BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowska Urszula (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Zaangażowanie społeczne pracowników
Social engagement of employees
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 41-54, tab., bibliogr. 23 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zaangażowanie pracowników, Wolontariat, Postawy społeczne, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Employees' engagement, Volunteering, Social attitudes, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie stopnia powszechności, sposobów wyrażania oraz skutków zaangażowania społecznego pracowników. Pracownicy angażować się mogą nie tylko w pracę, ale też w funkcjonowanie organizacji. Wskazuje się też na zaangażowanie społeczne, które w przedsiębiorstwie wdrażającym ideę CSR jest przejawem zaangażowania organizacyjnego. Najczęściej wyrażane jest ono za pomocą wolontariatu pracowniczego. Wolontariat ten może przybierać różne formy i rodzaje. Korzyści wynikające z zaangażowania społecznego mają wymiar jednostkowy, organizacyjny oraz społeczny. Zaangażowanie to może być jednak negatywnie postrzegane, np. z powodu ewentualności zaburzenia równowagi praca-życie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to determine the degree of universality, ways of expression and the benefits of social engagement of employees. Employees can get involved not only in work but also in the functioning of the organization. The social engagement is the organizational engagement in case of the enterprise implementing the concept of CSR. Most often it is expressed as employee volunteering. The volunteering can have many forms and types. The benefits of social engagement have the individual, organizational and social dimension. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anitha, J., (2014), Determinants of Employee Engagement and Their Impact on Employee Performance, "International Journal of Productivity and Performance Management", 63(3), 308 -323.
 2. Chirkowska-Smolak, T., (2012), Psychologiczny model zaangażowania w pracę, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 3. Engagement Levels in Global Decline: Organizations Loosing a Competitive Advantege. A 2011/2012 Kenexa® High Performance Institute Worktrends™ Report. Pobrano 20 lipca 2015 z: www.hreonline.com
 4. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firma=Zaangażowanie, Zeszyt 3. Pobrano 12 października 2015 z: http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-csr
 5. Ferreira, P., Real de Oliveira, E., (2014), Does Corporate Social Responsibility Impact on Employee Engagement?, "Journal of Workplace Learning", 26(3/4), 232-248.
 6. Handy, Ch., (1998), Wiek przezwyciężonego rozumu, Warszawa: Business Press.
 7. Juchnowicz, M., (2012), Zaangażowanie pracowników : sposoby oceny i motywowania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 8. Kahn, W.A., (1990), Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, "Academy of Management Journal", 33(4), 692-724.
 9. Lorecka, K., Murawski, J., Kosycarz, M., (2011), Wolontariat pracowniczy jako innowacyjny instrument polityki motywacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie Microsoft Sp. z o.o, [W:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska red., Społeczna odpowiedzialność organizacji : polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 220, 209-224, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Maslach, Ch., Leiter, M.P., (2008), Early Predictors of Job Burnout and Engagement, "Journal of Applied Psychology", 93(3), 498-512.
 11. Mirvis, P., (2012), Employee Engagement and CSR: Transactional, Relational, and Developmental Approaches, "California Management Review", 54(4), 9 3 -1 17.
 12. Muthuri, J.N., Matten, D., Moon, J., (2009), Employee Volunteering and Social Capital: Contributions to Corporate Social Responsibility, "British Journal of Management", 20, 75-89.
 13. Saks, A.M., (2006), Antecedents and Consequences of Employee Engagement, "Journal of Managerial Psychology", 21(7), 600-619.
 14. Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Salanova, M., (2006), The Measurement of Work Engagement with a Short Questionnaire, "Educational and Psychological Measurement", 66(4), 701-716.
 15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej", 2014.1118.
 16. www.employeevolunteering.co.uk
 17. www.employment-studies.co.uk
 18. www.enea.plwww.grupakety.com
 19. www.ingbank.pl
 20. www.lidl.pl
 21. www.orange.pl
 22. www.orlen.pl
 23. www.pl.capgemini.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7504
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu