BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubot Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Czubak Wawrzyniec (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie w ocenie rolników
The Perspective of Implementation the Income Tax in Agriculture in the Assessment of Farmers
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 2 (40), s. 335-344, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomika rolnictwa, Kondycja finansowa, Gospodarstwa rolne, Podatek dochodowy, Rachunkowość rolna
Agricultural economics, Financial condition, Arable farm, Income tax, Agricultural accountancy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem odniesienia przeprowadzonych badań była perspektywa wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Celem artykułu była ocena zmian systemu podatkowego i czynników wpływających na te opinie. Ocenie poddano konsekwencje zadań formalnych związanych z wprowadzeniem podatku dochodowego. Poszukiwano odpowiedzi na pytanie: jakie wady i zalety nieść będzie ze sobą zmiana systemu podatkowego w rolnictwie oraz jakich rozwiązań ze strony Ministerstwa Finansów oczekiwać będą polscy rolnicy. (abstrakt oryginalny)

The reference point of the study was the prospect of introduction the income tax in agriculture. The aim of the article was evaluation of the changes in the tax system and the factors affecting these opinions. The consequences of the formal tasks associated with the introduction of income tax were evaluated. There was also an attempt to answer the question: what advantages and disadvantages will bring together change of the tax system in agriculture and what kind of solutions will be expected by Polish farmers from the Ministry of Finance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. PWE.
 2. Bieluk, J. (2015). Obciążenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. W: P. Litwiniuk (red.), Prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej (s. 335-350). Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.
 3. Czerwińska-Kayzer, D. (2010). Agrobiznes podstawy rachunkowości. Warszawa: WSiP.
 4. Czubak, W. (2013). Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 458. Poznań: Wyd. UP.
 5. Duczkowska-Małysz, K. (b.d.). Modernizacja wsi i rolnictwa a reforma finansów publicznych. Autoryzowane wystąpienie. Pobrano 20 kwietnia 2016 z: www.pte.pl/pliki/0/100/Reforma fin.publ. a modernizacja.doc.
 6. Dziemianowicz, R. I. (2007a). Efektywność systemu opodatkowania rolnictwa. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.
 7. Dziemianowicz, R. I. (2007b). Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej. Probl. Roln. Świat., 2(17), 2, 184-194.
 8. Goraj, L., Mańko, S., Sass, R., Wyszkowska, Z. (2004). Rachunkowość rolnicza. Warszawa: Wyd. Difin.
 9. Goraj, L., Neneman, J., Zagórski, M. (2014). Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce. Warszawa: Forum Inicjatyw Rozwojowych Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 10. Gruziel, K. (2008). Stan i kierunki zmian w opodatkowaniu gospodarstw rolniczych. Warszawa: Wyd. SGGW.
 11. Kiziukiewicz, T. (2010). Sprawozdawczość finansowa. W: K. Winiarska (red.), Podstawy rachunkowości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 12. Podstawka, M. (1995). Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.
 13. Podstawka, M. (2000). System podatkowy w rolnictwie. Warszawa: Wyd. SGGW.
 14. Podstawka, M. (2011). Podstawy finansów: teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. SGGW.
 15. Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Kraków: Wyd. StatSoft Polska.
 16. Wasilewski, M., Gruziel, K. (2008). Podatek dochodowy w indywidualnych gospodarstwach rolniczych - koncepcja i skutki. Zag. Ekon. Roln., 1, 60-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu