BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłeczek Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Badania użytkowników a wyjaśnianie tworzenia innowacji
Consumer Research and Explanations of the Innovation Design
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 6, s. 19-26, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Zachowania konsumenta, Badania empiryczne, Wyniki badań
Innovations, Consumer behaviour, Empirical researches, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przyczynienie się do rozwoju rozumienia roli badań konsumentów w tworzeniu innowacji przez: (1) przedstawienie, zawartych we wcześniejszych badaniach, sugestii o ograniczonej roli badań użytkowników produktów w tworzeniu innowacji, (2) prezentację wyników badania jakościowego dotyczącego wpływu innowacji na życie konsumentów oraz (3) konfrontacja wyników badania empirycznego z tymi sugestiami. Autor badania zebrał dane jakościowe dotyczące innowacji, które wpłynęły najsilniej na uczestników badania w ostatnich 12 miesiącach, najważniejszych korzyści, niepełnych satysfakcji oraz sugestii dalszych usprawnień oraz zidentyfikował powtarzalne kategorie. Wyniki (odpowiedzi na pytania badawcze) są następujące. Uczestnicy badania traktują innowacje jako narzędzia w rozwiązywaniu bieżących zadań. Sugerują zmiany w produktach finalnych, ale nie zmiany technologiach, na których są oparte. Uczestnicy badania oceniają i sugerują zmiany także w zakresie zmian znaczenia produktów i usług. Wyniki przeprowadzonego badania jakościowego są zgodne z sugestiami zawartymi we wcześniejszych badaniach. Autor zidentyfikował: (1) szanse rynkowe dla innowacji w oparciu o zakresy niepełnej satysfakcji z dotychczasowych (innowacyjnych) ofert w postaci bezprzewodowości w transmisji danych i energii oraz eliminacji nieproduktywnego czasu i niepożądanych doświadczeń w procesach usługowych, (2) możliwość wykorzystania analogii w prototypowaniu produktów. Ograniczenia przeprowadzonego badania wynikają m.in. ze zbadania wąskiej grupy konsumentów przy zastosowaniu szerokiej kategorii "innowacje" w zadawanych pytaniach, co wywołało efekt charakterystyczny dla badań "świadomości niewspomaganej". Ograniczenia te można przezwyciężyć w przyszłych badaniach problemu. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to contribute to the development of the understanding the role of consumer research in the innovation process design by: (1) presentation of the previous research suggestions that the consumer research has a limited significance in the innovation design, (2) presentation of the qualitative consumer research concerning of how innovations influence consumer life and (3) comparison of the study results with the suggestions. The author of the study gathered qualitative data concerning innovations that influenced informants most in the last 12 months, benefits and incomplete satisfaction, and suggestions as to the their further improvements. Results (the answers to the research questions): (1) the informants treat the innovations as the new tools to carry out the current tasks, (2) the informants suggest improvements in final products but not in the technologies on which they are based (3) the informants evaluate and suggest also the changes in meaning of the products and services. The results of the study are in line with the previous research suggestions. The author of the article identified: (1) market opportunities for innovations based on informants' incomplete satisfaction: (1a) the wireless transmission of data and energy, (1b) elimination of unproductive time and unwanted experience in services and (2) possibility of the usage of analogy in prototyping new offers. Limitations of the performed study are due to a narrow group of informants (students) and due to the usage of the broad category "innovations" in the open questions asked to them. The limitation can be overcome in future research of the problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Burt, R S. (2004). Structural Holes and Good Ideas. American Journal of Sociology, 110 (2), 349-399.
 2. Belderbos, R., Faems, D., Leten, B. i Van Looy, B. (2010). Technological Activities and Their Impact on the Financial Performance of the Firm: Exploitation and Exploration within and between Firms. Journal of Product Innovation Management, 27, 869-882.
 3. Christensen, C.M. i Overdorf, M. (2000). Meeting the Challenge of Disruptive Change. Harvard Business Review, (March-April), 67-76.
 4. Dell'Era, C. i Verganti, R. (2009). Design-driven Laboratories: Organization and Strategy of Laboratories Specialized in the Development of Radical Design-driven Innovations. R&D Management, 39 (1), 1-20.
 5. Granovetter, M. (1982). The Strength of Weak Ties. A Network Theory Revisited. W: P. Marsden i N. Lin (red.), Social Structure and Network Analysis (s. 105-130). Beverly Hills: Sage.
 6. Johnson, M.W., Christensen, C.M. i Kagermann, H. (2008). Reinventing Your Business Model. Harvard Business Review, (December), 51-59.
 7. Lyons, N.J. (2002). The Disruptive Start-Up: Clayton Christensen On How To Compete With The Best. INC Magazine, (February), 60-65. Pozyskano z: http://www.inc.com/magazine/20020201/23854.html.
 8. Norman, D.A. i Verganti, R. (2014). Incremental and Radical Innovation. Design Research vs. Technology and Meaning Change. Design Issues, 30 (1), 78-96.
 9. Poetz, M.K. i Schreier, M. (2012). The Value of Crowdsourcing: Can Users Really Compete with Professionals in Generating New Product Ideas? Journal of Product Innovation Management, 29 (2), 245-256.
 10. Rappaport, A. (1986; 1998). Creating Shareholder Value: A Guide For Managers And Investors. New York: The Free Press.
 11. Uotila, J., Maula, M., Keil, T. i Zahra, S. (2009). Exploration, Exploitation, and Financial Performance: Analysis of S&P 500 Corporations. Strategic Management Journal, 30, 221-231.
 12. Verganti, R. i Öberg, A. (2013). Interpreting and Envisioning. A Hermeneutic Framework to Look at Radical Innovation of Meanings. Industrial Marketing Management, 42, 86-95.
 13. Verganti, R. (w druku). Design, Meanings and Radical Innovation. A Meta-model and a Research Agenda. Journal of Product Innovation Management. Pozyskano z: http://www.uniroma2.it/didattica/direzioneestrategie/deposito/Verganti.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu