BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grycuk Adrian (Biuro Analiz Sejmowych)
Tytuł
Klastry a rozwój regionalny. Klaster usług biznesowych w Krakowie
Clustering and Regional Development: Business Services in Kraków
Źródło
Studia BAS, 2017, nr 1 (49), s. 133-167, bibliogr. 42 poz.
Tytuł własny numeru
Rozwój regionalny
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Klastry, Organizacje klastrowe, Outsourcing, Centra usług
Regional development, Business cluster, Cluster organizations, Outsourcing, Shared services
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Artykuł składa się z czterech części. W pierwszej przedstawiono najważniejsze założenia koncepcji klastrów oraz sposoby jej praktycznego wykorzystywania przez władze lokalne (rozdz. Koncepcja klastrów w zarządzaniu i Koncepcja klastrów jako instrument rozwoju regionalnego). W drugiej opisano powstanie i rozwój sektora usług biznesowych na świecie i w Polsce (rozdz. Sektor usług biznesowych na świecie i Sektor usług biznesowych w Polsce). Trzecia zawiera opis rozwoju klastra tej branży w Krakowie (rozdziały od Powstanie i rozwój klastra usług biznesowych w Krakowie do Współpraca z uczelniami). Czwarta część artykułu ma charakter empiryczny (rozdz. Kraków jako miejsce działalności firm z sektora usług biznesowych: wyniki badania). Przedstawiono w niej wyniki badania przeprowadzonego w 2016 r. na próbie 15 osób pracujących w 15 firmach działających w klastrze. Jego celem było między innymi zweryfikowanie informacji o atrakcyjności miasta dla branży, poznanie opinii respondentów na temat zaangażowania władz Krakowa na rzecz jej rozwoju, a także uzyskanie informacji na temat trendów oraz spodziewanych zmian w działalności firm, w których pracują, w najbliższych latach. Do opracowania dołączono kwestionariusz z pytaniami, na jakie odpowiadali uczestnicy badania.(fragment tekstu)

The article investigates the potential of regional initiatives supporting business clusters. It begins with an overview of Michael E. Porter's concept of clusters and the impact competitive clusters can have on productivity, innovation, and employment. The author also briefly examines the ways clusters might be supported by local government. Next, the trends of outsourcing and offshoring, which influence the growth of business and technology services sector worldwide, are described. The third section focuses on a business services cluster in Kraków, Poland, which is now a key outsourcing destination in Europe. The final section draws on interviews with employees of 15 cluster-based companies conducted between August and December 2016. The goal of this research was better understand Kraków's strengths and weaknesses as an outsourcing location, gather insights on ways to improve the local business environment, and obtain information about predicted changes in companies' activities and management over the next few years.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2015 Global Shared Services Survey, Deloitte, marzec 2015.
 2. Biznes w Krakowie. Dobry klimat, złe powietrze, "What's Up Magazine", luty 2016.
 3. Bogdan W. i in., Poland 2025: Poland's new growth engine, McKinsey & Company, styczeń 2015.
 4. "Businesspoint" 2016, nr 1.
 5. Business services sector in Poland. Gaining momentum, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2016.
 6. Clusters, Innovation and Entrepreneurship, OECD, Paris 2009.
 7. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Towards world-class clusters in the European Union. Implementing the broad-based innovation strategy, COM(2008) 652 final/2, Commission of the European Communities, Brussels, 5 listopada 2008 r.
 8. Commission Staff Working Document. Annex to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: main statistical results and lessons learned, SEC (2008) 2637, Commission of the European Communities, Brussels, 17 października 2008 r.
 9. Cygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i kooperacyjne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2009.
 10. Employees: an endangered species?, KPMG, 2016.
 11. Enterprise 2025. Ireland's National Enterprise Policy 2015-2025. Background Report, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, Dublin, listopad 2015.
 12. European Cluster Panorama 2016, European Cluster Observatory, listopad 2016.
 13. Europe's Business Services Destinations, ABSL, 2016.
 14. Grycuk A., Zdrojek M., Regionalne centra obsługi inwestora jako narzędzie wspierania przedsiębiorców, "Studia BAS" 2015, nr 1 [Relacje biznesu i administracji, red. K. Marchewka-Bartkowiak, A. Grycuk].
 15. Grycuk A., Koncepcja gron w teorii i praktyce zarządzania, "Organizacja i Kierowanie" 2003, nr 3.
 16. Huggins R., Izushi H., Competition, Competitive Advantage and Clusters: The Ideas of Michael Porter, Oxford University Press, Oxford 2011.
 17. Ministerstwo Rozwoju, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2015 r., druk sejmowy nr 555/VIII kad.
 18. Kadry siłą Krakowa, "What's Up Magazine", maj 2015.
 19. Ketels C.H.M., Memedovic O., From clusters to cluster-based economic development, "International Journal of Technological Learning, Innovation and Development" 2008, t. 1, nr 3.
 20. Kowalski A.M., Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2013.
 21. Lindqvist G., Ketels Ch., Solvell Ö., The Cluster Initiative Greenbook 2.0, Ivory Tower Publishers, Stockholm 2013.
 22. Micek G., Działek J., Górecki J., Centra usług w Krakowie i ich relacje z otoczeniem lokalnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 2010.
 23. OECD Regional Outlook 2016: Productive Regions for Inclusive Societies, Paris 2016.
 24. Oshri I., Kotlarsky J., Willcocks L.P., The Handbook of Global Outsourcing and Offshoring, Palgrave Macmillan, New York 2015.
 25. Poland as the destination for Business Services Centres, KPMG, 2015.
 26. Porter M.E., On Competition, Harvard Business School Publishing, Boston 2008.
 27. Porter M.E., Clusters and Economic Policy: Aligning Public Policy with the New Economics of Competition, ISC White Paper, Harvard Business School, listopad 2007.
 28. Porter M.E., Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, "Economic Development Quarterly" 2000, t. 14, nr 1.
 29. Porter M.E., Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review" 1998, t. 76, nr 6.
 30. Not always in clusters, "The Economist", 1 października 2016 r.
 31. Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 r., Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2016.
 32. Rocznik Statystyczny Krakowa 2015, Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków 2015.
 33. Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce, ABSL, 2016.
 34. Shared Services: what global companies do. Key trends and perspectives, Capgemini Consulting, 2015.
 35. Smart Guide to Cluster Policy, European Commission, 2016.
 36. Strategia Rozwoju Krakowa. Wersja robocza do konsultacji i dalszych prac, Kraków, luty 2017.
 37. Snowdon B., Stonehouse G., Competitiveness in a globalised world: Michael Porter on the microeconomic foundations of the competitiveness of nations, regions, and firms, "Journal of International Business Studies" 2006, t. 37.
 38. The Finance Transformation - The Outsourcing Perspective, Capgemini, 2011.
 39. Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2014, styczeń 2014.
 40. Top 50 Emerging Global Outsourcing Cities, Global Services, październik 2009.
 41. Where in the World? Business Process Outsourcing and Shared Service Location Index 2016, Cushman & Wakefield 2016.
 42. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań, red. G. Gołębiowski, M. Korolewska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu