BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Targiel Krzysztof S. (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wielostanowe opcje realne w decyzjach zrównoważonego rozwoju
Multi-State Real Options in the Decisions for Sustainable Development
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 133-147, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Podejmowanie decyzji, Opcje realne, Rozwój zrównoważony
Decision making, Real options, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki jako projekt badawczy nr NN 111477740.
Abstrakt
Praca przedstawia możliwości wykorzystania wielostanowych opcji realnych do wyceny sytuacji pojawiających się w decyzjach rozwoju zrównoważonego. Podejście to próbuje uwzględnić w swoich rozważaniach nie tylko aspekt opłacalności finansowej projektu, ale także czynniki społeczne oraz środowiskowe. Czynniki te są uwzględniane nie tyko w kontekście zaplanowanych wartości, lecz także możliwości, które mogą się w trakcie realizacji przyszłych projektów pojawić. (abstrakt oryginalny)

The paper presents possibilities of using multi-state real options for valuation situations arising in the decisions of sustainable development. This approach attempts to take into account in their deliberations not only the financial aspect of the project, but also social and environmental factors. These factors are reflected not only in the context of the planned values, but also features which may in the future arise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black F., Scholes M.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities. "The Journal of Political Economy", Vol. 81, No. 3, 1973.
 2. Boyle P.P.: Options: a Monte Carlo approach. "Journal of Financial Economics", No. 4, 1977.
 3. Cox J.C., Ross S.A., Rubinstein M.: Option pricing: a simplified approach. "Journal of Financial Economics", No. 7, 1979.
 4. Guthrie G.: Real Options in Theory and Practice. Oxford University Press, Oxford 2009.
 5. Jakubowski J., Palczewski A., Rutkowski M., Stettner Ł.: Matematyka finansowa. WNT, Warszawa 2003.
 6. Lorek E.: Nowe kierunku badań w zrównoważonym rozwoju. Teraźniejszość i przyszłość, [w:] Ekonomia Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz. Katowice 2010.
 7. Machulec M.: Wskaźniki i mierniki pomiaru atrakcyjności inwestycyjnej jako narzędzie w planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Pyka J. (red.): Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Katowice 2010.
 8. Myers S.C.: Determinants of Corporate Borrowing. "Journal of Financial Economics", Vol. 5, No. 2, 1977.
 9. Myers S.C.: Interactions of Corporate Financing and Investment Decisions-Implications for Capital Budgeting. "The Journal of Finance", Vol. 29, No. 1, 1974.
 10. Rudny W.: Opcje rzeczowe w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 11. Sobol A.: Rola władz lokalnych w realizacji zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Centrum Badań i Ekspertyz. Katowice 2010.
 12. Trigeorgis L.: Real Options and Interactions with Financial Flexibility. "Financial Management", Vol. 22, No. 3, 1993.
 13. Targiel K.: Wykorzystanie opcji realnych w projektach wieloetapowych, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Katowice 2010.
 14. Targiel K.: Wielostanowe opcje realne i ich wykorzystanie w zarządzaniu projektami, [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność Przemysłu i Usług. Koncepcje, Metody i Narzędzia Współczesnego Zarządzania. TNOiK, Oddział w Katowicach., Katowice 2011.
 15. Trzaskalik T.: Multiobjective Analysis in Dynamic Environment. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1998.
 16. Węgrzyn L.: Petycja - narzędzie kontroli społecznej czy nieużywany miernik niezadowolenia obywateli. "Przegląd Komunalny", 150, nr 3, 2004.
 17. World Commission on Environment and Development. Our Common Future. www.un.org/documents/ga/res/42/ares42-187.htm, 31.07.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu