BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Disterheft Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Atrakcyjność modelki a percepcja i efektywność reklamy na przykładzie produktów do pielęgnacji ciała
Attractiveness of a Fashion Model and Perception and Effectiveness of Advertising on the Example of Body-Care Products
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 45-55, rys., wykr., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Percepcja produktu, Kosmetyki, Zachowania konsumenta, Efektywność reklamy
Advertising, Product perception, Cosmetics, Consumer behaviour, Advertising efficiency
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Wyniki badań dotyczących związku między atrakcyjnością modelki a efektywnością reklamy są niejednoznaczne. Według najnowszych doniesień atrakcyjność modelki nie ma znaczenia przy reklamach produktów rozwiązujących pewien problem związany z atrakcyjnością. Nie wiadomo natomiast, jak wiąże się ona ze świadomością marki oraz sposobem spostrzegania reklamy. W niniejszym badaniu analizowana jest zarówno zależność między atrakcyjnością modelki a efektywnością reklamy i świadomością marki, jak i charakterystyka procesów percepcji reklamy w zależności od atrakcyjności modelki. Do analizy procesów percepcji wykorzystano mobilny okulograf. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The results of the research concerning the relationship between attractiveness of a fashion model and effectiveness of advertising are ambiguous. According to the recent news, attractiveness of a fashion model does not matter in case of advertisements of the products resolving a certain problem related to attractiveness. On the other hand, one never can tell how it is related to awareness of the brand and the way of advertisement perception. In this study, there is analysed both the relationship between fashion model's attractiveness, advertisement effectiveness, brand awareness and the characteristics of the processes of advertising perception depending on model's attractiveness. The mobile eye-tracking device was used for the purpose of analysis of the perception processes. The article is of the research nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker M.J., Churchill G.A. (1977), The Impact of Physically Attractive Models on Advertising Evaluations, "Journal of Marketing Research", No. 14.
 2. Baron R.A. (1970), Attraction Toward a Model and the Model's Competencies as Determinants of Adult Imitative Behavior, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 14(4).
 3. Bower A.B. (2001), Highly Attractive Models in Advertising and the Women Who Loathe Them: The Implications of Negative Affect for Spokesperson Effectiveness, "Journal of Advertising", No. 30(3).
 4. Bower A.B., Landreth S. (2001), Is Beauty Best? Highly versus Normally Attractive Models in Advertising, "Journal of Advertising", No. 30(1).
 5. Byrne D. (1971), The Attraction Paradigm, Academic Press, Nowy Jork.
 6. Byrne D., Baskett G., Hodges L. (1971), Behavioral Indicators of Interpersonal Attraction, "Journal of Applied Social Psychology", No. 1(2).
 7. Caballero M.J., Lumpkin J.R., Madden C.S. (1989), Using Physical Attractiveness as an Advertising Tool: An Empirical Test of the Attraction Phenomenon, "Journal of Advertising Research", No. 29.
 8. Caballero M.J., Pride W.M. (1984), Selected Effects of Salesperson Sex and Attractiveness in Direct Mail Advertisements, "Journal of Marketing", No. 48.
 9. Caballero M.J., Solomon P.J. (1984), Effect of Model Attractiveness on Sales Response, "Journal of Advertising", No. 13(1).
 10. Chaiken S. (1979), Communicator Physical Attractiveness and Persuasion, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 37(2).
 11. Cooper J., Darley J.M., Henderson J.E. (1974), On the effectiveness of deviant- and conventionalappearing communicators: A field experiment, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 29(6).
 12. Dion K., Berscheid E., Walster E. (1972), What Is Beautiful Is Good, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 24(3).
 13. Kahle L.R., Homer P.M. (1985), Physical Attractiveness of the Celebrity Endorser: A Social Adaptation Perspective, "Journal of Consumer Research", No. 11.
 14. Kamins M.A. (1990), An Investigation into the 'Match-Up' Hypothesis in Celebrity Advertising: When Beauty May Be Only Skin Deep, "Journal of Advertising", No. 19(1).
 15. Maddux J.E., Rogers R.W. (1980), Effects of Source Expertness, Physical Attractiveness, and Supporting Arguments on Persuasion: A Case of Brains Over Beauty, "Journal of Personality and Social Psychology", No. 39(2).
 16. Miller A.G. (1970), The Role of Physical Attractiveness in Impression Formation, "Psychonomic Science", No. 19(2).
 17. Ohanian R.(1990), Construction and Validation of a Scale to Measure Celebrity Endorsers' Perceived Expertise, Trustworthiness, and Attcactiveness, "Journal of Advertising", No. 19(3).
 18. Patzer G. (1985a), Research Claims That Beauty Is Wallet-Deep, "Marketing News", No. 19(18).
 19. Tsai C.C., Chang C.H. (2007), The effect of physical attractiveness of models on advertising effectiveness for male and female adolescents, "Adolescence", No. 42(168).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu