BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sharma Radha R. (Management Development Institute, Gurgaon, India), Saggar Shallini (Management Development Institute, Gurgaon, India)
Tytuł
Research and Practice of Business Ethics : Indian Case of Shreyans Paper Mills Ltd.
Badania i praktyka w zakresie etyki biznesu : przykład indyjski przedsiębiorstwa Shreyans Paper Mills Ltd.
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 37-57, rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Etyka przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Business ethics, Corporate ethics, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Shreyans Paper Mills Ltd.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
Współcześnie oczekujemy od przedsiębiorstw wypełniania standardów odpowiedzialnego postępowania w biznesie, które wykracza poza dotychczasowe, tradycyjne oczekiwania. Studiowanie etyki bzinesu wymaga zarówno badań poszczególnych jednostek, osób, jak również badań realizowanych na poziomie organizacyjnym. Decyzje biznesowe są podejmowane przez jednostki tworzące, inicjujące określoną działalność, jednak liczne czynniki wpływają na zachowania etyczne w organizacjach. Na poziomie organizacyjnym uwzględniają one rolę organizacyjnej polityki, praktyk, kultury oraz etyki biznesu o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym. Niniejszy rozdział, poza przeglądem literatury przedmiotu nt. etyki biznesu w świecie Zachodnim, jak i w kontekście indyjskim, prezentuje również przypadek prywatnego przedsiębiorstwa - Shreyans Paper Mills Ltd., gdzie etyczne praktyki biznesowe zostały zinstytucjonalizowane. Przedsiębiorstwo zostało utworzone w 1979 roku i jest notowane na indyjskiej giełdzie. Shreyans Paper Mills Ltd. jest wytwórcą papieru produkowanego z niekonwencjonalnych surowców rolnych w ilości 37 tys. m rocznie w dwóch lokalizacjach w Pendżabie w Indiach. Przedsiębiorstwo działa w szerokim asortymencie produktów o uznanej jakości na rynku surowców niekonwencjonalnych. Shreyans, jako odpowiedzialny obywatel, bardzo przestrzega zasad ładu korporacyjnego, zapewniając, iż powierzone zasoby przedsiębiorstwa są wykorzystywane dla tworzenia wartości dla jego interesariuszy. Ponadto, jest to laureat nagrody "Best Productivity Award" (Nagroda dla najlepszej wydajności) przyznawanej przez rząd Indii, Departament Pracy w latach 1987-1988, 1988-1989 oraz 1989-1990. Omawiany przypadek stanowi przykład wzmocnienia przez firmę wizerunku marki oraz osiągnięcia wzrostu zrównoważonego biznesu za pomocą etycznych praktyk w biznesie i troski o interesariuszy. (abstrakt oryginalny)

Business enterprises are expected to meet standards of responsible business conduct that go beyond what had been expected traditionally. The study of business ethics needs to be probed at individual as well as organizational level. Business decisions are made by individuals making up the business, thus a number of factors affect ethical behavior in organizations. At the organization level it will focus on the role of organizational policies, practices, culture and business ethics internally and externally. After reviewing literature on business ethics in Western as well as Indian contexts the chapter presents the case of a private firm, Shreyans Paper Mills Ltd. where ethical business practices have been institutionalized. Established in 1979 and listed on Stock Exchange of India Shreyans Paper Mills Ltd manufactures writing and printing paper from non-conventional agro-based raw materials to the tune of 37,000 mts per annum at two locations in Punjab, India. The company is operating with a wide product mix with well accepted quality in the market based on non-conventional raw materials. Shreyans, as a responsible corporate citizen, strongly adheres to corporate governance principles to ensure that the resources of the company are used entrusted to generate value for its stakeholders. Apart from this, it is a recipient of 'Best Productivity Award' from Government of India, Labor Department in the years 1987-1988, 1988-1989 and 1989-1990. The case exemplifies how a company has enhanced its brand image and has achieved sustainable business growth with ethical business practices and concern for stakeholders. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arora B., Puranik R.: A Review of Corporate Social Responsibility in India. "Development", 2004, no. 47(3), p. 93-100.
 2. Benson G.C.: Code of Ethics. "Journal of Business Ethics", 1989, no. 8(5), p. 305-319.
 3. BCCI: Socially Responsible Business: From an SME model to a model SME Using the Corporate Responsibility Framework. British Chamber of Commerce & Industry, Mumbai 2007.
 4. UNDP/British Council/CII/PwC (United Nations Development Programme/Confederation of Indian Industry/PriceWaterhouse Coopers): Corporate Social Responsibility Survey, India 2002.
 5. Cleek M.A., Leonard S.J.: Can Corporate Codes of Ethics influence Behavior? "Journal of Business Ethics", 1998, no. 17(6), p. 619-630.
 6. Fisher C.M., Shirolé R., Bhupatkar A.P.: Ethical stances in Indian management culture. "Personnel Review", 2001, vol. 30, no. 6, p. 694-711.
 7. Hosmer L.: Strategic Planning as if Ethics Mattered. "Strategic Management Journal", 1994, no. 15, p. 17-34.
 8. International Network on Personal Meaning. Feb. 2.
 9. Kaptein M., Wempe J.: The balanced Company: A Theory of Corporate Integrity. Oxford University Press, Oxford 2002.
 10. Kaptein M.: Business Codes of Multinational firms: What do they say? "Journal of Business Ethics", 2004, no. 50, p. 13-31.
 11. Shamasastry R. (translated by): Kautilya. Arthashastra. Bangalore: Government Press, 1915, p. 1-50.
 12. Kickup J.: Does Trust matter? The Relationship between Equity Sensitivity and Perceived Organizational Justice. "Journal of Business Ethics", 2005, no. 56(3), p. 205-218.
 13. Kumar R., Murphy D.F., Balsari V.: Altered Images: The 2001 state of Corporate Responsibility in India Poll. Tata Energy Research Institute, New Delhi 2001.
 14. Langlois C.C., Schelgelmilch B.B.: Do Corporate Codes of Ethics Reflect National Character? Evidence from Europe and the United States. "Journal of International Business", 1990, no. 21(4), p. 519-539.
 15. Mathews M.C.: Codes of Ethics: Organizational Behaviour and Misbehavior. "Research in Corporate Social Performance", 1987, no. 9, p. 107-130.
 16. McShane S., Glinow M., Sharma R.R.: Organizational Behavior. McGraw-Hill Companies (4th ed.), 2008, p. 665.
 17. Mitra M.: It's only Business: India's corporate social responsiveness in a globalized world. Offord University Press, New Delhi 2007.
 18. Monga M.: Value Orientations. "Journal of Management Development", 2005, no. 24(7/8).
 19. Nitsch D., Baetz M., Hughes J.C.: Why code of conduct violations go unreported: A Conceptual Framework to Guide Intervention and Future Research. "Journal of Business Ethics", 2005, no. 57, p. 327-341.
 20. Sanderson R., Varner I.I.: What's wrong with Corporate Codes of Conduct? "Management Accounting", 1984, no. 66, p. 28-35.
 21. Scalet S.: Prisoner's Dilemmas, Cooperative Norms and Codes of Business Ethics. "Journal of Business Ethics", 2006, no. 65, p. 309-323.
 22. Schumacher K., Sathaye J.: India's Pulp and Paper Industry: Productivity and Energy Efficiency Environmental Energy Technologies Division. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, U.S. 1999.
 23. Schwartz M., Dunfee T., Kline M.: Tone at the Top: An Ethics Code for Directors. "Journal of Business Ethics", 2005, no. 58, p. 79-100.
 24. Sobczak A.: Codes of Conduct in subcontracting Networks: A Labour Law Perspective. "Journal of Business Ethics", 2003, no. 44, p. 225-234.
 25. Sood A., Arora B.: The Political Economy of Corporate Responsibility in India: Examining the Nature of CSR in India. UNRISD, 2006, no. 18.
 26. Stevens B.: An Analysis of Corporate Ethical Codes studies: Where do we go from here? "Journal of Business Ethics", 1994, no. 13, p. 63-69.
 27. Swami Vivekanad and Vedanta Philosophy Part 2. Studies fourth quarter, p. 519-539.
 28. Tarun K.: CSR in Industrial Areas/SMEs; Activities, Policies and Policies in Delhi, India. Business Community Foundation, New Delhi 2004.
 29. Tenbrunsel A.E.: Issues Worthy of our Attention. "Journal of Business Ethics", 2009, no. 90, p. 117-118.
 30. White B.J., Montgomery R.: Corporate Codes of Conduct. "California Management Review", 1980, no. 13(2), p. 38-46.
 31. Wong P.T.: Lessons from the Enron Debacle: Corporate Culture Matters! 2002.
 32. Bureau of Indian Standards: Office Manual. www.Bis.Org.In/Org/Officemanual_I.Pdf, retrieved on 02 February 2011.
 33. India Biz Club: Paper Industry in India. http://stationery.indiabizclub.com/info/properties_of_paper/properties_of_paper_industry_in_india, retrieved on 13 February 2011.
 34. Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory: India's Pulp and Paper Industry: Productivity and Energy Efficiency, http://ies.lbl.gov/iespubs/41843.pdf, retrieved on 22 January 2011.
 35. Indian Paper Manufacturers Association: Agro Forestry, http://www.ipma.co.in/, retrieved on 05 February 2011.
 36. Economy Watch: Indian Paper Industry, www.economywatch.com/business-and-economy/paper-industry.html, retrieved on 3 February 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu