BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukuła Karol (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Waste Management in Poland (2012-2013) - Spatial Analysis
Gospodarka odpadami w Polsce (2012-2013) - studium przestrzenne
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 2 (40), s. 345-354, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka odpadami, Analiza statystyczna, Województwo
Waste management, Statistical analysis, Voivodship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Stan rozwoju gospodarki odpadami to złożone zjawisko, opisywane przez osiem zmiennych diagnostycznych. Celem artykułu jest wykazanie zróżnicowań regionalnych w zakresie kształtowania się tego zjawiska w latach 2012 i 2013. Dla realizacji tego celu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy statystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metody unitaryzacji zerowanej. W wyniku zastosowania opisanych metod otrzymano ranking województw ze względu na poziom rozwoju gospodarki odpadami. W dalszej kolejności dokonano podziału województw na cztery grupy: bardzo wysokiego, wysokiego, przeciętnego i niskiego poziomu omawianego zjawiska. Poziom rozwoju gospodarki odpadami nie rozkłada się równomiernie na poszczególne województwa. Istnieją ogromne różnice w tym zakresie między województwem przodującym w rankingu (mazowieckie) a województwem ostatnim z czwartej grupy (świętokrzyskie): I(Qi)52.5 in 2013]. (abstrakt oryginalny)

The condition of the waste management development is a complex phenomenon described by eight diagnostic variables. The purpose of the paper is to indicate regional discrepancies in the scope of shaping of the phenomenon in 2012 and 2013. To achieve the purpose, the multivariate analysis was applied, with a particular focus on the zero unitarization method. As a result of application of the aforementioned methods, the ranking of voivodeships with respect to the level of their waste management development was obtained. Further, the voivodeships were divided into four groups: at a very high, high, moderate, and low level of the waste management development. The level of the waste management development is not evenly distributed between given voivodeships. There are signifi cant discrepancies within the investigated area between the voivodeships leading in the ranking (Mazowieckie), and the last voivodeship in the fourth group(Świętokrzyskie) - [I(Qi)52.5 in 2013]. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. GUS (2013). Ochrona Środowiska - Environment 2013. Warszawa: GUS.
  2. GUS (2014). Ochrona Środowiska - Environment 2014. Warszawa: GUS.
  3. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju and zasoby and strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegl. Stat., 4.
  4. Kukuła, K. (1986). Propozycja miary zgodności układów porządkowych. Zesz. Nauk. AE Krak.
  5. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
  6. Kukuła, K. (2014). Regionalne zróżnicowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w Polsce a gospodarka odpadami. Przeds. Zarz., XV, 8, I.
  7. Skorwider-Namiotko, J. (2015). Poziom rozwoju biogospodarki w Polsce w ujęciu regionalnym - próba pomiaru. Stud. Ekon. Reg., 8, 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.38
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu