BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Wojciech (Politechnika Śląska)
Tytuł
Character merchandising na tle prawa francuskiego i niemieckiego
Character Merchandising in the Light of the French and German Law
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 105-119, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Merchandising, Regulacje prawne
Merchandising, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest zagadnienie tak zwanego character merchandisingu we Francji oraz w Niemczech. Polega ono na swoistym "utowarowieniu" wizerunków postaci w reklamie, które znane są szerszej publiczności z lektury, kina lub telewizji. Chodzi przy tym o dwa ich rodzaje, a mianowicie wizerunki osób fizycznych, przede wszystkim popularnych celebrities albo też o wykorzystanie wizerunków postaci fikcyjnych, przede wszystkim bohaterów bajek, komiksów lub filmów animowanych. Analiza prawnych aspektów ochrony tych wizerunków doprowadziła do wniosku, iż w obydwu krajach prawo wyznacza relatywnie precyzyjnie obszar instytucji character merchandisingu, który określa ochrona dóbr osobistych w odniesieniu do osób fizycznych oraz przez prawo autorskie, prawa znaków towarowych i prawo nieuczciwej konkurencji w przypadku postaci fikcyjnych. (abstrakt oryginalny)

Author deals with the legal concept of character merchandising under French and German Laws. The idea is aimed at merchandising images of wider known persons, mainly from literature, cinema and TV. They can be images of real persons, normally so called celebrities, but also of fictisious personalities, popular heroes from comicses, fairy - tales etc. Analysys of the protection of these images allowed to draw the conclusion that in both mentioned countries legal regulations relatively precisely defined the nature and scope of the discussed institution. Laws applicable in this context are moral rights regulated by civil codes if the real persons are concerned, and copyright, trademarks as well as unfair competition laws in case of fictisious personalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adams J.: Character Merchandising. Butterworths, London 1996.
  2. Bertrand A.: Le droit d'auteur et les droits voisins. Masson, Paris 1991.
  3. Beverly-Smith H., Ohly A., Lucas-Schloetter A.: Privacy, property and personality. Civil Law perspectives on commercial appropriation. Cambridge University Press, Cambridge 2005.
  4. van Caenegem W.: Different approaches to the Protection of Celebrities against unauthorised use of their image in advertising in Australia, the United States and the Federal Republic of Germany. "European Intellectual Property Review", 1990.
  5. Desjeux X.: Charakter Merchandising and French Law. "Copyright", 1990, vol. X.
  6. Kowalski W.: Character merchandising jako nowa forma reklamy. Zeszyty Naukowe, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 24, Politechnika Śląska, Gliwice 2004.
  7. Kowalski W.: Character merchandising na tle prawa amerykańskiego. Zeszyty Naukowe, seria Organizacja i Zarządzanie, z. 26, Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
  8. Mecki-Igel I., Hubman H., Rehbinder M.: Urheber-und-Verlagsrecht. München 1991.
  9. Munday R.: The French law of surnames: a study in rights of property, personality and privacy. "Legal Studiem", 1986, vol. 6.
  10. Ruijsenaars H.E.: The WIPO Report on Character Merchandising. "International Review of Industrial Property and Copyright Law", 1994, vol. 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu