BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Kamil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Ułuda autonomii? : o granicach swobody pracowników w gospodarce kreatywnej
Delusions of autonomy? : boundaries to workers' freedom in creative economy
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2016, nr 1 (39), s. 55-66, bibliogr. 18 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kreatywność, Kreatywność personelu, Gospodarka kreatywna
Labour market, Creativity, Employees creativity, Creative economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano znaczenie czynnika autonomii w pracy zawodowej pracowników gospodarki kreatywnej. Wskazano, w jakim stopniu poszczególne wymiary autonomii są możliwe do osiągnięcia przez pracujących w omawianym sektorze, a także z jakimi negatywnymi konsekwencjami dla pracownika się wiążą. Zwrócono uwagę na ograniczenia swobody kształtowania treści i warunków pracy pracowników gospodarki kreatywnej, wynikające między innymi z: nadpodaży pracy, niepewności zatrudnienia, nieciągłości i niskiego poziomu dochodów, dużej konkurencji i konieczności podejmowania zatrudnienia równoległego. Wykazano ponadto, w jakich aspektach dotyczących miejsca, czasu, treści, formy i sposobu pracy autonomia pracownika w gospodarce kreatywnej nie jest możliwa do osiągnięcia. Podkreślono implikacje tego dla satysfakcji z pracy oraz systemu motywowania pracownika. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the importance and boundaries of workers' autonomy in the creative economy. Various dimensions of the autonomy - both positive and the negative ones - are discussed. Special attention is drawn to the limitations to freedom in shaping the content of work and working conditions, caused by oversupply of labor, precariousness of employment, discontinuous and low income, severe competition and the need of multiple job-holding. It is also stressed that creative sectors' workers can have pretty limited autonomy with respect to working place, time, content and form of their work. Implications of those restraints for job satisfaction and motivation are also emphasized. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arts Council England (2015). Pobrano z: www.srtscouncil.org.uk
 2. Bilton, Ch. (2007), Management and Creativity. From Creative Industries to Creative Management. Oxford: Blackwell Publishing.
 3. Boix, R., Lazzeretti, L., Capone, F., De Propris, L., Sanchez, D. (2013). The Geography of Creative Industires in Europe. In: L. Lazzeretti (Ed.), Creative Industries and Innovation in Europe. Concepts, Measures and Comparative Case Studies. New York: Routledge, 23-44.
 4. Caves, R.E. (2002). Creative Industries: Contracts between Art and Commerce. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 5. Davenport, Th.H. (2007). Zarządzanie pracownikami wiedzy. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 6. DCMS & Creative Industries Task Force (1998). Creative Industries 1998: Mapping Documents. London: UK Department for Culture, Media and Sport.
 7. DCMS (2014). Creative Industries: Focus on Employment. Pobrano 20 grudnia 2015 z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/324530/Creative_Industries_-_Focus_on_Employment.pdf
 8. EESnet-CULTURE (2012). European Statistical System Network on Culture. Final report. Pobrano 20 grudnia 2015 z: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/341465/3199631/essnet-culture.pdf/a6518128-69b3-4d89-82b8-060a3ad0d1d5
 9. European Commission (2012). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Promoting Cultural and Creative Sectors for Growth and Jobs in the EU. COM(2012) 537 final. Brussels, 26 September 2012.
 10. Florida, R. (2002). The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent. New York: Harper Business.
 11. Hesmondhalgh, D. (2007). The Cultural Industries. London: Sage.
 12. Howkins, J. (2002). The Creative Economy. How People Make Money from Ideas. London: Penguin.
 13. Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. Warszawa: PWE.
 14. Jemielniak, D. (2008). Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wie-dzy na przykładzie organizacji high-tech. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 15. Throsby, D. (2001). Economics and Culture. Cambridge: Cambridge University Press.
 16. Torr, G. (2011). Zarządzanie kreatywnymi pracownikami. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 17. UNCTAD (2010). Creative Economy: A Feasible Development Option. Geneva: UNCTAD.
 18. WIPO (2003). Guide on Surveying the Economic Contribution of the Copyright-based Industries. Pobrano 20 grudnia 2015 z: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/893/wipo_pub_893.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.7510
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu