BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziadkiewicz Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Managing Design Process : Exploring the Differences in and the Relationship between the Analytical, Multiplying and Visionary Design Process
Zarządzanie procesem wzornictwa : badanie różnic i związków między procesami wzornictwa analitycznego, powielanego i wizjonerskiego
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 69-81, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie wzornictwem, Innowacje, Strategia innowacyjna
Design management, Innovations, Innovation strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M3,O01, O03, O04
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Zarządzanie procesem wzornictwa koncentruje się na zademonstrowaniu, w jaki sposób strategia i oparte na wzorach innowacje mogą osiągnąć produkt końcowy - projekt - kompatybilny i spójny z ogólną strategią biznesu. Zarządzanie tym procesem bada, jak można wykorzystać wzornictwo do ustalenia występowania i doświadczenia organizacji, natomiast czyniąc to wpływa na to, jak jest wyrażana i postrzegana organizacja i jej marka. Artykuł przedstawia przegląd literatury i ukazuje nową koncepcję zarządzania wzornictwem oraz racje leżące dziś u podstaw jego znaczenia w nowoczesnym biznesie. Artykuł przeglądowy opiera się na podstawach teoretycznych. (abstrakt oryginalny)

Managing a design process focuses on demonstrating how strategy and designdriven innovation can be made to achieve final product - a project - compatible and coherent with total business strategy. Management of this process explores how design can be used to identification of the presence and experience of an organization, and in doing so, influence how the organization and its brand are expressed and perceived. This article presents literature review and shows the new conception of design management and reason behind their importance in modern business today. The review article is based on a theoretical background. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anders R. (2000), Defining, Mapping, and Designing the Design Process, "Design Management Journal", Summer.
 2. Best K. (2006), Design Management. Managing Strategy, Process and Implementation, AVA Academia, The Environment of Learning, New York.
 3. Best P. (2010), Branding and Design Innovation Leadership: What's next?, (in:) Lockwood T. (Ed.), Design Thinking. Integrating Innovation, Customer Experience and Brand Value, Design Management Institute, Allworth Press, New York.
 4. Borja de Mozota B. (2003), Design Management. Using Design to Build Brand Value and Corporate Innovation, Allworth Press, New York.
 5. Cooper R., Kleinschmidt E. (1986), An investigation into the New Product Process: Steps, Deficiences and Impact, "Journal of Product Innovation management", Vol. 3.
 6. Dell'Era C., Verganti R. (2007), Strategies of Innovation and Imitation of Product Languages, "Journal of Product Innovation Management ", Vol. 24.
 7. Gorb P. (1990), Design Management: Papers from the London Business School Architecture, Design and Technology Press.
 8. Hollins G., Hollins B. (1991), Total Design: Managing the Design Process in the Service Sector, Pitman, London.
 9. Holt K. (1990), The Nature of the Design Process in handbook of Design Management, edited by Mark Oakley, Basil Blackwell, Cambridge.
 10. ICSID (2016), Industrial Designers Society of America IDSA, http://www.idsa.org/summer-2012-innovation-full-issue [access: 14.04.2016].
 11. Karjalainen T.-M. (2003), Strategic Design Language: Transforming Brand Identity into Product Design Elements, 10th EIASM International Product Development Management Conference Brussels, June 10-11.
 12. Potter S., Roy R. (1980), The Benefits and Costs of Investment in Design, The Open University UMIST report DIGG-o3, Design Innovation Group, September.
 13. Verganti R. (2003), Design as Brokering of Languages. The role of Designers in the Innovation Strategy of Italian Firms, "Design Management Journal", Vol. 3/14.
 14. Verganti R. (2009), Design-driven innovation. Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things mean, Harvard Business Press, Boston-Massachusetts.
 15. Walsh V., Roy R., Bruce M., Potter S. (1992), Winning by Design: Technology, Product Design and International Competitiveness, Blackwell Press, Cambridge.
 16. Young J.S., Simon W.L. (2005), Icon: Steve Jobs - The Greatest Second Act in the History of Business, Wiley, Hoboken.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu