BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ścierski Jerzy M. (Politechnika Śląska)
Tytuł
Kierunki zmian w podejściu do systemów zarządzania jakością
Directions of Changes in the Approach to Quality Management Systems
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 1 (13), s. 151-164, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Jakość, Zarządzanie jakością, System zarządzania jakością, Normy ISO 9000
Quality, Quality management, Quality management systems, ISO 9000
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Systemy zarządzania jakością oparte na wymaganiach norm ISO serii 9000 zostały po raz pierwszy ustanowione w 1987 r. W artykule dokonano przeglądu ewolucji wymagań zawartych w normie z uwzględnieniem koncepcji "lean ISO" i planowanej w 2015 r. dużej nowelizacji normy. Przedstawiono założenia do tej nowelizacji. Opinie na temat skuteczności SZJ są podzielone. Wiele przedsiębiorstw niezależnie od systemów opartych na wymaganiach normy ISO 9001 ustanawia systemy wzorowane na systemie produkcyjnym Toyoty. Dokonano analizy przyczyn, które powodują, że "lean engineering" i SZJ ustanowione zgodnie z normą ISO 9001 nie są integrowane i najczęściej w przedsiębiorstwach są traktowane jako dwa niezależne systemy. W artykule wykorzystano informacje i spostrzeżenia z audytów trzeciej strony przeprowadzonych w 148 firmach o zróżnicowanym profilu działalności oraz posiadających ugruntowane SZJ. (abstrakt oryginalny)

Quality management systems established according to the requirements of the ISO series 9000 standards have a tradition of more than twenty years. Irrespective of systems based on ISO 9001 requirements, many companies establish systems modeled on the production system of Toyota. In this paper changes introduced in the last revision of the standard and interpretations some of the requirements and assumptions to the planed on 2015 revision of the ISO 9001 standard have been discussed. An analysis of causes due to which "lean engineering" and QMS (Quality Management Systems) established according to the ISO 9001 standard are not integrated and most frequently are treated as two independent systems has been conducted. The author has based this paper on the information and observations from third party audits conducted in 148 companies having different business profiles and well-established quality management systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aligning the QMS with the achievement of organizational and business success. Dokument ISO/TC176/IAF 2003.
 2. ISO 9001 Auditing Practice Group Guidance on: Understanding the process approach, ISO, June 2009.
 3. Libesman S.: Revisionist history. Behind the scenes of the next version of ISO 9001. "Quality Progress", 2011, nr 3.
 4. Liker J.: Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
 5. Micklwright M.: Lean ISO 9001. ASQ Quality Press, Milwaukee 2010.
 6. PN-ISO 8402 Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Terminologia. PKN, Warszawa 1996.
 7. PN-EN ISO 9000 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006.
 8. Skrzypek E.: Jakość i efektywność. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 9. Ścierski J., Nowak A.: Ocena skuteczności wykorzystania programów pomocowych na przykładzie małego przedsiębiorstwa rodzinnego, [w:] Żuchowski J. (red.): Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2004.
 10. Ścierski J.: Czy systemy jakości stwarzają przewagę konkurencyjną dla firm? [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami. TNOIK, Katowice 2009.
 11. Ścierski M.: Balcer Integracja SZJ z modelem produkcyjnym opartym na filozofii "lean management", [w:] Pyka J. (red.): Nowoczesność przemysłu i usług. TNOiK, Katowice 2010.
 12. Ścierski J.M.: Ewolucja systemów zarządzania jakością - kierunki zmian w normach ISO serii 9000. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Seria: Studia i Materiały, nr 40, 2011.
 13. Ścierski J., Hąbek P.: Is QMS capable of supporting the company's innovativity? - Research results. 7th Research/Expert conference with international participation "Quality 2011" NEUM, B&H, June 01-04. 2011.
 14. Ścierski J.M.: The application of "lean thinking" to improve the effectiveness of quality management systems. Scientific Jurnals. Martime University of Szczecin, nr 27(99), z. 2, 2011.
 15. Ścierski J.: Jakość usług doradczych - wyniki badań, [w:] Żuchowski J. (red.): Rola towaroznawstwa w zarządzaniu jakością w warunkach gospodarki opartej na wiedzy - Towaroznawstwo w nauce i praktyce. Politechnika Radomska, Radom 2011.
 16. Wheeler D.J.: Zrozumieć zmienność. ProdPresscom, Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu