BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konieczny Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku), Dziekan Ryszard (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku)
Tytuł
Determinants of Choice of Ecological Food According to Consumers from the Podkarpackie Voivodeship
Determinanty wyboru żywności ekologicznej w opinii konsumentów z województwa podkarpackiego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 2 (40), s. 325-333, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Żywność ekologiczna, Badanie opinii, Konsumpcja żywności, Decyzje konsumenckie
Organic food, Opinion research, Food consumption, Consumer decision
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Celem pracy była próba określenia determinantów wyboru żywności ekologicznej w opinii konsumentów z województwa podkarpackiego. Badania przeprowadzone zostały za pomocą kwestionariusza ankiety w II kwartale 2015 roku, na terenie województwa podkarpackiego wśród 308 konsumentów. Stwierdzono, że konsumenci postrzegają żywność ekologiczną w kategorii żywności gwarantującej bezpieczeństwo zdrowotne o wysokich walorach smakowych. Mimo chęci zakupu takiej żywności konsumenci zaopatrujący się w produkty ekologiczne uważali, że ich dostępny asortyment na rynku jest niewystarczający. Bardzo wysoki odsetek respondentów wskazywał na preferowanie zakupu żywności pochodzenia krajowego, najlepiej lokalnego, bezpośrednio u producenta. Ponad jedna trzecia respondentów, szczególnie do 35 roku życia, zaopatrywała się w produkty ekologiczne w specjalistycznych sklepach oraz sklepach wielkopowierzchniowych. Zbyt wysoka cena była podstawową barierą ograniczającą zakup żywności ekologicznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify the determinants of the choice of organic foods in the opinion of consumers of the Podkarpackie Voivodship. The study was conducted in the second quarter of 2015 by the means of a questionnaire. The subjects of the research were 308 consumers of organic food in Podkarpackie Voivodship. It was discovered that the consumers perceive organic food as an element of the food category that guarantees health security and excellent taste. Despite the desire to buy such food, the consumers who are supplying themselves with organic products think that the range of products available on the market is insufficient. A very high percentage of the respondents indicated a preference for purchasing food produced in their own country, preferably in their own region, and buying directly from a manufacturer. More than a third of the respondents, especially under 35 years old, is supplying themselves with organic products in specialist stores and supermarkets. The primary barrier in buying organic foods is its too high price. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kowalska, A. (2010). Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, 44 (1), 47-63.
 2. Łuczka-Bakuła W. [2004]. Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej. Przem. Spoż. 1(58), 11-14.
 3. Łuczka-Bakuła, W., Smoluk, J. [2004]. The perception of Polish organic food consumer. Pobrane 30.06.2015 z http://orgprints.org/3943/01/3943.pdf.
 4. Łukasiński, W. (2008). Zarzadzanie jakością produktu ekologicznego. Żywn. Nauk. Tech. Jakość, 1 (56), 146-153.
 5. Miśniakiewicz, M., Ptasińska, J. (2009). Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 834, 121-150.
 6. Motowidlak, U. (2008). Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW w W-wie. Problemy Rolnictwa Światowego, 5(20), 84-95.
 7. Nowogródzka, T. (2012). Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW w W-wie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (2), 54-65.
 8. Olech E., Kuboń M. [2015]. Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz., 17 (1), 164-169.
 9. Raporty i Analizy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Polsce [2013], pobrane 25.06.2015 z: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html.
 10. Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne - rozwój czy regres? Rocz. Nauk. Rol., 96 (4), 182-193.
 11. Szymona, J. (2013). Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Pobrane 20 lipca 2015 z: https://senat.gov.pl/gfx/senat/pl/ senatekspertyzy/2340/plik/oe-210_inter.pdf.
 12. The Word of Organic Agriculture 2015. Pobrane 15.07.2015 z: http://www.organic-world.net/yearbook-2015.htlm.
 13. Wasilik, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich. Handel Wew., 3(350), 157-168.
 14. Żakowska-Biemans, S., Orzeszko-Rywka, A., Jankowski, P., Lipińska, E. [2012]: Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. [W:]. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa-Falenty, s. 295-306.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu