BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kościelniak Helena (Politechnika Częstochowska), Wróblewska-Kazakin Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Rola należności handlowych w zarządzaniu płynnością finansową małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego
The Role of Trade Receivables in the Cash Flow Management of the Small and Medium-Sized Enterprises in the Silesian Province
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2011, nr 2 (14), s. 19-33, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Należności, Zarządzanie płynnością finansową, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Receivables, Liquidity management, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę opóźniania spłat należności handlowych w kontekście zarządzania płynnością finansową. Prowadzona analiza oparta została na badaniach własnych, które przeprowadzono w grupie małych i średnich przedsiębiorstw województwa śląskiego w latach 2005 - 2008 i uzupełniona o dostępne dane GUS z tego zakresu, z lat 2009 - 2010. Celem badań było określenie roli i znaczenia należności handlowych w kształtowaniu płynności finansowej badanych przedsiębiorstw, przez ocenę rozmiarów oraz jakości należności handlowych w powiązaniu z płynnością finansową sektora MSP. Na podstawie uzyskanych wyników badań stwierdzono przede wszystkim złą jakość należności handlowych w sektorze MSP, wynikającą z nierzetelności kontrahentów, którzy wykorzystują zaciągnięty kredyt handlowy jako źródło finansowania własnej działalności. Wzrost ryzyka obniżania jakości należności handlowych prowadzi z kolei do pogarszania płynności finansowej w tym sektorze. (abstrakt oryginalny)

The problem which was presented in this paper concerns the universally practised delaying repayments of trade receivables in the context of management of the cash flow. Conducted analysis was deepened for own research findings which were taken amongst the SMEs' of the Silesian province in 2005-2008 and was supplemented with data available in this range in 2009-2010. The aim of this study was to define the role and importance of trade receivables in shaping the cash flow of enterprises surveyed by assessing the size and quality of trade receivables in connection with cash flow of the SME sector. Based on the obtained results were mainly poor quality of trade receivables in the SME sector resulting from the misconduct of contractors, who use trade credit contracted as a source of financing their activities. The increase in the risk of compromising the quality of trade receivables in turn leads to deterioration of cash flow in this sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2009 r., www.stat.gov.pl.
 2. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2010 r. - wyniki wstępne, www.stat.gov.pl.
 3. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B.: Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działań. Difin, Warszawa 2008.
 4. Cicirko T. (red.): Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2010.
 5. Dębska-Rup A.: Szczególne przypadki wyceny i ewidencji należności. Zeszyty Naukowe, nr 796, Prace z zakresu rachunkowości, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 6. Euler Hermes: Ubezpieczenie kredytu wspiera rozwój przedsiębiorstw, Informacja prasowa z dn. 30.11.2006 r., www. eulerhermes.pl.
 7. Euler Hermes: Raport - Moralność płatnicza według województw w lipcu 2009 r., www.eulerhermes.pl.
 8. Jain N.: Monitoring costs and trade credit. "The Quarterly Review of Economics and Finance", 2001, no. 41.
 9. Kościelniak H.: Monitoring finansowy przedsiębiorstw w ujęciu sektorowym. Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie", 2010, nr 3(11), Gliwice.
 10. Krzemińska D.: Wiarygodność kontrahenta w kredycie kupieckim. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2005.
 11. Monitoring kondycji sektora MSP, 2006 - 2008. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008.
 12. Otola I.: Aktywność innowacyjna i badawczo-rozwojowa mikro i małych przedsiębiorstw województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe Nr 588, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 13. Pichlak M.: Finansowe aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w województwie śląskim. Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Kierowanie", 2008, nr 2.
 14. Rytko P.: Zarządzanie kredytem handlowym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Difin, Warszawa 2009.
 15. Sosnowska A., Łobejko S.: Drogi do sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. SGH w Warszawie, Warszawa 2008.
 16. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2009 r. GUS, www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu