BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ferreira João J. (University of Beira Interior, Portugal), Couto Alcino (University of Beira Interior, Portugal), Marques Carla Susana (University of Trás-os Montes and Alto Douro, Portugal), Diniz Francisco (University of Trás-os Montes and Alto Douro, Portugal), Alberto Deolinda (Escola Superior Agrária of Castelo Branco, Portugal)
Tytuł
Regional Competitiveness Through Triple Helix Model : a Case Study
Wzmacnianie konkurencyjności regionalnej poprzez zastosowanie modelu Potrójnej Spirali : studium przypadku
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 59-72, rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencyjność regionów, Innowacyjność regionu, Studium przypadku
Regions competitiveness, Regional innovation, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza innowacyjnych osiągnięć portugalskiego regionu Beira Interior Sul (NUT III) poprzez zastosowanie podejścia opartego na modelu potrójnej heliksy i wyjaśnienie, w jaki sposób innowacyjna dynamika rzadko zaludnionego regionu staje się siłą napędową powodującą rozwój jego konkurencyjności. Model potrójnej heliksy wydaje się użytecznym narzędziem analitycznym pomagającym zorganizować politykę publiczną oraz strategie poszczególnych aktorów zorientowane na kształtowanie i wspieranie pojawiających się kruchych jeszcze systemów innowacyjnych, a mianowicie do zidentyfikowania i określenia charakteru regionalnych aktorów oraz sieci, ich osiągnięć i rezultatów działań, powiązań z innymi instytucjami oraz implikacji opracowywanych i wdrażanych polityk w celu wpisania kwestii konkurencyjności regionu w ramy partnerstwa rząd - instytucje naukowe i badawcze - przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

This research aims to analyse the innovative performance of a Portuguese region (NUT III Beira Interior Sul) throughout the application of the Triple Helix (TH) approach, examining its capacity to describe and explain the innovative dynamics of the low density regions as an engine of its competitiveness. The TH model seems to be a useful analytical tool to approach and organize public policy and actors' strategy oriented to shape and nurture emerging and fragile innovation systems, namely to identify and characterize regional actors and networks, its performance and links with other institutions, as well as policy implications to embed the regional competitiveness within government-academia-industry partnerships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archibugi D., Coco A.: The globalisation of technology and the European innovation system, [in:] Fischer M., Froechlich J. (eds.): Knowledge, Complexity and Innovation Systems. Springer, New York 2001, p. 58-78.
 2. Audretsch D., Stephan P.: Company-scientists locational links: the case of biotechnology. "American Economic Review", 1996, no. 86, p. 641-652.
 3. Braczik H.-J., Cooke P., Heidenreich M. (eds.): Regional Innovation Systems. UCL Press Limited, London 1998.
 4. Breschi S., Malerba F.: Sectoral innovation systems: Technological regimes, schumpeterian dynamics, and spatial boundaries, [in:] Edquist C. (ed.): Systems of Innovation. Technologies, Institutions and Organisations. Pinter, London 1997, p. 130-156.
 5. CCDR - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro: A. Região: Caracterização e Indicadores. www.cdrc.pt, accessed at March 6, 2009.
 6. Cooke P.: Regional innovation systems: general findings and some new evidence from biotechnology clusters. "Journal of Technology Transfer", 2002, no. 27, p. 133-145.
 7. Cooper D.: The University in National Development: the Role of Use-Inspired Research. Proposed Comparative Case Studies of Community-Engaged University Research. www.compact.org/wp-content/uploads/2009/04/dcooper-toolkitfeb09.pdf, February 12, 2010.
 8. Diniz F.: Crescimento e Desenvolvimento Económico: Modelos e Agentes do Processo. Ed. Sílabo, Lisboa 2010.
 9. Edquist C.: Systems of Innovation. Technologies, Institutions and Organizations. Pinter, London 1997.
 10. Etzkowitz H.: Innovation in innovation: the triple helix of university-industrygovernment relations. "Social Science Information", 2003, no. 42(3), p. 293-337.
 11. Etzkowitz H.: The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. Routledge 2008.
 12. Etzkowitz H., Leydesdorff L.: The dynamics of innovation: from national systems and 'mode 2' to a Triple Helix of university-industry-government relations. "Research Policy", 2000, no. 29(2), p. 109-123.
 13. Etzkowitz H., Leydesdorff L.: Universities in the Global Economy: A Triple Helix of University-industry-government Relations. Cassell Academic, London 1997.
 14. European Commission: University Spin-Off Development (UNISPIN), http://unict.it/unispin/enghome.html#desc, accessed March 18, 1998.
 15. Florida R., Gates G., Knudsen B., Stolarick K.: The University and the Creative Economy. http://creativeclass.com/rfcgdb/articles/University%20For%20City%20and%20Community%204.pdf, accessed March 3, 2008.
 16. Gaffard J.L., Bruno S., Longhi C., Quéré M.: Coherence and Diversity of Innovation Systems in Europe. Synthesis Report, European Commission, DG XII, FAST DOSSIER, vol. 19, 1994.
 17. Gulbrandsen M.: Universities and industrial competitive advantage, [in:] Etzkowitz H., Leydesdorff L. (eds.): Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry -Government Relations. Cassell Publishers, London 1997, p. 121-131.
 18. Howells J., Nedeva M., Georghion L.: Industry-Academic Links in the UK, REST, University of Manchster, HEFCE, 1998.
 19. INE: Estimativas Provisórias de População Residente 2007: Portugal, NUTS II, NUTS III e Municípios. www.ine.pt, accessed, May 7, 2009.
 20. Klofsten M., Scharberg C., Jones-Evans D.: Growing a technopole - a longitudinal study of entrepreneurship and industrial development in Sweden. In Triple Helix II Conference: The Future Location of Research. New York City/Purchase, 7-10 January 1998.
 21. Lucas C.: Rethinking Higher Education in America. St Martin's Press, New York 1998.
 22. Lundvall B.A. (ed.): National Systems of Innovation. Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Pinter, London 1992.
 23. Mehta M.: Regulating Biotechnology and Nanotechnology in Canada: A Post-Normal Science Approach for Inclusion of the Fourth Helix. Paper presented at the International Workshop on Science, Technology and Society: Lessons and Challenges, National University of Singapore, 2002.
 24. Mothe J., Paquet G.: Local and Regional Systems of Innovation. Springer, New York 1998.
 25. Nelson R.: The Sources of Economic Growth. Harvard University Press, Cambridge 1996.
 26. Nelson R., Rosenberg N.: National Innovation Systems. Oxford University Press, New York 1993.
 27. Nelson R., Rosenberg N. (ed.): Technical innovation and national systems. National Innovation Systems. Oxford University Press, New York 1993, p. 3-21.
 28. Niosi J., Bellon B.: The globalisation of national innovation systems, [in:] Mothe J., Paquet G. (eds.): Evolutionary Economics and the New International Political Economy. Pinter, New York 1996, p. 138-159.
 29. Porter M.: The Competitive Advantage of Nations. Macmillan, London 1990.
 30. Ranga L., Miedema J., Jorna R.: Enhancing the innovative capacity of small firms through triple helix interactions: challenges and opportunities. "Technology Analysis & Strategic Management", 1998, no. 20(6), p. 697-716.
 31. Ruuska I., Teigland R.: Ensuring project success through collective competence and creative conflict in public-private partnerships - a case study of Bygga Villa, a Swedish triple helix e-government initiative. "International Journal of Project Management", 2008, no. 27, p. 323-334.
 32. Saxenian A.: Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Harvard University Press, Cambridge 1994.
 33. Stern S., Porter M.: The Determinants of National Innovative Capacity. www.nber.org/papers/w7876.pdf, accessed May 23, 2010.
 34. Sequeira T., Diniz F.: Regiões portuguesas na transição do milénio - evolução do desenvolvimento económico e social, Revista de Estudos Euro [Regionais] Rexionais, 2009, N.º 3, Ano 3º, p. 115-126.
 35. Varga A.: Regional Economic Effects of University Research: A Spatial Economic Perspective. PhD. Dissertation, West Virginia University, 1997, UMI microform edition.
 36. Yin R.: Case Study Research. Sage Publishing, London 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu