BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dryl Tomasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Internal Branding in Organization in the Context of Internal Corporate Communication
Wewnętrzny branding w organizacji w kontekście wewnętrznej komunikacji korporacyjnej
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 56-68, tab., wykr., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Budowanie świadomości marki, Zarządzanie marketingowe, Komunikowanie w przedsiębiorstwie
Branding, Marketing management, Communication in organisation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M51
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia ważnego obszaru zarządzania komunikacją w organizacji - koncepcję wewnętrznego budowania świadomości marki (branding). Według niektórych autorów branding wewnętrzny jest domeną marketingu. Jednocześnie jednak należy wskazać, że zjawisko to jest przedmiotem zainteresowania teoretyków i praktyków z dziedziny marketingu i zasobów ludzkich. Wewnętrzny branding został przedstawiony w artykule w ramach koncepcji korporacyjnej wewnętrznej komunikacji. Autor podjął próbę ukazania interdyscyplinarnego charakteru tego zjawiska. Szczególnie ważne jest spojrzenie na to zagadnienie w kategoriach konieczności uzyskania synergii w dziedzinie zarządzania marketingiem, zasobami ludzkimi i marką. Celem artykułu było ustalenie stopnia zaangażowania organizacji w działalność w dziedzinie zarządzania marką w takich jego aspektach jak np. branding wewnętrzny i branding pracodawcy. W artykule przedstawiono ponadto przegląd literatury w dziedzinie wewnętrznego brandingu, przykłady dobrych praktyk i wyniki badania przeprowadzonego przez autora. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)

The article presents the issues of important area of communication management in an organization - the concept of internal branding. According to some authors, internal branding is the domain of marketing. But at the same time, it should be noted that this phenomenon is a subject of interest of researchers and practitioners in the area of marketing and human resources (HR). Internal branding has been presented in the article in the frames of the concept of corporate internal communication. The author attempted to show the interdisciplinary nature of this phenomenon. It is particularly important to look on this subject, in terms of the necessity of obtaining synergy in the field of marketing, human resource and brand management. The aim of the article is to identify the degree of involvement of the organizations in activities in the field of brand management in its such aspects, as: e.g. internal branding and employer branding. The review of literature in the field of internal branding, examples of good practices and also results of study conducted by the author has been presented in the paper. This is the research article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Backhaus K., Tikoo S. (2005), Conceptualizing and researching employer branding, "Career Development International", No. 9(5).
 2. Boone M. (2000), The importance of internal branding, "Sales and Marketing Management", No. 9.
 3. Internal Branding Best Practice (2007, 2008, 2011), Canadian Marketing Association, https://www.the-cma.org/Downloads/Library/2011/InternalBrandingWPR.pdf [access: 12.12.2015].
 4. Chong M. (2007), The Role of Internal Communication and Training in Infusing Corporate Values and Delivering Brand Promise: Singapore Airlines' Experience, "Corporate Reputation Review", No. 10.
 5. de Chernatony L. (2002), Would a brand smell any sweeter by a corporate name?, "Corporate Reputation Review", Vol. 5, No. 2/3.
 6. Dryl T. (2014), Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiębiorstwa w kontekście zarządzania marką pracodawcy, "Zarządzanie i Finanse", nr 2.
 7. Forman J., Argenti P.A. (2005), How Corporate Communication Influences Strategy Implementation, Reputation and the Corporate Brand: An Exploratory Qualitative Study, "Corporate Reputation Review", No. 8.
 8. Gróf A. (2001), Communication in the creation of corporate values, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 6, Iss. 4.
 9. Groom S., Maclaverty N., McQuillan P., Oddie H. (2008), Internal Branding a Human Resources Perspective, Canadian Marketing Association, http://odditie.com/pdf/Internal-Branding-A-Human-Resources-Perspective [access:13.01.2016].
 10. Internal branding, czyli Brand From The Inside Out, To i owo marketingowe, http://ybrands.blogspot.com/2008/04/internal-branding-czyli-brand-from.html [access: 13.01.2016].
 11. Jacobs R. (2003), Turn employees into brand ambassadors, "Bank Marketing", Vol. 35, No. 3.
 12. Keller K. (2014), Strategiczne zarządzanie marką, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 13. Kinnear T., Taylor J. (1996), Marketing Research: An Applied Approach, McGraw-Hill, New York.
 14. Kotler Ph., Keller K. (2012), Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 15. MacLaverty N., McQuillan P., Oddie H. (2007), Internal Branding Best Practices Study, Canadian Marketing Association, http://www.odditie.com/pdf/InternalBranding.pdf [access: 07.12.2015].
 16. Malhotra N.K., Birks D.F. (2000), Marketing Research: An Applied Approach, European ed., Financial Times, Prentice-Hall, Harlow.
 17. Mitchell C. (2002), Selling the brand inside", "Harvard Business Review", January.
 18. Papasolomou O., Vrontis D. (2006), Building corporate branding through internal marketing: the case of the UK retail bank industry, "Journal of Product & Brand Management", Vol. 15, No. 1.
 19. Pringle H., Thompson, M. (2001), Brand Spirit, Wiley, Chichester.
 20. Punjaisri K., Wilson A., Evanschitzky H. (2009), Internal branding to influence employees' brand promise delivery: a case study in Thailand, "Journal of Service Management", No. 20(5).
 21. Sharma N., Kamalanabhan T.J. (2012), Internal corporate communication and its impact on internal branding: Perception of Indian public sector employees, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 17, Iss. 3.
 22. Smidts A., Pruyn A., Van Riel C. (2001), The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational identification, "Academy of Management Journal", Vol. 49, No. 5.
 23. Thomson K., de Chernatony L., Arganbright L., Khan S. (1999), The buy-in benchmark: how staff understanding and commitment impact brand and business performance, "Journal of Marketing Management", Vol. 15, No. 8.
 24. Tukiainen T. (2001), An agenda model of organizational communication, "Corporate Communication: An International Journal", Vol. 6, No. 1.
 25. Vallaster C., de Chernatony L. (2002), How much do leaders matter in internal brand building?, Paper 235, Birmingham Business School, University of Birmingham, Birmingham.
 26. Van de Bosch A.L.M., Jong M.D.T., Elving J.L.W. (2005), How corporate visual identity supports reputation, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 10, No. 2.
 27. Weick K.E. (1987), Theorizing about organizational communication, (in:) Jablih, F.M., Putnam L.L., Roberts K.H., Porter L.W. (Eds.), Handbook of Organizational Communication, Sage, Newbury Park, CA.
 28. Welch M., Jackson P.R. (2007), Rethinking internal communication: a stakeholder approach, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 12, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu