BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rakowska Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Bridges between Academia and Businesess as a Requirement for Developing Leadership and Management Capabilities to Support Organizational Sustainability
Współpraca między uczelniami a biznesem jako warunek konieczny dla rozwoju przywództwa i umiejętności menedżerskich wspierających przetrwanie organizacji
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 75-89, bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Menedżer, Kompetencje, Przywództwo, Edukacja
Manager, Competences, Leadership, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na konieczność przygotowania menedżerów do pracy w czasach, w których coraz trudniejsze jest przetrwanie organizacji. W wyniku zmian konieczne jest kształtowanie nowych kompetencji. Szkoły biznesu, aby podołać nowym wyzwaniom, muszą nawiązać dialog z biznesem i dostosować metody i programy do potrzeb biznesu i studentów. Wzajemna współpraca uczelni i biznesu jest nie tylko korzystna dla obu stron, ale także niezbędna dla rozwoju nauk o zarządzaniu, jak i gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The article explains why there is a need to prepare the managers for the times in which the organizational survival has become more difficult. Due to the changes managers must develop new competences. Business schools should reinforce dialogue with business, and finally adapt new curricula and new teaching methods, which will satisfy the needs of business and students. Mutual cooperation between academia and business, is not only beneficial for both sides, but indispensable for the development of management science and the economy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler J.N., Harzing A.W.: When Knowledge Wins Transcending the Sense and Nonsense of Academic Rankings. "Academy of Management Learning & Education", 2009, vol. 8, no 1, p. 72-95.
 2. Arbaugh B.J.: From the Editors: International Students, Presentation of Global Management Issues, and Educating From Paradigm of Human Wee-being, A of M L E, 2010, vol. 9, no. 4, p. 587-589.
 3. Armstrong J.S., Fukami C.V. (eds.): The Sage Handbook of Management Learning, Education and Development. SAGE, London 2009.
 4. Badeian A.G., Shannon G.T., Miller A.N.: Management Science on the Credibility Bubble: Cardinal Sins and Various Misdemeanors. "Academy of Management, Learning & Education", 2010, vol. 9, no. 4, p. 715-726.
 5. Bennis W., O'Toole J.: How business schools lost their way. "Harvard Business Review", 2005, May, p. 96-104.
 6. Buffet-Willett S., Kruse S.: Crisis leadership; past research and future directions. "Journal of Business Continuity & Emerging Planning", 2009, vol. 3, p. 248-258.
 7. Burke L.A., Rau B.: The Research - Teaching Gap in Management. "Academy of Management Learning & Education", 2010, vol. 9, no. 1, p. 132-143.
 8. Clarke M., Butcher D., Bailey C.: Strategically aligned leadership development, [in:] ed. Storey Jh.: Leadership, Organizations, Current Issues and Key Trends. Rutledge, London, New York 2004, p. 269-292.
 9. Finkelstein S.: Why do smart managers fail. Portfolio, New York 2003.
 10. Forrest S.P., Peterson T.O.: It's called andragogy. "Academy of Management Learning & Education", 2008, vol. 5, no. 1, p. 113-122.
 11. Ghoshal S.: Bad Management Theories are Destroying Good Management Practices. "Academy of Management Learning & Education", 2005, vol. 4, issue 1, p. 75-91.
 12. Grove A.: Only paranoid Survive. Doubleday, New York 1996.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M.: Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania. Poltext, Warszawa 2010.
 14. Harrison R.T., Leitch C.: Developing Paradigmatic Awareness in University Business Schools: The Challenge for Executive Education. "Academy of Management Learning & Education", 2007, vol. 6, no. 3, p. 332-343.
 15. Hartel Ch.: From Editors. "Academy of Management Learning and Education", 2010, vol. 9, no. 4, p. 585-590.
 16. http://www.talentclub.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/view/31/Konferencja-Talent-Club-wyniki-raportu-Polski-Menedzer-w-czasach-kryzysu/, 18.11.2009.
 17. Hughes T., Bence D., Grisoni L., O'regan N., Wornham D.: Scholarship that matters: Academic - Practitioner Engagement in Business & Management. "Academy of Management Learning and Education", 2011, vol. 10, no. 1, p. 40-57.
 18. Jadczak A.: Menedżerowie nie są gotowi na walkę z kryzysem. http://ceo.cxo.pl/news/344929/Menedzerowie.nie.sa.gotowi.na.walke.z.kryzysem.html, 11 maja 2009.
 19. Jankowski T.: Menedżerowie w kryzysie sobie nie radzą, http://praca.wp.pl/kat,18453,title,Menedzerowie-w-kryzysie-sobie-nie-radza,wid,12005205,wiadomosc.html? 2010.02.22 (11:20). Badanie prowadzone przez firmę doradczą 4business&people (4bp).
 20. Knowles M.: The modern practice of Adult Education: Andragogy versus Pedagogy. New York 1970.
 21. Leuven V.: Competence development in 2010: five new trends, www.vlerick.com/en/13052-VLK.html, 22 march 2010.
 22. Longenecker C.O., Neubert M.J., Fink L.S.: Causes and consequences of managerial failure in rapidly changing organizations. "Business Horizons", vol. 50, issue 2, March-April 2007, p. 148-149.
 23. Mintzberg H.: America monumental failure of management. The Globe and Mail, 16 March. Retrieved January 09, 2010 from www.vigile.net?America-s-amonumenetalfilure-of.
 24. Mintzberg H.: Managers not MBAs: A hard look at the soft practice of managing and management development. Berrett-Koeher, San Francisco 2004.
 25. Mitroff II, Apsalan M.C.: Preparing for evil. "Harvard Business Review", 2003, no. 81(4), p.109-124.
 26. Porter L., McKibbin L.E.: Management education and development: Drift or thrust in the 21st century. McGraw-Hill, New York 1988.
 27. Rakowska A.: Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. UMCS, Lublin 2007.
 28. Raport, Czas próby. HR po kryzysie. PricewaterhouseCoopers i Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, http://www.pszk.org.pl/index.php?s=449.
 29. Sayegh L., Anthony W.P., Perrewe P.: Managerial decision - making under crisis: The role of emotion in an intuitive decision process. "Human Resource Management Review", 2004, no. 14, p. 179-199.
 30. Vaara E., Fay E.: How Can a Bourdieusian Perspective Aid Analysis of MBA Education? "Academy of Management Learning and Education", 2011, vol. 10, no. 1, p. 27-29.
 31. Van Aken J.E.: Management research based on the paradigm of the design sciences: the quest for field quested and grounded technological rules. "Journal of Management Studies", 2004, no. 41(2), p. 219-246.
 32. Waldman A., Balthazard P.A., Peterson S.Z.: Leadership and Neuroscience: Can We Revolutionize the Way That Inspirational Leaders Are Identified and Developed. "The Academy of Management Perspectives", 2011, vol. 25, no. 1, p. 60-74.
 33. Wankel Ch., Stoner J.S. (ed.): Global Sustainability as a Business Imperative, Palgrave 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu