BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipka Aldona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wyzwania etyczne w kontekście wykorzystania postaci historycznych w budowaniu świadomości marki
The Ethical Challenges in Using of Historical Figures in Branding
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 6, s. 12-18, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Marketing, Budowanie świadomości marki, Komunikowanie marketingowe
Ethics, Marketing, Branding, Marketing communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień etycznych przez pryzmat wykorzystania postaci historycznych w budowaniu świadomości marki - z punktu widzenia podejścia deontologicznego i konsekwencjalistycznego. Przedstawiono kwestię etyki marketingu i zaprezentowano przykłady dylematów etycznych z obszaru praktyki biznesowej. Podstawę rozważań stanowiły studia literaturowe oraz wyniki dotychczasowych badań empirycznych autorki, prezentujące opinie Polaków na temat wykorzystania postaci historycznych w komunikacji marketingowej. Analiza etyczności badanego zjawiska pozwoliła zobaczyć w nowym świetle kwestie moralne wykorzystania postaci historycznych w budowaniu marki. Proces ten umożliwił dostrzeżenie kilku perspektyw, które należy wziąć pod uwagę w ocenie badanego zjawiska. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to introduce ethical issues in use of the historical figures to build brand awareness from the point of deontological approach and consequentialism theories. It represents the question in marketing ethics and presents examples of ethical dilemmas from the business perspective. The bases for the considerations accounted were literature studies and the results of previous empirical research by the author, presenting the Poles' opinions on the use of historical figures in marketing communications. Analysis of ethical examined phenomenon allowed to see in a new light, some moral issues in using historical figures in branding. This process enabled to see a number of perspectives which should be taken into account in the assessment of the examined phenomenon. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amoore, M. i Campbell, M. (2013). Hands Grasp for Lucrative Share of Brand Mandela. The Sunday Times, 08.12.2013. Pozyskano z: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Africa/article1350451.ece (15.01.2017).
 2. Arias, J. (2014). Use of Historic Figures, Names as Commercial Brands Opposed. Inquirer.net. Pozyskano z: http://newsinfo.inquirer.net/611110/use-of-historic-figures-names-as-commercial-brands-opposed (14.01.2017).
 3. Bauman, Z. (2012). Etyka ponowoczesna. Warszawa: Aletheia.
 4. Brycz, В., Amoore, М. i Campbell, M. (2013). Hands Grasp for Lucrative Share of Brand Mandela. The Sunday Times, 08.12.2013. Pozyskano z: http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Africa/article1350451.ece (28.01.2017).
 5. Domański, J. (2002). Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. Kęty: Antyk.
 6. Dudzik, J. i Mazurek, M. (2016). Sprzeczność znaków towarowych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami w aktualnym orzecznictwie unijnym - zasady interpretacyjne. Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, (3/29/2016), 101-102.
 7. Filek, J. (2012). Etyka powinności - deontologizm. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Filek, J. i Kwarciński, T. (2012). Etyka pożytku - utylitaryzm. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Garbarski, L. (2012). Etyczne aspekty działań marketingowych. W: W. Gasparski (red.), Biznes, etyka, odpowiedzialność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Golka, M. (1992). Rynek a komercjalizacja kultury. W: S. Golinowska (red.), Komercjalizacja w kulturze. Szanse i zagrożenia. Warszawa: Instytut Kultury.
 11. Grygiel, A. (red.) (2007). Encyklopedia sławnych Polaków. Poznań: Publicat.
 12. Klimek, J. (2014). Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań. Warszawa: Difin.
 13. Kuhn, S.T. (1985). Dwa bieguny, tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 14. Lemire, L. (2011). Maria Skłodowska-Curie. Warszawa: Świat Książki.
 15. Lipka, A. (2015a). Ograniczona racjonalność i heurystyki w zachowaniach nabywców. W: G. Wolska (red.), Współczesne problemy ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 858. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 16. Lipka, A. (2015b). Nazwisko postaci historycznej jako znak towarowy w aspekcie komunikacji marketingowej - studium przypadku Cafe Chopin. Marketing i Rynek, (8, CD), 341-348.
 17. Lipka, A. (2015c). Postacie historyczne jako źródło przewagi konkurencyjnej regionu. Marketing i Rynek, (10, CD), 190-198.
 18. Mazurkiewicz, J. (2010). Non omnis moriar. Ochrona dóbr osobistych zmarłego w prawie polskim. Wrocław: Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego.
 19. Popper, R.K. (1977). Logika odkrycia naukowego. Warszawa: PWN.
 20. Popper, R.K. (1997). Mit schematu pojęciowego. W obronie nauki i racjonalności. Warszawa: Książka i Wiedza.
 21. Schlegelmilch, B.B. i Oberseder, M. (2010). Half a Century of Marketing Ethics: Shifting Perspectives and Emerging Trends. Journal of Business Ethics, 93 (April), 1-19.
 22. Skiena, S. i Ward, C.B. (2013). Who's Biggest? The 100 Most Significant Figures in History. Pozyskano z: http://ideas.time.com/2013/12/10/whos-biggest-the-100-most-significant-figures-in-history (10.12.2016).
 23. Stawińska, M. i Witczak, H. (red.) (2012). Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych. Warszawa: PWE.
 24. Tyburski, Т., Wachowiak, A. i Wiśniewski, R. (1997). Historia filozofii i etyki. Źródła i komentarze. Toruń: TNOiK.
 25. Wiktor, J.W. (2013). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: PWN.
 26. Wójtowicz, A. i Wójtowicz, A. (2007). Handel odpustami i relikwiami. Pozyskano z: http://ekonomia.opoka.org.pl/ekonomia-dla-duchowienstwa/scenariusze-zajec-z-religii/460.1,Handel_odpustami_i_relikwiami.html (12.01.2017).
 27. Wyrok Sądu Najwyższego, sygn. III RN 74/97. Pozyskano z: http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/wyrok;sn;izba;pracy;ubezpieczen;spolecznych;i;spraw;publicznych,ia,iii,rn,74,97,1014,orzeczenie.html? szukaj=postaci+historycznych (27.05.2015).
 28. Zimny, R. (2009). Język reklamy. W: K. Janiszewska, R. Korsak, B. Kwarciak, P. Lewiński, M. Lisowska-Magdziarz, B. Nierenberg, E. Nowińska i R. Zimny, Wiedza o reklamie, od pomysłu do efektu. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Szkolne PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu