunikacji z konsumentami i klientami instytucjonalnymi oraz ich pozycję w stosunku do mediów tradycyjnych. Przedstawiono główne cele firm i korzyści dla klienta związane z wykorzystywaniem nowych mediów w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, a także oceny skuteczności komunikacji marketingowej wykorzystującej nowe media oraz czynniki, od których zależy zwiększenie zakresu zastosowania nowych mediów w komunikacji firmy z klientami. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The article presents results of the survey aimed at demonstrating the use of new media in enterprises marketing communications. They identified the most often used new media communications with the consumer and institutional customers and their position compared to traditional media. The article presents the main objectives of companies and benefits for the customer associated with the use of new media marketing communications. They evaluate the effectiveness of marketing communications in the new media as well as the factors that determine an increase in the scope of the company's new media communications with customers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fabjaniak-Czerniak K. (2012), Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations, (w:) Kubiak K. (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności. Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.
  2. Manovich L. (2006), Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
  3. Levinson P. (2010), Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków.
  4. Laskowska M. (2012), Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów, "Teologia Praktyczna", tom 13.
  5. Witczak O. (2013), Nowe media w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa, (w:) Bajdak A. (red.), Komunikacja marketingowa - współczesne wyzwania i kierunki rozwoju, "Studia Ekonomiczne", nr 140.
  6. Witczak O. (2015), Postawy i opinie konsumentów indywidualnych wobec reklamy w nowych i tradycyjnych mediach, "Marketing i Rynek", nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu