BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kapczyński Adrian (Politechnika Śląska)
Tytuł
Critical Success Factors in Managing Biometric Authentication Systems Implementation Projects
Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami implementacji biometrycznych systemów uwierzytelniających
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 291-296, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Metody biometryczne
Project management, Biometry methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł został poświęcony zagadnieniu zarządzania projektami związanymi z implementacją biometrycznych systemów uwierzytelniających. W pierwszej części artykułu krótko scharakteryzowano istotę biometrycznych systemów uwierzytelniających. W drugiej części przybliżono proces implementacji tych systemów, a trzecia część dotyczy krytycznych czynników odpowiedzialnych za sukces w zarządzaniu projektami implementacyjnymi biometrycznych systemów uwierzytelniających. (abstrakt oryginalny)

This paper addresses the problem of managing the projects related to implementation of biometric authentication systems. In the first part of the paper biometric authentication systems were briefly described. The second part of the paper depicts the implementation process of those systems and the third part of the paper is about critical factors responsible for successful management of implementation projects of biometric authentication systems. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ashbourn J.: Biometrics. Advanced Identity Verification. Springer-Verlag, London 2000.
  2. Atkinson R.: Project management: cost, time and quality, two best guesses and a phenomenon, its time to accept other success criteria. International Journal of Project Management, Vol. 17, No. 6, Great Britain 1999.
  3. Bryce T.: Why Does Project Management Fail? https://www.projectsmart.co.uk/why-does-project-management-fail.php.
  4. Gulla J.: Seven Reasons IT Projects Fail, http://www.ibmsystemsmag.com/power/Systems-Management/Workload-Management/project_pitfalls/.
  5. Haughey D.: The Four Levels of Project Success, http://www.projectsmart.co.uk/four-levels-of-project-success.html.
  6. Jain A.K., Bolle R., Pankanti S.: Biometrics. Personal identification in networked society. Kluwer Academic Publishers, US 2000.
  7. Nanavanti S., Thieme M., Nanavati R.: Biometrics - identity verification. Wiley & Sons, Inc., New York 2002.
  8. Nicholas J.M.: Successful project management: a force-field analysis. J. Syst. Manage. 40, 1989.
  9. Spałek S.: Success Factors in Project Management. Literature Review. Proceedings of 8th International Technology, Education and Development Conference INTED2014, Valencia, Spain, 10-12.03.2014.
  10. Tistarelli M., Bigun J., Jain A.: Biometric Authentication. Springer-Verlag, Copenhagen, Denmark 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu