BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtaszczyk Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Przynależność generacyjna jako determinanta postaw wobec pracy : stereotypy a rzeczywistość
Generational membership as determinant of attitudes towards work : stereotypes and reality
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 29-40, tab., bibliogr. 36 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Postawy pracowników, Stereotypy, Pokolenia, Relacje międzypokoleniowe
Employee conducts, Stereotypes, Generation, Intergenerational relations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Postawy człowieka wobec pracy kształtowane są przez wiele zmiennych, a jedną z nich jest przynależność generacyjna. Ze względu na fakt, że aktywnymi podmiotami współczesnego rynku pracy są przynajmniej trzy pokolenia: Baby Boomers, X i Y, coraz częściej badania empiryczne dotyczące postaw wobec pracy zawodowej koncentrują się na diagnozowaniu różnic w postawach przedstawicieli tychże generacji. Jednak duża część prowadzonych analiz nie spełnia warunku reprezentatywności. Mimo to ich wyniki są publikowane i dyskutowane, co skutkować może stereotypizacją postaw generacji w stosunku do pracy. Celem niniejszego artykułu uczyniono zatem zaprezentowanie argumentów, które przysłużyć się mogą zapobieganiu stereotypowemu postrzeganiu przedstawicieli różnych pokoleń i ich postaw wobec pracy zawodowej. (abstrakt oryginalny)

Attitudes toward work are shaped by a number of variables and one of them is the generational membership. Due to the fact that in the modern labor market there are at least three generations (Baby Boomers, X and Y), more and more empirical researches on attitudes to work are focused on the diagnosis of the differences between representatives of the generations. However, a lot of conducted researches do not fulfill the condition of representativeness. Nevertheless, the results of these research are published and discussed, which may cause the stereotyping attitude relative to the work. That is why the purpose of this article is to show the arguments that may serve the stereotypical perception of prevention representatives of different generations and their attitudes towards work. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M., (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 2. Arthur, D., (2006), Recruiting, Interviewing, Selecting & Orienting New Employees, NewYork: AMACOM Div American Mgmt Assn.
 3. Bańka, A., (1996), Psychopatologia pracy, Poznań: Gemini.
 4. Bennett, S., Matont, K., (2010), Beyond the 'Digital Natives' Debate: Towards a More Nuanced Understanding of Students' Technology Experiences, "Journal of Computer Assisted Learning", 26(5), 321-331.
 5. Blauth, Ch., McDaniel, J., Perrin, C., Perrin, P.B., (2011), Age-Based Stereotypes: Silent Killer of Collaboration and Productivity, Tampa: Achieve Global Inc.
 6. Bomba, R., (2009), Pokolenie X, Pobrano 2 lutego 2015 z: http://radoslawbomba.umcs.lublin.pl/archives/102
 7. Boni, M., (2011), Raport Młodzi 2011, Warszawa: KPRM.
 8. Borkowska, S., (2007), W sprawie tożsamości zzl, [W:] S. Borkowska red., Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 235-253.
 9. Brzozowska, B., (2005), Gen X: Pokolenie konsumentów, Kraków: Rabid.
 10. Byczuk, P., (2012), Babyboomers - pokolenie wyżu demograficznego, które rządzi światem, Pobrano 3 lutego 2015 z: http://pawelbyczuk.pl/babyboomers-pokolenie-wyzu-demograficznego-ktore-rzadzi-swiatem/
 11. Chester, E., (2006), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Gliwice: Helion.
 12. Clark, A., Oswald, A., Warr, P., (1996), Is Job Satisfaction U-shaped in Age?, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", 69(1), 57-81.
 13. Collin, M., Godfrey, J., (2006), Odmienny stan świadomości. Historia kultury ecstasy i acidhouse, Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 14. Czerw, A., (2013), Co ludzie myślą o pracy zawodowej, "Psychologia Społeczna", 2(25),219-233.
 15. Deal, J.J., Altman, D.G., Rogelberg, S.G., (2010), Millennials at Work: What We Know and What We Need to Do (If Anything), "Journal of Business Psychology", 25(2),191-199.
 16. Encyklopedia socjologii, (2000), Warszawa: Oficyna Naukowa.
 17. Huntley, R., (2006), The World According to Y: Inside the New Adult Generation, Crows Nest: Allen & Unwin.
 18. Jamka, B., (2011), Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał, Warszawa: Wolters Kluwer.
 19. Jamka, B., (2012), Zarządzanie pokoleniami w zarządzaniu różnorodnością, Pobrano 1 października 2012 z: http://www.sgh.waw.pl/instytuty/ip/oferta_dydaktyczna/kursy_doksztalcajace/Zarz_pokoleniami.pdf
 20. Kirton, G., Greene, A.M., (2010), The Dynamics of Managing Diversity. A Critical Approach, Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 21. Leksykon zarządzania (2004), Warszawa: Difin.
 22. Maga, M., (2012), Generacja X i Y jako pokolenie cywilizacji wiedzy, Pobrano 20 października 2012 z: http://www.infotuba.pl/technologia_nauka/generacja_x_i_y_jako_pokolenia_cywilizacji_wiedzy_a7098.xml
 23. Majewska, J., (2010), Bo życie to nieustanny rozwój. Poradnik, Poznań: Wydawnictwo Edustacja.
 24. Mannheim, K., (1943), The Problem of Youth in Modern Society, London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co.
 25. Mannheim, K., (1993), Problem pokoleń, "Colloquia Communia", 1(12), 57-68.
 26. Marshall, G., (2004), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 27. Nowicka, M., (2012), Ile nas łączy, ile nas dzieli, Pobrano 5 lutego 2015 z: http://www.wiz.pl/8,641.html
 28. Pokolenie Y (2014), Pobrano 8 listopada 2014 z: http://gielda.onet.pl/pokolenie-y,18563,5117393,prasa-detal
 29. Pszczołowski, T., (1969), Prakseologiczne sposoby usprawniania pracy, Warszawa: PWN.
 30. Schultz, D.P., Schultz, S.E., (2002), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 31. Small, G., Vorgan, G., (2008), iBrain: Surviving the Technological Alteration of the Modern Mind, New York: Harper Collins Publishers.
 32. Smolbik-Jęczmień, A., (2014), Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice. Nauki o Zarządzaniu, "Management Sciences", 1(14), 89-97.
 33. Smyrgała, E., (2012), Zrozum Igreka, Pobrano 20 października 2012 z : http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90445,7202991,Zrozum_Igreka.html
 34. Tulgan, B., Martin, C.A., (2001), Managing Generation Y: Global Citizens Born In the Late Seventies and Early Eighties, Amherst: Human Resource Development Press.
 35. Twenge, J.M., (2010), A Review of the Empirical Evidence on Generational Differences in Work Attitudes, "Journal of Business Psychology", 25, 201-210.
 36. Zalewska, A., (2009), Płeć, wiek i stanowisko pracy a zadowolenie z pracy, "Psychologia Jakości Życia", 1(8), 1-20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7502
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu