BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stępnicka Nina (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
Tytuł
Modern Forms of Cooperation of Trading Enterprises in Poland and over the World in the Light of T.L. Friedman's Flat World Conception
Nowoczesne formy współpracy przedsiębiorstw handlowych w Polsce i na świecie w świetle koncepcji płaskiego świata T.L. Friedmana
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 5-18, tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo handlowe, Współpraca przedsiębiorstw, Outsourcing, Offshoring, Internet
Commercial enterprises, Enterprises cooperation, Outsourcing, Offshoring, Internet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym pracy jest analiza nowoczesnych metod prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na świecie, opierających się na współpracy i wzajemnych powiązaniach, z pominięciem konkurencji, jako jednego z istotnych pojęć gospodarki rynkowej. Punktem odniesienia dla rozważań pracy będą przykłady znanych firm i przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sposób tradycyjny, jak również z wykorzystaniem kanału internetowego oraz funkcjonujących tylko w Internecie: QXL Poland i Allegro, eBay Inc., Dell, Li&Fung, Wal-Mart i inne. Do najważniejszych pojęć, charakterystycznych dla omawianej problematyki, zaliczają się: outsourcing, insourcing, offshoring, homesourcing, uploading, in-forming. Metodami i technikami badawczym wykorzystanymi w pracy są między innymi: study case, badania porównawcze przedsiębiorstw, badania statystyczne, analiza rzeczywistości ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

The main point of the thesis is an analysis of modern ways of managing business activity in Poland and over the world, based on cooperation and mutual connections, omitting competition, as one of significant terms of market economy. The reference to considerations of the thesis are examples of well-known companies and enterprises operating in traditional way, as well as using Internet channel and functioning only on the Internet. The examples used in order to illustrate these targets are: QXL Poland and Allegro, eBay Inc., Li&Fung, Wal-Mart and others. The main terms, characteristic for discussed issue include: outsourcins, insourcing, offshoring, uploading and in-forming. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk E.: Opisać globalizację. "Polityka", nr 50/2006.
 2. Bendyk E.: Wiele wymiarów globalizacji, http://www.liderzy.pl/img/312bf496.pdf .
 3. Borys J.: Outsourcing informatyczny i kolokacja - wady i zalety pod kątem wykorzystania w administracji. Urząd Miasta Katowice, 2005.
 4. Chan Kim W., Mauborgne R.: Strategia błękitnego oceanu. "Harvard Business Rewiev Polska", 2008, nr 29-30.
 5. Ciesielska D.: Wpływ offshoringu na rozwój przedsiębiorstwa w świetle koncepcji zarządzania wartością firmy, http://www.e-finanse.com/artykuly/105.pdf.
 6. Daniel E., Kodwani D., Datta S.: The impact of ICT - enabled offshoring announcements on share prices. "Journal of Enterprise Information Management", 2009, vol. 22, no. 3.
 7. Friedman Th.L.: Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2001.
 8. Friedman Th.J.: Świat jest płaski. Krótka historia XXI wieku. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2006.
 9. Fung V.K., Fung W.K., Wind Y.: Konkurowanie w płaskim świecie. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 10. Henry Ford, http://pl.wikiquote.org/wiki/Henry_Ford.
 11. Koliński A.: Przekazanie usług logistycznych w outsourcing, http://moja firma.infor.pl/biznes-finanse/porady/116569,Przekazanie-uslug-logistycznych-w-outsourcing.html.
 12. Kozak S.: QXL monitoruje zachowania użytkowników, http://e-biznes.pl/2002/03/qxlmonitoruje-zachowania-uzytkownikow/.
 13. Krynicki M.: Offshoring, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Offshoring-1459477.html.
 14. Nocuj T.: Offshoring w Polsce - plusy i minusy, http://wiadomosci.nf.pl/News/1292/Offshoring-w-Polsce-plusy-i-minusy/.
 15. Nowe oblicza outsourcingu w hutnictwie. CII Group, Katowice 2004.
 16. Pindelski M.: Czego boi się Thomas Friedman. "E-mentor", 2007, nr 2/19.
 17. Poinas J.P.: Outsourcing w Europie. Ważny trend zyskujący na znaczeniu, http://www.adp.pl/Outsourcing_Europa.cfm.
 18. Postrach K.: Problem decyzyjny - kupić czy wyprodukować? http://www.zie.pg.gda.pl/wydzial?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_3_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch.
 19. Rynek outsourcingu w Polsce rozkwita, http://investmap.pl/wiadomosci/rynekoutsourcingu-w-polsce-rozkwita,9390.html.
 20. Śmierciak M., Zawistowski A.: Outsourcing - kiedy i na jakich warunkach. Warszawa 2009.
 21. Whiteley Ph., Bloch S.: How to Manage in a Flat World: Get Connected to Your Team - Wherever They Are, FT Press, 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu