BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Strategie personalne grup kapitałowych
Personnel Strategies of Capital Groups (Holdings)
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 4 (20), s. 149-159, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Strategia personalna, Grupa kapitałowa
Personnal strategy, Capital group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono strategie personalne grup kapitałowych, traktowane jako narzędzie strategicznego zarządzania ich zasobami ludzkimi. Zostały one poddane analizie w kontekście znaczenia integracji strategicznej oraz kultury organizacyjnej. Zaprezentowane zostały również różne rodzaje strategii personalnych międzynarodowych grup kapitałowych, funkcjonujących w warunkach wielokulturowości. (abstrakt oryginalny)

In this paper has been presented personnel strategies of capital groups (holdings), regarded as a tool of strategic human resources management within them. These strategies have been analyzed in the light of the high importance of strategic integrity and organizational culture. Different sorts of personnel strategies within international capital groups (international corporations), which run their businesses in multicultural environment, have been also portrayed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 2. Boselie P., Dietz G., Boon C.: Commonalities and Contradictions in HRM and performance Research. "Human Resource Management Journal", No. 15, 2005.
 3. Gableta M.: Człowiek i praca w zmieniającym się przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 4. Guest D.E.: Personnel Management: the End of Orthodoxy. "British Journal of Industrial Relations", No. 29(2), 1991.
 5. Jagoda A.: Organizacyjne aspekty realizacji funkcji personalnej w polskich grupach kapitałowych. Rozprawa doktorska. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 6. Janowska Z.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania XXI wieku. PWE, Warszawa 2001.
 7. Król H.: Strategie kadrowe organizacji. Dodatek do czasopisma "Personel", nr 10, 2000.
 8. Miller P.: Strategic Human Resource Management: What it Is and What it Isn't? "Personnel Management", February 1989.
 9. Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody. PWE, Warszawa 2007.
 10. Stor M.: Międzynarodowe zarządzanie kadrami, [w:] Listwan T.: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa 2006.
 11. Stor M.: Strategie komunikacji w organizacjach międzynarodowych w Polsce. "Organizacja i Kierowanie", nr 3(129), 2007.
 12. Strategor: Zarządzanie firmą. PWE, Warszawa 1997.
 13. Tyson S., Witcher M.: Getting in Gear: Post-Recession HR Management. "Personnel Management", August 1994.
 14. Walker J.W.: Human Resource Strategy. McGraw-Hill, New York 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu