BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczaj Kamil (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)
Tytuł
Dobra komunikacja marketingowa w oczach pracowników polskich agencji reklamowych
Good Marketing Communication Seen by Employees of Advertising Agencies in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 6, s. 27-37, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Reklama, Przemysł kreatywny, Promocja, Marketing, Budowanie świadomości marki, Komunikowanie marketingowe, Badanie opinii
Advertising, Creative industry, Promotion, Marketing, Branding, Marketing communication, Opinion research
Uwagi
streszcz., summ., Realizacja badań była możliwa dzięki grantowi badawczemu Narodowego Centrum Nauki nr 2012/07/N/HS6/00469
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na cechach, które decydują o wysokiej wartości marketingowej reklam. Tło empiryczne stanowią opinie twórców reklam - copywriterów tworzących tekst oraz art directorów zajmujących się warstwą wizualną. Wypowiedzi przedstawicieli polskiej branży reklamowej uzyskane dzięki wywiadom pogłębionym pozwalają odpowiedzieć na pytanie, co twórcy reklam w reklamie cenią najbardziej. Całościowo najważniejsze okazują się idea kreatywna i "bezbłędna egzekucja". Wyniki pozwalają także dostrzec znaczenie działań niestandardowych i symbolicznych umiejętności twórców oraz wartość reklam, które jedynie w subtelny sposób nawiązują do produktu. (abstrakt oryginalny)

The paper focuses on the characteristics that make advertisements beneficial from the marketing point of view. The empirical part is based on the opinions of the creators of advertising - copywriters who create text and art directors, dealing with visuals. The narratives of the representatives of Polish advertising industry, obtained through in-depth interviews, allow answering the question about the qualities they value in advertising. Overall, the creative idea and "flawless execution" turned out to be the most important ones. Moreover, the results emphasize the importance of non-standard promotion, symbolic skills of the creators and the value of advertising only loosely related to the product. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bertaux D. i Bertaux-Wiame I. (2012). Opowieści o życiu w rzemiośle piekarskim. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Kraków: Nomos.
 2. Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 3. CBOS (2006). Stosunek do zwierząt. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 4. Dance, R. (2015). It's Nice to Be Important, but is it Important to Be Nice. Pozyskano z: https://www.deeson.co.uk/blog/its-nice-be-important-it-important-be-nice (09.03.2015).
 5. Dissanayake, E. (1992). Homo Aestheticus. Where Art Comes From and Why. New York: The Free Press.
 6. Ford-Hutchinson, S. i Rothwell, A. (2002). The Public's Perception of Advertising in Today's Society. Report on the Findings from a Research Study. London: Advertising Standards Authority. Pozyskano z: http://www.asa.org.uk/Regulation-Explainedy~/media/Files/ASA/ (11.12.2016).
 7. Gdula, M., Lewicki, М. i Sadura, P. (2014). Praktyki kulturowe klasy ludowej. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.
 8. Gulas, C. i Weinberger, M. (2006). Humor in Advertising. A Comprehensive Analysis. Armonk: M.E. Sharpe.
 9. Hall, S. (1987). Kodowanie i dekodowanie. Przekazy i Opinie, (1-2), 58-71.
 10. Holt, D. i Cameron, D. (2010). Cultural Strategy: Using Innovative Ideologies to Build Breakthrough Brands. Oxford: Oxford University Press.
 11. Konecki, K. (2000). Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa: PWN.
 12. Kotarbiński, T. (1955). Traktat o dobrej robocie. Łódź: Ossolineum.
 13. Łotman, J. (1999). Kultura i eksplozja. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 14. Łuczaj, K. (2016а). Reklama jako sport walki. Polskie pole produkcji reklamowej w świetle socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu. Studia Humanistyczne AGH, (4), 53-71.
 15. Łuczaj, K. (2016b). Współczesna polska reklama prasowa: co mówią reklamy, ich twórcy i odbiorcy. Kraków: Nomos.
 16. Mirzoeff, N. (2012). Czym jest kultura wizualna?. W: M. Bogunia-Borowska i P. Sztompka (red.), Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej (158-192). Kraków: Znak.
 17. Potter, W. (2004). Theory of Media Literacy. A Cognitive Approach. Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage.
 18. PZLA (2015). Bieganie zawładnęło Polską. Warszawa: Polski Związek Lekkiej Atletyki.
 19. Sankowski, R. (2016). David Bowie nie żyje. Ziggy Stardust wrócił do gwiazd. Pozyskano z: http://wyborcza.pl/1,75410,19460960,david-bowie-nie-zyje-ziggy-stardust-wrocil-do-gwiazd.html (10.08.2016).
 20. Sennett, R. (2008). The Craftsman. New Haven: Yale University Press.
 21. Szymkowska-Bartyzel, J. (2006). Amerykański mit, polski konsument czyli reklamowe oblicze Ameryki. Kraków: WUJ.
 22. Wiktor, J. (2016). Komunikacja marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Young, C. (2000). Creative Differences between Copywriters and Art Directors. Journal of Advertising Research, (3), 19-26.
 24. Zaniewski, I. (2015). Wyścig z prymitywem. Dlaczego reklama już nie śmieszy? Pozyskano z: http://wyborcza.pl/duzyformat/1,142475,17252936,Wyscig_z_prymitywem_Dlaczego_reklama_juz_nie_smieszy_html (22.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu