BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Deszczyński Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Konceptualizacja pojęcia "ekonomia informacji" - paradygmat public relations
Conceptualization of The Notion of Information Economics - The Paradigm of Public Relations
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 313, s. 51-60, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Public relations, Ekonomika informacji, Asymetria informacji
Public relations, Economics of information, Information asymmetry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano próby konceptualizacji pojęcia "ekonomia informacji" w paradygmacie public relations. Całość poprzedza wprowadzenie w problematykę asymetrii informacji. "Ekonomia informacji" powstała z zapotrzebowania praktyki życia gospodarczego. Dzięki niej ekonomiści dysponują lepszymi, bardziej adekwatnymi do rzeczywistości analizami rynków pracy, kapitału, towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do bardziej optymalnego wykorzystywania potencjału tkwiącego w firmach, korporacjach, branżach, w gospodarkach poszczególnych państw oraz w gospodarce światowej.(abstrakt oryginalny)

The article introduces the issue of information asymmetry an attempts to conteptualize the term "economy of information" in the light of public relations paradigm. The economy of information emerged as a response for the requirements of the business practice. It impacts positively the economic life by delivering more detailed and adequate analyses of labour, capital, goods and services market. Hence it activates the idle potential hidden at different levels of the economy, ranging from a single company to a global level.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G.A. (1970), The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 84, Iss. 3.
 2. Andrzejewski P., Deszczyński P. (2013), Public Relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 3. Deszczyński P. (2005), Rozwój lobbingu w Polsce, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 4.
 4. Deszczyński P. (2009), Konceptualizacja pojęcia transformacji [w:] K. Pająk (red.), Gospodarka rynkowa w Polsce - 20 lat transformacji, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 130.
 5. Deszczyński P. (2012), Rola public relations w strategii CRM - spojrzenie w dobie mediów społecznościowych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 249, s. 66-83.
 6. Deszczyński P. (2013), Konceptualizacja pojęcia public relations [w:] Wykorzystanie nowych mediów w public relations, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 157.
 7. Deszczyński P. (2016), Public Relations, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Hayek F.A. (1998), Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 9. Ławniczak R. (2005), Levels of Analysis and Impact of Transitional Public Relations (Case of Poland) [w:] R. Ławniczak (red.), Introducing Market Economy Institutions and Instruments: The Role of Public Relations in Transition Economies, piar.pl, Poznań.
 10. Spence M. (1973), Job Market Signaling, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 87, Iss. 3.
 11. Sriramesh K., Vercic D. (red.) (2003), Global Public Relations Handbook. Theory, Research and Practice, Lawrence Erebaum Assiociates, London.
 12. Stiglitz J.E. (2007), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Wojcik K. (2013), Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, Wolters Kluwer, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu